Irak - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Jordan

Sikkerhetssituasjonen i Irak er ustabil. Det er stor fare for terror. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er ytterst begrenset.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 08.08.2014 - FORTSATT GYLDIG

Irak - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Irak.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Irak er ustabil. Det er en stor fare for terror. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er ytterst begrenset.

Norge har ikke ambassade i Irak. Ansvarlig ambassade er i Amman, Jordan, og det er et ambassadekontor i Bagdad underlagt ambassaden i Amman.

Sikkerhetssituasjonen i landet er fortsatt ustabil, særlig i provinsene Anbar, Nineveh, Salah-al-Din, Tamim (Kirkuk) og Diyala, selv om terrorgruppen Den islamske staten i Irak og Levanten (Isil) ikke lenger kontrollerer territorier. Terroraksjoner i form av bombeeksplosjoner og væpnede angrep forekommer ofte i Irak, og det er en betydelig kidnappingsfare for vestlige besøkende. I tillegg er det mye voldelig vinningskriminalitet.

Trafikk: Trafikkbildet er uoversiktlig, og ulykker er en hyppig dødsårsak i Irak. Vis derfor aktsomhet ved kjøring i trafikken.

Gyldig reiseforsikring: Utenriksdepartementet oppfordrer norske statsborgere som reiser - til tross for det offisielle reiserådet - om før reisen å forvisse seg om reiseforsikringen er gyldig ved reiser til Irak, hva reiseforsikringen eventuelt omfatter, samt om den er gyldig for hele oppholdet.

Straffenivået i Irak er høyt, dødsstraff anvendes hyppig, og også utenlandske statsborgere henrettes.

Ambassaden anbefaler eventuelle reisende å benytte seg av UDs reiseregistrering.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum kan søkes på forhånd fra Iraks ambassade i Oslo. Det er offisielt reiseråd for Irak.

Irakiske myndigheter anser norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske borgere.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Iraks ambassade i Oslo.


Helse

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige helsefaglig råd ved reiser til utlandet.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Det er meget begrensede helsefasiliteter i Irak. Det anbefales å tegne en omfattende reiseforsikring for hele oppholdet i regionen. Vær forberedt på et meget varmt klima. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Vann fra springen kan ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.


Praktisk informasjon

Landkode for samtaler er +964. Det er mangelfullt strøm- og telefonnett som følge av nedslitt infrastruktur. Det finnes flere GSM-nettverk: Zain, Iraqna, Al Atheer, Korek (irakisk Kurdistan) og Asiacell. Alle er ikke nødvendigvis landsdekkende. Strømnettet i Irak er 220 volt/ 50 AC.

Visa og MasterCard aksepteres i liten utstrekning, men kan eksempelvis aksepteres hos nyere hoteller i Den kurdiske regionen i Irak. Det finnes et svært begrenset antall minibanker. Kontantbeløp i USD anbefales. Banker har vanligvis åpent fra 08.00 til 15.00 men er stengt fredag og lørdag. Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 22.00. De fleste er stengt på fredager.

Arabisk og kurdisk er Iraks offisielle språk, og det er generelt begrensede engelskkunnskaper i landet.

På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dette gjelder særlig under ramadan.

Ambassaden anbefaler reisende i Irak alltid å ha med seg passet.

Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg, samt deres omgivelser.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 21. mars (newroz - persisk og kurdisk nyttår), 14. juni (profeten Mohammeds fødselsdag), 24. oktober (al-Isra wa al-Mi'raj). I tillegg kommer muslimske helligdager som følger den luneære kalenderen som hvert år forskyves ca elleve dager. Dette omfatter Eid al-Adha og Eid al-Fitr. I tillegg er det en rekke sjiamuslimske helligdager i Irak. Vær oppmerksom på at det under ramadan er begrensede åpningstider.