Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 71-80 av 92336 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Japan - reiseinformasjon

  15.09.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Det er innført visumkrav for all innreise til Japan for norske borgere. Dette gjelder for alle typer opphold. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktet Helse.

 • Argentina - reiseinformasjon

  15.09.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Som følge av covid-19-pandemien, har Argentina innført innreiseregler. Per begynnelsen av september 2021 er det kun personer med oppholdstillatelse som får tillatelse til å reise inn. Se mer informasjon under punktet Helse.

 • Irland - reiseinformasjon

  15.09.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  For å begrense covid-19-smitte er det (med unntak av Nord-Irland), krav om å kunne fremvise negativ covid-19-test ved ankomst om en ikke kan dokumentere at en er fullvaksinert. Det er obligatorisk hotellkarantene for enkelte land. Det er fremdeles

 • Forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet på høring

  14.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet vurderer at det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens forskrift. De foreslåtte endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, gjøre forskriften mer tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere

 • Høring – Endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

  14.09.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender på høring forslag til revidert forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

  Høringsfrist: 09.11.2021 Status: På høring

 • Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

  14.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat. Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav

 • Vil styrke det maritime samarbeidet med Storbritannia

  14.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Utfordringer for norske brønnbåtrederier i Storbritannia var tema da næringsminister Iselin Nybø hadde møte med britisk transportminister Robert Courts denne uken.

 • Målbruk i offentleg teneste

  14.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og

 • Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

  14.09.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Regjeringen igangsatte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 36

  14.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: orientering med The Elders, fredsbevarende operasjoner, Afghanistan, Jemen og Libya.