Kommuner som er oppført i ROBEK

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen.

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli meldt ut av registeret når det følger av kommuneloven § 28-5.

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 05.06.2024.

Antall registrerte kommuner nå: 18

Se historisk oversikt fra 2001 til 2023.

Siste endringer:

Inn:
05.06.2024 Kragerø
08.05.2024 Moss
19.02.2024 Bø

Ut:
18.04.2024 Lavangen
06.02.2024 Stranda
02.02.2024 Våler
 

Endringer:
22.04.2024 Gamvik
18.03.2024 Fauske
19.02.2024 Hammerfest

Kommuner som er registrert

Fylke Kommune-
nummer
Kommune Lovhjemmelbokstav
 Akershus 0 kommuner      
         
 Buskerud 1 kommune      
  3334 Flesberg a og b  
 Østfold 1 kommune      
  3103 Moss a og b
 Innlandet 1 kommuner    
  3418 Åsnes c og d
 Telemark 1 kommune    
  4014 Kragerø d  
 Vestfold 0 kommuner      
         
 Agder 1 kommune  
  4212 Vegårshei b
 Rogaland 0 kommuner    
       
 Vestland 1 kommune      
  4638 Høyanger d  
 Møre og   Romsdal 1 kommune      
  1539 Rauma c og d  
 Trøndelag 0 kommuner    
       
 Nordland 5 kommuner      
  1837 Meløy c  
  1841 Fauske a, b, c og d  
  1851 Lødingen c og d  
  1867 f  
  1874 Moskenes a, b, c og d  
 Troms  1 kommune  
  5512 Tjeldsund a og b  
         
 Finnmark 5 kommuner      
  5603 Hammerfest a, b og f  
  5612 Kautokeino f  
  5620 Nordkapp f  
  5622 Porsanger c, d og f  
  5626 Gamvik c, d og f