Historikk 2001-2019

ROBEK

Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2019.

 

Graf som viser antall ROBEK-kommuner fra 2001 til 2019

Denne listen gir en fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til desember 2019 (excel)