Historikk 2001-2020

ROBEK

Oversikt over antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2020.

Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2020
Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2020

Denne listen gir en fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til desember 2020 (excel)