Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 71-80 av 83869 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2020
  Celexnr.: 32020L0360 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/360 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som brukes til

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2020
  Celexnr.: 32020L0364 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/364 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse strålingstolerante videokamerarør

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Førde

  08.07.2020 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsministeren skal blant annet få omvisning på Sogn og Fjordane kunstmuseum, møte Førdefestivalen og Norske festivaler og møte Nynorskhuset.

  Tidspunkt: 08.07.2020 Hele dagen

 • Svar på spørsmål om kostnadene ved oppfølgjing av EU-direktiv og forordningar

  07.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva som er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd som går med til å følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i

 • Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene

  07.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder

 • Svar på spørsmål om Afrika og bistand

  07.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om hvilket syn statsråden har på at Afrika vil bryte med "offerbildet" som evig trengende av bistand og utflytting.

 • Svar på spørsmål om kommende generasjoners levestandard

  07.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) om statsråden ser det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre.

 • FNs største digitale toppmøte om bærekraftsmålene i gang

  07.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  FNs største digitale toppmøte går av stabelen i dag, med Norge i førersetet. Norge leder FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og er vertskap for Høynivåforumet for bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

 • Opinion 07/2019 - Teknisk vedlikehold og deler til luftfartøy

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.07.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/... av .....som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med klargjøring av status for "instruksjonene for fortsatt luftdyktighet" og om introduksjon av lettelser som tillater produksjon av visse

 • Forordning 2020/570

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.07.2020
  Celexnr.: 32020R0570 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 med tillegg til og endring av forordning (EU) No 748/2012 om tilpasninger av bestemmelsene om fortsatt luftdyktighet for luftfartøy og deler i forordning (EU) No 1321/2014

Til toppen