Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 61-70 av 83793 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren besøkjer Statkraft

  03.07.2020 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Statkraft, der ho deltek på eit lunsjmøte for å diskutere framtida for hydrogen i Noreg.

  Tidspunkt: 03.07.2020, kl 11:00

 • Forskning i helseforetakene – organisering og nøkkeltall

  03.07.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

 • Norges innlegg under ECOSOC humanitære segment (HAS) 2020

  03.07.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  ‘Reinforcing humanitarian assistance in the context of the 75th anniversary of the United Nations: taking action for people-centred solutions, strengthening effectiveness, respecting international humanitarian law and promoting the humanitarian

 • Eiendomsmeglingsutvalget

  03.07.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia,

 • Foreslår høyhastighetssertifikat

  03.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis. Det kommer frem i en utredning direktoratet har sendt næringsminister Iselin Nybø. Et av tiltakene i sjøsikkerhetsmeldingen var å vurdere om det bør innføres et slikt sertifikat.

 • Høring av utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

  03.07.2020 Høring Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et utkasttil forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

  Høringsfrist: 01.09.2020 Status: På høring

 • Statsministeren deltek på eit digitalt møte med tillitsvalde i Fellesforbundet

  03.07.2020 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på eit digitalt møte med tillitsvalde i hotell- og restaurantbransjen i Fellesforbundet.

  Tidspunkt: 03.07.2020, kl 10:00

 • Øker satsning på salg av Norge som filmlokasjon

  03.07.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.

 • Europakommisjonen ønsker innspill til revisjonen av Solvens II-direktivet

  03.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har lagt ut en høring om mulige endringer i det regulatoriske rammeverket for forsikringsforetak (Solvens II-direktivet).

 • Tyrkia - reiseinformasjon

  03.07.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  For informasjon om koronavirus, se punktet Helse. Risikoen for terrorangrep er til stede, og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det sørøstlige Tyrkia preges av uforutsigbarhet og spenninger. Etter at Tyrkia innledet en militær operasjon

Til toppen