Changes to the regulations for displaced Ukrainians

Norwegian municipalities have done an outstanding job of settling and integrating displaced persons from Ukraine. Norway will continue this commitment, and take its share of the responsibility, but the level of arrivals must be sustainable over time. The Government is therefore implementing measures to handle the continuing situation with a high number of Ukrainian arrivals.

Норвезькі муніципалітети виконали неймовірну роботу з поселення та інтеграції переміщених осіб з України. Норвегія буде й надалі допомагати, беручи на себе свою частку відповідальності, але з часом кількість прибулих має стати контрольованою. Таким чином, уряд впроваджує заходи для врегулювання ситуації зі значною кількістю новоприбулих українців.

Протягом останніх тижнів близько 60 відсотків усіх українців, які прибули до однієї з Нордичних країн, приїхали саме до Норвегії. Коли протягом короткого часу до Норвегії приїжджає така велика кількість людей, тиск на всі державні установи збільшується. Шукачі притулку також повинні розраховувати на те, що в майбутньому їм доведеться довше залишатися в притулку для біженців. У довгостроковій перспективі може виникнути необхідність у наданні альтернативного житла в притулках, а також поселення в житлові будинки із нижчими стандартами, ніж сьогодні.

– Уряд зараз запроваджує певні заходи, які, в цілому, ми сподіваємося, збалансують рівень прибуття біженців із прибуттям до сусідніх країн. Заходи спрямовані, серед іншого, на сприяння більш контрольованому рівню прибуття, – каже міністерка юстиції та з надзвичайних ситуацій Еміліе Енгер Мель (членкиня Центристської партії).

Заходи:

 • Уряд відміняє програму перерахунку невиплаченої щомісячної державної допомоги на дітей віком до 18 віков для біженців, які отримали тимчасовий колективний захист.
 • Посилюються міри щодо обмеження можливості поїздок між Україною та Норвегією для осіб з тимчасовим колективним захистом у Норвегії.
 • Переселенцям з України, які приїхали в інші частини Норвегії, більше не буде запропоновано житло чи транспорт. Особи, які потребують розміщення в притулку для біженців, повинні звернутися до поліції та Директорату у справах іноземців (UDI) при Національному центрі реєстрації в муніципалітеті Роде.
 • Проживання в готелях або інших подібних місцях більше не буде організовано для осіб, які вирішать не їхати в Національний центр реєстрації. Крім того, накладаються обмеження на використання готелів та схожих об’єктів в якості притулків для біженців. Уряд також активно інформуватиме про те, що для біженців існуватиме вимога стосовно тривалості перебування в Норвегії для отримання різних пільг через Норвезьку національну систему соціального страхування.

– Ми повинні продовжувати контролювати процеси імміграції та інтеграції в Норвегії. Ті, хто приїжджає сюди, повинні мати безпечне та достойне життя, але сьогоднішня (поточна) кількість переселенців  не відповідає засадам сталого розвитку. Тому ми вирішили вжити заходів. Ми також не можемо виключити можливість подальших змін, якщо кількість людей, які прибувають залишиться незміненою, - каже міністерка праці та інклюзії Тоньє Бренна (членкиня Робочої партії).

Детальніше про заходи:

Щомісячна державна допомога на дітей віком до 18 років

До цього моменту громадянам України (та іншим) щомісячну державну допомогу на дітей віком до 18 років було виплачено з перерахунком, за умови подовження дозволу на тимчасове проживання ще на один рік. На практиці це означало, що ви отримуєте допомогу на дитину за весь перший рік перебування в Норвегії у вигляді одноразового платежу, і водночас ви маєте право на подальшу допомогу на дитину, яку отримуєте щомісяця.

Уряд зараз пропонує скасувати виплату за перерахунком за перші 12 місяців. Протягом першого року фінансове забезпечення цієї групи переселенців покладається на адміністрацію притулків для біженців та здійснюється через виплати під час ознайомлювальної (інтродукційної) програми.

