Kommuner som er oppført i registeret

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Kommunene i listen nedenfor er registrert i Register om betinget godkjenning og kontroll med hjemmel i kommuneloven § 60 nr. 1 (bokstav a-d). Riktig lovhjemmelbokstav går fram av kolonnen lengst til høyre.

Registeret er sist oppdatert 30.06.2017.

Antall registrerte kommuner nå: 31.

Se historisk oversikt fra 2001 til 2016.

Siste endringer:
 

Inn
16.09.2016 Sande (Møre og Romsdal)
16.09.2016 Sandøy
16.09.2016 Giske

Ut
30.06.2017 Gaular
30.06.2017 Selje
29.06.2017 Hareid

Endringer i lovhjemlene
31.03.2017 Bjugn

Kommuner som er registrert

Fylke Knr. Kommune Lovhjemmelbokstav
 Østfold  2 kommuner    
  0101 Halden c og d
  0138 Hobøl c og d
       
 Akershus 0 kommuner      
       
Hedmark 1 kommune    
  0425 Åsnes c og d
       
Oppland 0 kommuner    
       
Buskerud 2 kommuner      
  0612 Hole c og d  
  0625 Nedre Eiker c og d  
         
Vestfold 1 kommune      
  0711 Svelvik c og d  
         
Telemark 1 kommune      
  0819 Nome d  
         
Aust-Agder 0 kommune  
       
Vest-Agder 0 kommuner    
       
Rogaland 1 kommune    
   1133 Hjelmeland  d
       
Hordaland 0 kommuner      
       
Sogn og fjordane 2 kommuner    
  1433 Naustdal d  
  1438 Bremanger c  
         
Møre og Romsdal 4 kommuner      
  1504 Ålesund c og d  
  1514 Sande c  
  1525 Stranda c og d  
  1532 Giske d  
         
Sør-Trøndelag 3 kommuner    
  1627 Bjugn b og d
  1632 Roan 
  1640 Røros d  
         
Nord-Trøndelag 0 kommuner      
         
Nordland 8 kommuner      
  1813 Brønnøy a og c
  1840 Saltdal a  
  1848 Steigen c  
  1849 Hamarøy d  
  1850 Tysfjord c  
  1854 Ballangen d  
  1859 Flakstad d  
  1874 Moskenes c  
         
Troms 3 kommuner  
  1911 Kvæfjord d
  1928 Torsken c og d
  1942 Nordreisa c og d
       
Finnmark 3 kommuner  
  2011 Kautokeino d  
  2020 Porsanger c og d  
  2023 Gamvik d