Utviklingsministeren deltek på lanseringa av FNs utviklingsprogram (UNDP) sin Human Development Report (HDR)

Stad: Norad sine lokalar

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.