Тому Міністерство у справах дітей та сім'ї подасть на обговорення пропозицію щодо скасування чинної системи виплати щомісячної державної допомоги на дітей віком до 18 років з перерахунком для всіх, хто зараз приїде до Норвегії. Для тих, хто перебуває в Норвегії, є необхідним запровадження правил, що діятимуть під час цього перехідного періоду. У ході слухання уряд розгляне, чи будуть ці зміни поширюватися на тих, хто перебуває в Норвегії, але ще не прожив тут 12 місяців до зміни закону.

Поїздки додому

Вводяться обмеження щодо можливості переміщення (поїздок) між Україною та Норвегією для громадян України. Якщо така поїздка суперечить умовам отриманого дозволу на проживання, Директорат у справах іноземців (UDI) може розпочати справу щодо відкликання дозволу на проживання. Така практика вже запроваджена для  осіб інших національностей, яким надано статус біженця.

Ми це робимо, зокрема, для того, щоб люди, які отримують соціальні виплати в Норвегії, залишалися тут. Ті, в кого є на це поважна причина, все ще зможуть їздити до своєї країни.

Національний центр реєстрації

Особи, які потребують розміщення в притулку для біженців, повинні тепер звернутися до поліції та Директорату у справах іноземців (UDI) при Національному центрі реєстрації в муніципалітеті Роде. Тим, хто прибув в інші частини Норвегії, більше не буде запропоновано житло чи транспорт .

Можливі винятки з цього правила будуть лише для неповнолітніх без супроводу або осіб, які знаходяться у особливо складній ситуації.

Усім шукачам притулку, які звертаються до Національного центру реєстрації, буде запропоновано місце в одному з притулків для біженців.

Використання готелів

Проживання в готелях або інших подібних місцях більше не буде запропоновано особам, які вирішать не їхати до Національного центру реєстрації. Центр реєстрації уможливлює отримання місця в одному з притулків для біженців.

Крім того, буде обмежено можливість використання готелів та інших подібних місць в якості притулків для біженців. Основним чітким правилом є те, що шукачам притулку буде запропоновано розміщення у звичайних притулках для біженців.

Уряд також активно інформуватиме про те, що для отримання доступу до різних соціальних виплат через Норвезьку національну систему соціального страхування для біженців існуватиме вимога  щодо тривалості проживання.

Норвежскими муниципалитетами проделана огромная работа по расселению и интеграции временно перемещённых лиц из Украины. Норвегия намерена продолжать эту работу и нести свою долю ответственности за беженцев, но их число должно в дальнейшем соответствовать возможностям страны. В связи с этим правительство принимает ряд мер в целях разрешения ситуации, вызванной продолжающимся большим притоком украинцев в Норвегию. 

Норвегия приняла около 60 процентов от общего числа граждан Украины, приехавших в страны Северной Европы за последние недели. Такое большое число беженцев, прибывших в страну за короткое время, ведёт к перенапряжению всей системы по приёму беженцев в целом. Просители убежища также должны быть готовы к тому, что в будущем им придётся дольше жить в центрах приёма беженцев. В дальнейшем может также возникнуть необходимость расселения беженцев в центрах приёма беженцев в качестве альтернативы обычному жилью, а также в жилье с менее комфортными условиями проживания по сравнению с привычными на сегодня.  

– Правительство принимает сейчас ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах, – говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель (Партия Центра).

