Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 71-80 av 75805 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Gjennomføringsforordning til den nye kontrollforordningen artikkel 18(8)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) .../...om ensartede, praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse ment som mat i samsvar med råd og parlamentsforordning (EU) 2017/625

 • Svarpå spørsmål om utdanning i utviklingsland

  25.03.2019 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om hva utviklingsministeren vil gjøre for å sikre at unge mennesker i utviklingsland får bedre tilgang til god, høyere utdanning.

 • Fôrvarer - korrigering av fransk, kroatisk og tjekkisk oversettelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32019R0230

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 7. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)

 • Endring av metoder i mikrobiologiske kriterier, klargjøring av kriterium for L. M i spirer og kriterier for upast. juice

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32019R0229 Basis rettsaktnr.: 2073/2005

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, næringsmiddeltrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygienekriterium og

 • Aroma: Endringer for N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide i Unionslista - fotnote 4.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32019R0036 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019 /36 av 10.01.2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide

 • Vet-EURL Fiske- og krepsdyrsykdommer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32018R0455 Basis rettsaktnr.: 882/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 som endrer forordning (EF) nr. 882/2004 av det Europeiske Parlamentet og Rådet når det gjelder EU referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer

 • Bruk av fettsyrer til overflatebehandling av enkelte frukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

 • Karminsyre (E 120) i kjøttprodukter fra den fransk delen av Karibia.

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om endring av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 som utvider bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter ansett som tradisjonelle produkter i franske oversjøiske territorier

 • Vet - korr språk bulgarsk og fransk i 2004/558/EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32019D0055 Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 10. januar 2019 om rettelse av den bulgarske og den franske utgaven av beslutning 2004/558/EF om gjennomføring av Rådets direktiv 64/432/EØF som angår supplerende garantier med hensyn til IBR i

 • TSE-vet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2019
  Celexnr.: 32019R0319 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. 2019/319 av 6. februar 2019 som endrer vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlamentet og Rådet, og vedlegg XV til kommisjonens forordning (EU) nr. 142/2011 som angår helsesertifisering ved

Til toppen