Irak - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Jordan

Sikkerhetssituasjonen i Irak er ustabil. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er ytterst begrenset, herunder til å forlate Irak. Som følge av koronavirus-utbruddet er internasjonal og nasjonal flytrafikk begrenset. For mer informasjon relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 02.06.2018 - FORTSATT GYLDIG

Irak - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i provinsene Duhok, Erbil og Suleimania. Alle reiser til eller opphold i øvrige deler av Irak frarådes.

Sikkerhet

Norge har ikke ambassade i Irak. Ansvarlig ambassade er den norske ambassaden i Amman, Jordan. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere i Irak er ytterst begrenset. 

Sikkerhetssituasjonen: Etter det amerikanske droneangrepet i Bagdad 3. januar, hvor den iranske generalen Qassem Soleimani ble drept, er sikkerhetssituasjonen i Irak ytterligere forverret. Raketter har blitt skutt mot den såkalte «grønne sonen» i Bagdad og mot irakiske militærbaser. Luftfartstilsynet anbefaler at flyselskapene ikke flyr over irakisk luftrom. Les mer om dette her. Norske borgere som oppholder seg i Irak, til tross for gjeldende reiseråd, rådes til å registrere seg på Reiseregistrering.no, slik at det blir lettere for norske myndigheter å ta kontakt ved behov. 

Terrortrusselen: Det er fortsatt høyt trusselnivå i Irak, særlig i provinsene Anbar, Nineveh, Salah al-Din, Kirkuk (Ta'mim) og Diyala. Terrorgruppen Den islamske staten i Irak og Levanten (Isil) kontrollerer ikke lenger territorier i Irak, men Isil-affilierte grupperinger holder fortsatt et høyt aktivitetsnivå flere steder, og det er trekk som tyder på at de kan opprettholde en langvarig eksistens som undergrunnsbevegelse. Terroraksjoner i form av bombeangrep og væpnede angrep forekommer relativt ofte. 

Kriminalitet: Det er en betydelig kidnappingsfare for vestlige besøkende. I tillegg er det mye voldelig vinningskriminalitet. Straffenivået i Irak er høyt, dødsstraff anvendes hyppig, og også utenlandske statsborgere henrettes. 

Naturkatastrofer: Jordskjelv forekommer. I november 2017 rammet et jordskjelv med styrke 7,3 på Richters skala i grenseområdet mellom Irak og Iran, og minst 630 mennesker mistet livet. 

Trafikksikkerhet: Trafikkbildet er uoversiktlig, og ulykker er en hyppig dødsårsak i Irak. Vis derfor aktsomhet i trafikken. Følgende nødnummer finnes i tilfelle ulykker:

Politi: 104
Ambulanse: 122 

Reiseforsikring: Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere som planlegger å reise til Irak – til tross for det offisielle reiserådet – til å tegne en utvidet reiseforsikring. Før reisen er det viktig å forsikre seg om at forsikringen er gyldig, at den er gyldig for hele oppholdet, samt hva reiseforsikringen eventuelt omfatter.

Kontaktinformasjon: Den norske ambassaden i Amman har telefonnummer +962 65 902 450. Telefonen besvares i kontortiden, søndag til torsdag 10:00–14:00.

Utenom kontortid, i helg og på helligdager besvares samme telefonnummer av Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. Senteret er bemannet døgnet rundt. Direktenummer til UDops er +47 23 95 00 00.

Norske borgere som til tross for reiserådet planlegger å reise til Irak oppfordres til å registrere seg på  UDs reiseregistrering.


Innreise

For informasjon om innreiserestriksjoner relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum søkes på forhånd fra Iraks ambassade i Oslo. Mer informasjon finnes på ambassadens nettsider.

Kontaktinformasjon til Iraks ambassade i Oslo:
Embassy of the Republic of Iraq in Oslo
Adresse: Tidemands gate 9, 0244 Oslo
Telefon: +47 22 44 97 24

Irakiske myndigheter anser norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske borgere.


Helse

Koronavirus (covid-19):Flere flyplasser i Irak har åpnet, men med et begrenset antall ruter. Ved innreise til Irak er det 14 dager i karantene ved ankomst, og krav om å fremvise negativ covid-test tatt siste 72 timene, eller å la seg teste på flyplassen ved ankomst. Kontakt nærmeste irakiske ambassade for oppdatert og utfyllende informasjon om innreise, da dette kan endre seg på kort varsel.

Norske reisende i Irak oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no, og bes om å lytte til råd fra lokale myndigheter og følge med på utviklingen via lokale og internasjonale medier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også egne sider med informasjon om koronaviruset.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Generelt: Det henvises til henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet. Kontakt lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Det er meget begrensede helsefasiliteter i Irak. Vær forberedt på et meget varmt klima. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Vann fra springen kan ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.


Praktisk informasjon

Reisende i Irak anbefales å alltid bære med seg passet.

Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg i Irak, samt deres omgivelser.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet. Det advares mot å medbringe snus til Irak. Dette kan bli tatt for å være narkotika og man risikerer langvarig varetektsfengsling i påvente av en avklaring. 

Telefon og strøm: Landkode er +964. Det finnes flere GSM-nettverk: Zain, Iraqna, Al Atheer, Korek (irakisk Kurdistan) og Asiacell. Ikke alle er landsdekkende. Irak har mangelfullt strøm- og telefonnett som følge av nedslitt infrastruktur. I likhet med Norge er standarden for spenning i strømnettet 230 volt (50 hertz vekselstrøm). Det benyttes flere ulike typer støpsler, og det kan derfor være lurt å ta med adapter.

Banker: Visa og MasterCard aksepteres i liten utstrekning, men aksepteres eksempelvis hos nyere hoteller i irakisk Kurdistan. Det finnes et svært begrenset antall minibanker. Kontantuttak i amerikanske dollar (USD) anbefales. Banker har vanligvis åpent fra kl. 08.00 til 15.00, men er stengt fredag og lørdag. Butikker har åpent det meste av dagen til ca. 22.00. De fleste er stengt på fredager.

Språk: Arabisk og kurdisk er Iraks offisielle språk, og det er generelt begrensede engelskkunnskaper i landet.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dette gjelder særlig under ramadan.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, 21. mars (newroz - persisk og kurdisk nyttår), 17. april, 1. mai, 14. juli, 3. oktober og 25. desember. I tillegg kommer muslimske helligdager som følger månekalenderen og hvert år forskyves ca. elleve dager. Dette omfatter muslimsk nyttår, Ashura, Maulid al-Nabi, Eid al-Adha, Eid al-Fitr og al-Isra wa al-Mi'raj. Vær oppmerksom på at det er begrensede åpningstider under ramadan.