Irak - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Jordan

Sikkerhetssituasjonen i Irak er svært ustabil.I tillegg opplever Irak en sterk økning i covid-19-tilfeller og helsevesenet er under sterkt press. Utenrikstjenesten har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i Irak.  For informasjon relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Irak - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Irak.

Sikkerhet

Norge har ikke ambassade i Irak. Ansvarlig ambassade er den norske ambassaden i Amman, Jordan. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere i Irak er ytterst begrenset. 

Terrortrusselen: Terroraksjoner i form av bombeangrep og væpnede angrep forekommer ofte. Det er høyt trusselnivå i Irak, særlig i provinsene Anbar, Nineveh, Salah al-Din, Kirkuk (Ta'mim) og Diyala. Terrorgrupper kontrollerer ikke lenger territorier i Irak, men terrorgrupper holder fortsatt et høyt aktivitetsnivå flere steder.

Trafikksikkerhet: Trafikkbildet er uoversiktlig, og ulykker er en hyppig dødsårsak i Irak. Vis derfor aktsomhet i trafikken.

Følgende nødnummer finnes i tilfelle ulykker:
Politi: 104
Ambulanse: 122 

Reiseforsikring: Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere som planlegger å reise til Irak – til tross for det offisielle reiserådet – til å tegne en utvidet reiseforsikring. Før reisen er det viktig å forsikre seg om at forsikringen er gyldig, at den er gyldig for hele oppholdet, samt hva reiseforsikringen eventuelt omfatter.

Kontaktinformasjon: Den norske ambassaden i Amman har telefonnummer +962 65 902 450. Telefonen besvares søndag til torsdag 11:00–13:00.

Utenom kontortid, i helg og på helligdager besvares samme telefonnummer av Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. Senteret er bemannet døgnet rundt. Direktenummer til UDops er +47 23 95 00 00.

Norske borgere som til tross for reiserådet planlegger å reise til Irak oppfordres til å registrere seg på  UDs reiseregistrering.


Innreise

For informasjon om innreiserestriksjoner relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum søkes på forhånd fra Iraks ambassade i Oslo. Mer informasjon finnes på ambassadens nettsider.

Kontaktinformasjon til Iraks ambassade i Oslo:
Embassy of the Republic of Iraq in Oslo
Adresse: Tidemands gate 9, 0244 Oslo
Telefon: +47 22 44 97 24

Irakiske myndigheter anser norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske borgere.


Helse

Koronavirus (covid-19): De offisielle smittetallene har økt hver uke siden starten på året. WHO anser at de reelle tallene er betydelig høyere og at de vil fortsette å øke i tiden fremover. Sykehusenes intensivavdelinger er nå under sterkt press.

Flere flyplasser i Irak har åpnet, men med et begrenset antall ruter. Ved innreise til Irak er det krav om å fremvise negativ covid-19-test tatt inntil 72 timer før avreise, eller å la seg teste på flyplassen ved ankomst. Kontakt nærmeste irakiske ambassade for oppdatert og utfyllende informasjon om innreise, da dette kan endre seg på kort varsel. Reiseinformasjon for de kurdiske regionene finnes på den kurdiske nettsiden Coronavirus (Covid-19).

Norske reisende i Irak oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no, og bes om å lytte til råd fra lokale myndigheter og følge med på utviklingen via lokale og internasjonale medier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også egne sider med informasjon om koronaviruset.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Generelt: Det henvises til henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet. Kontakt lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Det er meget begrensede helsefasiliteter i Irak. Vær forberedt på et meget varmt klima. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Vann fra springen kan ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.


Praktisk informasjon

Reisende i Irak anbefales å alltid bære med seg passet.

Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg i Irak, samt deres omgivelser.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet. Det advares mot å medbringe snus til Irak. Dette kan bli tatt for å være narkotika og man risikerer langvarig varetektsfengsling i påvente av en avklaring. 

Telefon og strøm: Landkode er +964. Det finnes flere GSM-nettverk: Zain, Iraqna, Al Atheer, Korek (irakisk Kurdistan) og Asiacell. Ikke alle er landsdekkende. Irak har mangelfullt strøm- og telefonnett som følge av nedslitt infrastruktur. I likhet med Norge er standarden for spenning i strømnettet 230 volt (50 hertz vekselstrøm). Det benyttes flere ulike typer støpsler, og det kan derfor være lurt å ta med adapter.

Banker: Visa og MasterCard aksepteres i liten utstrekning, men aksepteres eksempelvis hos nyere hoteller i irakisk Kurdistan. Det finnes et svært begrenset antall minibanker. Kontantuttak i amerikanske dollar (USD) anbefales. Banker har vanligvis åpent fra kl. 08.00 til 15.00, men er stengt fredag og lørdag. Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 22.00. De fleste er stengt på fredager.

Språk: Arabisk og kurdisk er Iraks offisielle språk, og det er generelt begrensede engelskkunnskaper i landet.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dette gjelder særlig under ramadan.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, 21. mars (newroz - persisk og kurdisk nyttår), 17. april, 1. mai, 14. juli, 3. oktober og 25. desember. I tillegg kommer muslimske helligdager som følger månekalenderen og hvert år forskyves ca. elleve dager. Dette omfatter muslimsk nyttår, Ashura, Maulid al-Nabi, Eid al-Adha, Eid al-Fitr og al-Isra wa al-Mi'raj. Vær oppmerksom på at det er begrensede åpningstider under ramadan.