Принимаемые меры:

 • Правительство намерено отменить порядок, согласно которому беженцам, получившим коллективную защиту, задним числом выплачивается пособие на ребёнка за уже прошедший период.
 • Ограничиваются возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией для лиц, получивших временную коллективную защиту в Норвегии.
 • Прибывающим в другие регионы Норвегии перемещённым лицам из Украины более не будет оказываться помощь при размещении или переезде. Лица, нуждающиеся в размещении в центре приёма беженцев, должны обращаться в полицию и в отделение Директората иммиграции Норвегии (UDI), расположенное в Национальном центре приёма беженцев в муниципалитете Роде.
 • Гостиницы и иные подобные пункты размещения более не будут использоваться для приёма беженцев, которые решают поехать в другое место помимо Национального центра приёма беженцев в Роде. Кроме того, будут ограничены возможности использования гостиниц и иных подобных пунктов размещения в качестве центров приёма беженцев. Правительство будет также активно распространять информацию о том, что беженцам необходимо прожить в стране определённое время, чтобы получить доступ к ряду социальных выплат.

– Процессы иммиграции и интеграции в Норвегии должны оставаться контролируемыми. Прибывающие в страну беженцы будут жить в безопасных и достойных условиях, но их число в настоящее время не соответствует возможностям страны в перспективе. Именно поэтому сейчас принимаются определённые меры. Мы не исключаем принятия дополнительных мер в случае, если число беженцев будет оставаться высоким, – говорит министр труда и социальной инклюзии Тонье Бренна (Рабочая Партия).  

Дополнительно о принимаемых мерах:

Пособие на ребёнка

До настоящего времени гражданам Украины (и другим) при продлении временного разрешения на пребывание в стране по прошествии первого года выплачивалось пособие на ребёнка за уже прошедший период, что на практике означало, что пособие на ребёнка за весь первый год пребывания в Норвегии выплачивалось им задним числом одновременно. Наряду с этим они также получали право на ежемесячное пособие на ребёнка в дальнейшем.

Правительство предлагает отменить порядок, предполагающий выплату пособия на ребёнка задним числом за первые 12 месяцев. Финансовое обеспечение этой группы граждан в течение первого года их пребывания в Норвегии уже осуществляется в рамках системы приёма беженцев и интродукционной программы.

В связи с этим Министерство по вопросам детей и семьи представит на рассмотрение общественности предложение об отмене существующего порядка выплаты задним числом пособия на ребёнка для всех прибывающих в Норвегию. Для тех, кто уже находится в Норвегии, необходимо будет ввести отдельные правила в переходный период. В ходе общественного обсуждения данного предложения правительство примет решение о том, коснётся ли это изменение также лиц, находящихся в Норвегии, но не проживших в стране 12 месяцев на момент внесения законодательных изменений.


Поездки на родину

Возможность украинцев совершать поездки между Украиной и Норвегией ограничивается. Если такая поездка противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание, Директорат иммиграции Норвегии (UDI) может завести дело об отзыве разрешения на пребывание. Эта практика уже применяется в отношении граждан других стран, получивших убежище в Норвегии.

Мы делаем это, в частности, для того, чтобы получающие социальные выплаты в Норвегии лица действительно находились в стране. Поездки на родину будут по-прежнему разрешены при наличии легитимных оснований для поездки.

Национальный центр приёма беженцев в Роде

Лицам, нуждающимся в размещении в центре приёма беженцев, теперь необходимо обращаться в полицию и в отделение Директората иммиграции Норвегии (UDI), расположенное в Национальном центре приёма беженцев в муниципалитете Роде. Размещение и проезд больше не будут предлагаться лицам, приезжающим в другие регионы.

Исключения из данного правила будут делаться только в отношении несовершеннолетних, прибывающих в Норвегию без сопровождения взрослых, и лиц, находящихся в особо уязвимой ситуации.

Всем просителям убежища, обратившимся в Национальный центр приёма беженцев в Роде, будет предложено размещение в данном центре.

Использование гостиниц

Размещение в гостиницах и прочих подобных учреждениях больше не будет предоставляться лицам, принявшим решение приехать куда-либо помимо Национального центра приёма беженцев в Роде. Доступ в систему приёма беженцев будет возможен только через Национальный центр приёма беженцев в Роде.

Кроме того, использование гостиниц и прочих учреждений в качестве центров приёма беженцев будет сокращено. Основным правилом будет размещение просителей убежища в обычных центрах приёма беженцев.

