Historikk 2001-2016

ROBEK

Inn- og utregistrering av kommuner i Register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) skjer i hovedregel to ganger i året.

I januar/februar foretar fylkesmennene en gjennomgang av kommunenes årsbudsjett og økonomiplan. Er en kommune allerede oppført i ROBEK (robek.dep.no) skal fylkesmennene lovlighetskontrollere årsbudsjett. 


Innen juni/juli har kommunene vedtatt sitt årsregnskap og fylkesmennene skal på grunnlag av regnskapet foreta de nødvendige inn- og utmeldingene.

Figur 1: Antall kommuner oppført i ROBEK- januar 2001 til desember 2016

 Oversikt over utviklingen i antall ROBEK-kommuner

Denne lista gir en fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til 30.11.2016 (excel)

Se full oversikt over hvilke kommuner som er inne i vårt register per dags dato.


Fylkeskommunene
Ingen av fylkeskommunene er for tiden innmeldt i ROBEK.