Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 71-80 av 70983 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • BREF for Large Combustion Plants (LCP)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.10.2017
  Celexnr.: 32017D1442 KOM-nr.: KOM(2017)5225 Basis rettsaktnr.: 2010/0075

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om etablering av BAT-konlusjoner for store forbrenningsanlegg under direktiv 2010/75/EU

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2017

  13.10.2017 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen  2017, sortert etter departementene.

 • Om statlig eierskap

  13.10.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en oppdatert gjennomgang om forvaltning av statens eierskap.

 • Investeringstilskudd fra kommunale/regionale næringsfond og skattefritak

  13.10.2017 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hovedregelen i skatteloven er at tilskudd er skattepliktige. Det er likevel gitt skattefritak for tilskudd gitt til investering i distriktene, jf. skattelovens §§ 5-31 bokstav a og 14-42 (2) bokstav a, fjerde punktum. Forskrifter gitt av Kommunal-

 • Økodesign, bruk av toleranser til verifikasjonsformål

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 13.10.2017
  Celexnr.: 32016R2282 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 av 30. november 2016 som endrer forordning (EF) 1275/2008, (EF) 107/2009, (EF) 278/2009, (EF) 640/2009, (EF) 641/2009, (EF) 642/2009, (EF) 643/2009, (EU) 1015/2010, (EU) 1016/2010, (EU) 327/2011, (EU) 206/2012, (

 • Energimerking, toleranser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 13.10.2017
  Celexnr.: 32017R0254 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/254 av 30. november 2016 som endrer, når det gjelder bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyrene, delegert kommisjonsforordning (EU) 1059/2010, (EU) 1060/2010, (EU) 1061/2010, (EU) 1062/2010, (EU) 626/2011,

 • Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

  13.10.2017 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal gjøre kommunene bedre i stand til å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og

 • Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen

  13.10.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Regjeringen deler visjonen årets vinner av Nobels fredspris har om en verden fri for atomvåpen, men vi har ulike oppfatninger om veien dit.

  Av: Utenriksminister Børge Brende innlegg i Aftenposten, 13. oktober

 • Namibia - reiseinformasjon

  13.10.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Namibia har mye å by på av naturopplevelser. De fleste reiser til landet gjennomføres uten spesielle problemer. Den siste tiden har det imidlertid vært en økning i kriminaliteten i landet, inkludert mot utlendinger. Det er sjelden at besøkende

 • Kontaktutvalet med partane i arbeidslivet

  13.10.2017 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsministeren leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval med partane i arbeidslivet. Møtet går føre seg på Statsministerens kontor. Temaet for møtet vil vere statsbudsjettet for 2018.

  Tidspunkt: 13.10.2017, kl 08:30