Search

Showing 161-180 of 5997 hits.

Sort by: Published Relevance

 • Web TV

  Sound and responsible management of the Government Pension Fund

  2018-04-10 Press release Ministry of Finance

  "The management of our joint savings is sound. The Fund is managed in a transparent, responsible, long-term and cost-effective manner. Both Norges Bank and Folketrygdfondet have performed well over time", says Siv Jensen, Minister of Finance.

 • Meld. St. 13 (2017–2018) - The Government Pension Fund 2018

  Preliminary and unofficial translation from Norwegian. For informational purposes only

  2018-04-10 Report to the Storting Ministry of Finance

 • London, 6. April 2018: Speech at Finance Norway’s Capital Markets Day 2018

  2018-04-06 Speech/statement Ministry of Finance

  - International co-operation on regulation of financial markets is in the interest of all countries, said Minister of Finance Siv Jensen (Progress Party) in her speech at Finance Norway’s Capital Markets Day 2018 today.

  By Minister of Finance Siv Jensen

 • Meld. St. 12 (2017–2018) - Report to the Storting (white paper)

  2018-04-06 Report to the Storting Ministry of Labour and Social Affairs

 • Speech at Policy Exchange, London: Financial stability in a European environment – a cross policy approach

  2018-04-06 Speech/statement Ministry of Finance

  - Building buffers in our financial system is the best way to make our economies less vulnerable to the consequences of financial disruptions, said Minister of Finance Siv Jensen (Progress Party) in her speech at Policy Exchange today.

  By Minister of Finance Siv Jensen

 • Web TV

  High safety level on the Norwegian Shelf

  2018-04-06 Press release Ministry of Labour and Social Affairs

  Both the authorities and the social partners agree that the safety level on the Norwegian Shelf is high, and that a positive development has taken place over time. "But we have seen signals indicating that cooperation between the parties has come

 • Press Invite: Nordic defence ministers meet in Bergen

  2018-04-05 Press release Ministry of Defence

  The Nordic defence ministers will be meeting in Bergen, Norway, April 10.-11. On the agenda is regional security challenges, as well as further developing Nordic defence cooperation.

 • Changes among the state secretaries

  2018-04-04 Press release Office of the Prime Minister

  In today’s extraordinary session of the Council of State, the King has made changes in the list of state secretaries.

 • Changes in the Government

  2018-04-04 Press release Office of the Prime Minister

  In an extraordinary session of the Council of State today, the King has made changes in the Government.

 • Utdanning og forskning

  04.04.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand

  Kunnskap om romanifolket/taterne i skolen Et av utvalgets forslag er økt kunnskap i skolen om nasjonale minoriteter og bedre formidling om romanifolkets/taternes historie, kultur og rettigheter i barnehage og skole. Gjennom høringen ble

 • Individuelle erstatninger

  04.04.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand

  Noen synes det er vanskelig å orientere seg i ordningene. Hvis du er usikker på om du kan søke, eller du trenger hjelp til søknaden, kan du få hjelp til de statlige ordningene fra Statens sivilrettsforvaltning på telefon 22 99 13 25 hverdager mellom

 • Kollektiv oppreisning

  04.04.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand

  Bak den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne ligger et ønske om at romanifolket/taternes kultur skal styrkes og utvikles, og at assimileringspolitikken aldri skal skje igjen. Gjennom oppreisningen ønsker staten å gjøre opp for en del av

 • Regjeringens oppfølging av NOUen

  04.04.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand

  I Jeløya-plattformen har regjeringen varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om nasjonale minoriteter i løpet av denne stortingsperioden (2017­–2021). Meldingen vil blant annet omtale romanifolket/taterne og oppfølgingen av tater-/

 • Kommune og stat må finne nye måter å løse oppgavene på

  04.04.2018 Separate website Innovasjon i offentlig sektor

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte 19. mars til DOGA for å markere starten på regjeringen sitt arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Over 250 deltakere kom. I tillegg var det mulig å følge

 • Fire års erfaringer er nå oppsummert i én rapport

  03.04.2018 Separate website Bedre styring og ledelse i staten

  Program for bedre styring og ledelse i staten har siden 2014 iverksatt mange tiltak og høstet nyttige erfaringer om hvordan vi kan få økt resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen. Programmet er nå avsluttet, men arbeidet med bedre

 • Norway provides additional humanitarian aid to Yemen

  2018-04-03 Press release Ministry of Foreign Affairs

  Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide took part in the UN international donor conference for Yemen today. 'This is currently the world's worst humanitarian crisis,' she said. 'It is absolutely essential that civilians are ensured

 • Planet Integrity: Building a Fairer Society

  2018-03-27 Speech/statement Office of the Prime Minister

  Opening statement by Prime Minister Erna Solberg at the OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum in Paris 27 March 2018.

  By Prime Minister Erna Solberg

 • Norwegian response to use of a nerve agent in the UK

  2018-03-26 Press release Ministry of Foreign Affairs

  ‘The use of a nerve agent in Salisbury is a very serious matter. This is the first time a chemical weapon has been used on European soil since World War II. Such an incident must have consequences. Norway stands together with the United Kingdom,

 • IRM

  26.03.2018 Separate website Åpenhet i forvaltningen

  IRM betyr «Independent Reporting Mechanism «. Dette er OGPs revisjonsorgan. De vurderer de enkelte landenes handlingsplaner for å se hvordan disse har oppfylt sine forpliktelser. IRM gir også anbefalinger til det enkelte land om hvordan de kan

 • Prosessbistand til stortingsmeldingsarbeidet

  26.03.2018 Separate website Innovasjon i offentlig sektor

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet. Vi