Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 91-100 av 69457 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foretaksmøte i Helse Nord RHF 16.01.2018

  16.01.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 09:45. Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 13:30. Protokollene er endelige når de er signert.

 • Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 16.01.2018

  16.01.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 09:30. Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 13:30. Vedtekter Helse Midt-Norge RHF sist endret 16.

 • Foretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.2018

  16.01.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 09:15 Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 13:30. Protokollene er endelige når de er signert.

 • Tildelingsbrev for Noregs forskingsråd for 2018

  16.01.2018 Brev Kunnskapsdepartementet

  Noregs forskingsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementene som har løyvingar til forsking gjennom Forskingsrådet, sender eigne tildelingsbrev.

 • Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 16.01.2018

  16.01.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 09:00. Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll fra foretaksmøte kl. 13:30. Protokollene er endelige når de er signert.

 • Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

  16.01.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene. Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine

 • Kommandoskifte NATOs maritime styrke, SNMG1

  16.01.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I hele 2017 har NATOs maritime styrke, SNMG1, vært norskledet med en norsk fregatt som flaggskip. Dette er et viktig norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder. Mandag 15. januar 2018 overtok Danmark kommandoen.

 • Samlinger

  16.01.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene ved å arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra lokalsamfunnet. Vi arrangerer samlinger i mai og september 2018.

 • Dale til Mat og landbruk 2018

  16.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar i dag på konferansen Mat og landbruk 2018. Dale starter ettermiddagens program med et innlegg og deltar videre i to debatter.

 • Stabile i internasjonale prisar på jordbruksvarer

  16.01.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Dei internasjonale prisane på jordbruksvarer var relativt stabile i desember. Låg handel i julehøgtida gjorde at kornprisane gjekk svakt ned. Prisane på kjøt utvikla seg ulikt, med svak prisnedgang på svinekjøt i EU, medan auka etterspurnad drog opp