ROBEK

Kommuner som er oppført i registeret

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen.

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli meldt ut av registeret når det følger av kommuneloven § 28-5.

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 31.03.2023.

Antall registrerte kommuner nå: 16

Se historisk oversikt fra 2001 til 2022.

Siste endringer:

Inn:
10.03.2023 Stranda
01.02.2023 Tjeldsund
08.11.2022 Lavangen

Ut:
23.08.2022 Karasjok
09.08.2022 Nesna
09.08.2022 Saltdal
 

Endringer:
31.03.2023 Fauske
31.03.2023 Lødingen
20.03.2023 Lavangen

Kommuner som er registrert

Fylke Kommune-
nummer
Kommune Lovhjemmelbokstav
 Viken 0 kommuner      
       
Innlandet 2 kommuner    
  3418 Åsnes c og d
  3419 Våler b
       
Vestfold og Telemark 0 kommuner      
         
Agder 1 kommune  
  4214 Froland c
       
Rogaland 0 kommuner    
       
Vestland 0 kommuner      
         
Møre og Romsdal 3 kommuner      
  1525 Stranda a og b  
  1535 Vestnes c  
  1539 Rauma c og d  
         
Trøndelag 0 kommuner    
       
Nordland 5 kommuner      
  1835 Træna f  
  1841 Fauske a, c og d  
  1851 Lødingen c og d  
  1874 Moskenes a, b, c og d  
  1875 Hamarøy c og d  
         
Troms og Finnmark 5 kommuner  
  5412 Tjeldsund a og b  
  5415 Lavangen b og f  
  5426 Kåfjord c  
  5436 Porsanger c og d  
  5439 Gamvik b, e og f