Правительство также будет активно распространять информацию о том, что беженцам необходимо будет прожить в стране определённое время, чтобы получить доступ к ряду социальных выплат.

In recent weeks, around 60 per cent of all Ukrainians arriving in a Nordic country have come to Norway. When so many people come to Norway within a short period of time, this puts the capacity of all parts of the chain under pressure. Asylum seekers must also expect a longer stay in reception centres in the future. In the long-term, it may be necessary to provide alternative accommodation in reception centres and housing solutions with a lower standard than what is common today.

– The Government is now implementing some measures, which, overall, we hope will equalise the level of arrivals with our neighbouring countries. Among other things, the measures aim to contribute to a more sustainable level of arrivals, the Minister of Justice and Public Security Emilie Enger Mehl (Centre Party) said.

The measures:

 • The Government will cut the scheme for payment in arrears of child benefit for refugees who have received temporary collective protection.
 • The opportunity to travel back and forth between Ukraine and Norway for persons with temporary collective protection in Norway is being tightened.
 • Accommodation or transport will no longer be offered to displaced Ukrainians who have travelled to other parts of the country. Persons in need of accommodation in an asylum reception centre must contact the police and the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) at the National Arrival Centre in Råde Municipality.
 • Accommodation in hotels and the like will no longer be arranged for people who choose to travel to a place other than the National Arrival Centre. In addition, the use of hotels and the like as asylum reception centres is being tightened. The Government will also actively inform arrivals that Norway has a duration of residency requirement for refugees before they can access a number of benefits from the National Insurance Scheme.

– We will continue to have control over immigration and integration in Norway. Those who arrive here should have a safe and dignified stay, but today's arrival numbers are not sustainable over time. We are now taking action. We cannot rule out further changes if the high number of arrivals persists, the Minister of Labour and Social Inclusion Tonje Brenna (Labour Party) said.

More about the measures:

Child benefit

Up until now, Ukrainians (and others) have received child benefit in arrears when their temporary residence permit is extended after the first year. In practice, this has meant that you receive child benefit in arrears for the whole first year in Norway in one lump sum, whilst at the same time you have been granted the right to child benefit in the future, which you will receive each month.

Payment in arrears for the first 12 months is the scheme that the Government is now proposing to abolish. This group is already looked after financially during the first year through the reception system and introduction program.

Therefore, the Ministry of Children and Families will submit a proposal for consultation to repeal the current system of payment in arrears of child benefit for everyone who now comes to Norway. For those who are already in Norway, some transitional rules will be necessary. In the consultation, the Government will assess whether those who are already in Norway, but have not been here for 12 months before the legislative amendment, will also be affected by the amendment.

Travelling home

Ukrainians' access to travelling back and forth between Ukraine and Norway is being tightened. If such a trip is contrary to the prerequisites for the residence permit, the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) can initiate proceedings for revocation of the residence permit. This is already the practice for other nationalities where asylum status has been granted.

We do this, among other things, to ensure that people who receive benefits in Norway also stay here. It will still be possible to return to your home country if you have a legitimate purpose for the journey.

National arrival centre

Persons who need accommodation in an asylum reception centre must now contact the police and the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) at the National Arrival Centre in Råde Municipality. Accommodation or transport will no longer be offered to those who have travelled to other parts of the country.

Any exceptions to this will only be for unaccompanied minors or people in a particularly vulnerable situation.

All asylum seekers who apply to the National Arrival Centre are offered reception accommodation there.

Use of hotels

Accommodation in hotels and the like will no longer be arranged for people who choose to travel to a place other than the National Arrival Centre. The arrival centre is the gateway to the reception system.

In addition, the use of hotels and the like as asylum reception centres is generally being tightened. The clear main rule is that asylum seekers are offered accommodation in ordinary asylum reception centres.

The Government will also actively inform arrivals that there is a duration of residency requirement for refugees before they can access a number of benefits from the National Insurance Scheme.