Kommuner som er oppført i registeret

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen.

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli meldt ut av registeret når det følger av kommuneloven § 28-5.

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 20.05.2022.

Antall registrerte kommuner nå: 18

Se historisk oversikt fra 2001 til 2020.

Siste endringer:

Inn:
20.05.2022 Vestnes
11.02.2022 Saltdal
04.02.2022 Våler

Ut:
02.05.2022 Giske
02.03.2022 Kviteseid
03.02.2022 Heim
 

Endringer:
17.02.2022 Fauske
23.09.2021 Giske
23.09.2021 Porsanger

Kommuner som er registrert

Fylke Kommune-
nummer
Kommune Lovhjemmelbokstav
 Viken 0 kommuner      
       
Innlandet 2 kommuner    
  3418 Åsnes c og d
  3419 Våler b
       
Vestfold og Telemark 0 kommuner      
         
Agder 1 kommune  
  4214 Froland c
       
Rogaland 0 kommuner    
       
Vestland 2 kommuner      
  4648 Bremanger c  
  4650 Gloppen c  
         
Møre og Romsdal 3 kommuner      
  1514 Sande c  
  1535 Vestnes c  
  1539 Rauma c og d  
         
Trøndelag 0 kommuner    
       
Nordland 7 kommuner      
  1828 Nesna a, b og f  
  1835 Træna f  
  1840 Saltdal c  
  1841 Fauske a, b, c og d  
  1851 Lødingen d  
  1874 Moskenes c og d  
  1875 Hamarøy c og d  
         
Troms og Finnmark 3 kommuner  
  5436 Porsanger c og d  
  5437 Karasjok c  
  5439 Gamvik b