FOT-rutene: Vil utrede hvordan flyrutetilbudet kan bli best mulig

- At folk kan bo og leve gode liv i hele landet, er en viktig prioritet for denne regjeringen. Derfor halverte vi maksprisene på FOT-rutene fra 1. april, i tillegg til å øke setekapasiteten og ta inn to nye ruter i ordningen. Nå arbeider vi med et utredningsoppdrag for å se på hvordan vi kan videreutvikle og optimalisere det regionale flytilbudet i Norge. Vi skal gjennomføre en bred vurdering av hvordan vi best mulig kan legge til rette for et godt flyrutetilbud i hele landet til en overkommelig pris, både for de reisende, men også for staten som kjøper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives med et tilfredsstillende rutetilbud på kommersielle vilkår, de såkalte FOT-rutene. Disse rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. På flere av FOT-strekningene ville det mest sannsynlig ikke eksistert et flytilbud uten statens kjøp, og på de resterende strekningene ville billettprisene mest sannsynlig vært betydelig høyere og rutetilbudet dårligere.

Staten bruker 2,4 milliarder kroner årlig på flyruter

Etter forbedringen i tilbudet fra 1. april, med reduksjonen i billettpriser, økt setekapasitet og to nye ruter, vil staten fra 2025 bruke 2,4 milliarder kroner årlig på å sikre et flytilbud i hele landet. Fra 1. august reduseres billettprisen på helikopterruten Værøy–Bodø.

Frem mot neste konkurranse planlegger staten en utredning om dette er den riktige innretningen for å gi et best mulig tilbud til de som er avhengig av flyet i hverdagen. Utredningen skal blant annet vurdere hvordan vi kan optimalisere og videreutvikle det regionale flyrutetilbudet, og i hvilken grad en ordning med «beboerrabatt» kan være et egnet virkemiddel i Norge.

- Vi vil gjennomføre en utredning som skal se på hvordan staten kan videreutvikle og optimalisere det regionale flyrutetilbudet i Norge innenfor budsjettrammen som brukes på FOT-rutene i dag, sier Nygård.