ROBEK

Historikk 2001-2022

ROBEK

Oversikt over antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2022.

Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2022.
Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2022.

Denne listen gir fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til desember 2022 (excel).