Senior Adviser Kristoffer Moene Rød

Senior Adviser Kristoffer Rød-Lindberg

Kristoffer Rød-Lindberg

E-mail kristoffer.rod-lindberg@sd.dep.no
Mobile phone: +47 482 50 969