Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81-90 av 85219 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • CLP/nye fareklassifiseringer/15 ATP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Celexnr.: 32020R1182 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Milliardverdier i elgjakta

  24.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nær 60 000 elgjegere jakter i Norge hvert år. En ny rapport viser at jakta representerer store verdier for det norske samfunnet.

 • Reach/XVII/Dekloran pluss

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for "Dekloran pluss"™

 • Digitalt samarbeid til det beste for brukeren

  24.09.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Hvordan kan kunnskapssektoren samarbeide mer digitalt og slik tilby enda bedre tjenester? En ny rapport ser på noen forslag til løsninger som kan gjøre livet lettere for brukeren.

 • Finansministeren holde innlegg på GCE klyngekonferanse

  24.09.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner holde innlegg på GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2020. Innlegget holdes digitalt.

  Tidspunkt: 24.09.2020, kl 15:15

 • Statsministeren deltek på høgnivålanseringa av FACTI

  24.09.2020 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på høgnivålanseringa av FACTI (Financial Accountability, Transparency & Integrity) sin interimrapport om innsats mot ulovleg kapitalflyt.

  Tidspunkt: 24.09.2020, kl 15:00

 • Utviklingen i elsertifikatmarkedet skal følges tett

  24.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har gitt Norges- vassdrags og energidirektorat i oppdrag å publisere månedlige statusrapporter om utviklingen i elsertifikatmarkedet.

 • Jakt, fiske og friluftsliv

  24.09.2020 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Skogen er ein tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Noreg, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Eit berekraftig skogbruk hegner også om desse verdiane.

 • Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

  24.09.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Samla utgjer opptrappingsplanen mot vald og overgrep ei tverrdepartemental satsing på over éin milliard kroner i 2020. Ei samla oversikt over status på tiltaka viser at arbeidet er godt i gang.

 • Per Anker Pedersen fekk Plantearvenprisen 2020

  24.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Per Anker Pedersen, førsteamanuensis ved NMBU, fekk i går Plantearvenprisen 2020 for sitt omfattande arbeid for å auke mangfald og innslag av norske plantar i grøntanlegg.