Historikk 2001-2021

ROBEK

Oversikt over antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2021.

Graf som viser antall kommuner i robek fra  januar 2001 til desember 2021
Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2021.

Denne listen gir en fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til desember 2021 (excel)