Senior Communication Adviser Lotte Nilsen Brudevoll

Senior Communication Adviser Lotte Nilsen Brudevoll

Rådgiver Lotte Nilsen Brudevoll

E-mail lotte-nilsen.brudevoll@lmd.dep.no
Mobile phone: 957 66 169