Kommuner som er oppført i registeret

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen.

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli meldt ut av registeret når det følger av kommuneloven § 28-5.

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 09.06.2020.

Antall registrerte kommuner nå: 12

Se historisk oversikt fra 2001 til 2020.

Siste endringer:

Inn:
09.06.2020 Gratangen
08.05.2020 Porsanger
09.03.2020 Osterøy


Ut:
01.01.2020 Eide
01.01.2020 Torsken
01.01.2020 Tysfjord
 

Endringer:
31.08.2018 Saltdal
26.09.2017 Giske
18.09.2017 Bjugn

Kommuner som er registrert

Fylke Kommune-
nummer
Kommune Lovhjemmelbokstav
 Viken 0 kommuner      
       
Innlandet 1 kommune    
  3441 Gausdal a og b
       
Vestfold og Telemark 0 kommuner      
         
Agder 0 kommuner  
       
Rogaland 0 kommuner    
       
Vestland 3 kommuner      
  4630 Osterøy b
  4632 Austrheim c
  4648 Bremanger c  
         
Møre og Romsdal 2 kommuner      
  1514 Sande c  
  1532 Giske c  
         
Trøndelag 0 kommuner    
         
Nordland 3 kommuner      
  1841 Fauske c  
  1874 Moskenes c  
  1875 Hamarøy c  
         
Troms og Finnmark 3 kommuner  
  5414 Gratangen a, b og e
  5436 Porsanger c  
  5437 Karasjok c