Historikk 2001-2023

ROBEK

Oversikt over antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2023.

Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2023.
Figuren viser antall kommuner i ROBEK i perioden januar 2001 til desember 2023.

Denne listen gir fullstendig oversikt over inn- og utmeldinger i ROBEK fra 2001 til desember 2023 (excel).