Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-70 av 71918 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kompetanse i barnehagen

  10.07.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

 • Referansedokument beste miljøpraksis i landbruksproduksjon (EMAS)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.07.2018
  Celexnr.: 32018D0813 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/813 av 14. mai 2018 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i landbruksproduksjon, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om

 • Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

  10.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene - det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til

 • Feil om Gassledsaken

  10.07.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Innlegg av kommunikasjonssjef Ole Berthelsen som svarer på lederen med tittel "Hvorfor unotert infrastrukturer skummelt for Oljefondet? Se til Norge" i Dagens Næringsliv 2. juli. Innlegget sto på trykk i forkortet versjon i Dagens Næringsliv 10.

  Av: Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen

 • Justispolitikk

  10.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen-samarbeidet.

 • Bedre samarbeid om drivstoffberedskap

  10.07.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift for samarbeidet mellom myndighetene og drivstoffnæringen. Formålet med reglene er å gi et trygt rettslig grunnlag for forsyningen av drivstoff i kriser.

 • 50 mill. USD partnership to protect Ecuador's rainforest

  10.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norway, Germany and Ecuador has entered a 50 million USD partnership to protect 13.6 million hectares of World’s most biodiverse rainforests.

 • REACH/gebyrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.07.2018
  Celexnr.: 32018 R 0895 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/895 av 22. juni 2018 om endring i forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået

 • REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.07.2018
  Celexnr.: 32018R675 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 fastsatt 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) så vidt

 • REACH/XVII/Metanol

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.07.2018
  Celexnr.: 32018R0589 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/589 av 18. april 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår metanol