Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 71-80 av 91127 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forlengelse av lånegarantiordningen godkjent av ESA

  18.06.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag kunngjort en forskriftsendring om at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges ut oktober 2021.

 • Offentleg søkarliste til stillinga som direktør i Kunnskapssektorens tenesteleverandør (Sikt)

  18.06.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Søknadsfristen til direktørstillinga i for Sikt har gått ut. Det er 11 søkarar til stillinga, åtte menn og tre kvinner.

 • Støtte til utdanningssektoren i Palestina

  18.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanning er en grunnleggende menneskerett og en av hovedprioriteringene i norsk utviklingssamarbeid. I Palestina har Norge over tid støttet bygging og renovering av skoler og opplæring av skolestab og lærere. Norge finansierer ikke skolebøker eller

 • Plan for gradvis gjenåpning

  18.06.2021 Artikkel regjeringen.no

  Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. De nye anbefalingene gjelder fra 18. juni, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20

 • Regjeringen fortsetter gjenåpningen

  18.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og

 • Høring av forslag til endringer i kreftregisterforskriften

  18.06.2021 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i kreftregisterforskriften. Departementet foreslår en utvidelse av listen over opplysninger som kan registreres i tilknytning til undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og

  Høringsfrist: 20.09.2021 Status: På høring

 • Reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  18.06.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, men med begrensninger i omfanget av detaljvarehandel. Etter en samlet vurdering godkjenner departementet at det kan tillates detaljvarehandel på

 • Alvdal kommune- innsigelse til reguleringsplan for Steimosletta

  18.06.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, men med begrensninger i omfanget av detaljvarehandel. Etter en samlet vurdering godkjenner departementet at det kan tillates detaljvarehandel på

 • Godkjenner reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal

  18.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Steimosletta i Alvdal kommune, med avgrensninger mellom arealer detaljvarehandel og andre handelskonsepter.

 • Klima- og miljøministeren møter byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo

  18.06.2021 Kalenderhending Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo.

  Tidspunkt: 18.06.2021, kl 12.30