ROBEK

Kommuner som er oppført i registeret

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen.

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli meldt ut av registeret når det følger av kommuneloven § 28-5.

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 28.08.2023.

Antall registrerte kommuner nå: 12

Se historisk oversikt fra 2001 til 2022.

Siste endringer:

Inn:
28.08.2023 Høyanger
10.03.2023 Stranda
01.02.2023 Tjeldsund

Ut:
07.08.2023 Træna
29.06.2023 Kåfjord
21.06.2023 Froland
 

Endringer:
07.08.2023 Lavangen
07.06.2023 Gamvik
31.03.2023 Fauske

Kommuner som er registrert

Fylke Kommune-
nummer
Kommune Lovhjemmelbokstav
 Viken 0 kommuner      
       
Innlandet 2 kommuner    
  3418 Åsnes c og d
  3419 Våler b
       
Vestfold og Telemark 0 kommuner      
         
Agder 0 kommuner  
       
Rogaland 0 kommuner    
       
Vestland 1 kommune      
  4638 Høyanger d  
         
Møre og Romsdal 2 kommuner      
  1525 Stranda a og b  
  1539 Rauma c og d  
         
Trøndelag 0 kommuner    
       
Nordland 3 kommuner      
  1841 Fauske a, c og d  
  1851 Lødingen c og d  
  1874 Moskenes a, b, c og d  
         
Troms og Finnmark 4 kommuner  
  5412 Tjeldsund a og b  
  5415 Lavangen b  
  5436 Porsanger c og d  
  5439 Gamvik b, c og f