Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 91-100 av 47313 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mer gods på bane

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Dersom mer gods kan fraktes på skinner, er det positivt for framkommeligheten og trafikksikkerheten på veinettet. Mesteparten av godstransporten på jernbane i Norge foregår på strekninger med elektrisk drift og er derfor miljøvennlig.

 • EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

 • Slik er norsk jernbane organisert

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren.

 • Ny infrastruktur skal gi et bedre togtilbud mellom byområdene

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Tog er et arealeffektivt og klimavennlig transportmiddel som knytter sammen bo- og arbeidsregioner. Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene, blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

 • Green Deal – EUs strategi for et klimanøytralt kontinent innen 2050: Tiltak på transportområdet

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  "Green Deal for Europe" er EU-kommisjonens plan for hvordan EU kan bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Green Deal ble lagt frem i desember 2019 og har fått det norske navnet "den grønne given". Denne vekststrategien berører alle

 • Drift og vedlikehold er avgjørende for en sikker og punktlig togtrafikk

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  En vesentlig andel av jernbanebevilgningene hvert år går til drift og vedlikehold. Dette er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane.

 • God mobildekning gjør togreiser mer attraktivt

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  De senere årene har god mobil- og nettdekning blitt stadig viktigere for togpassasjerene. Nordmenn er vant til å ha Internett uansett hvor de befinner seg. De reisende forventer å være oppdatert til enhver tid, også når det gjelder eventuelle

 • Et godt togtilbud

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

 • EU og EØS

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Informasjon om Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker, samferdselsrådens rapporter om området i EU og lenker til informasjon om EU, EØS og Europa.

 • Spørsmål og svar om nytt drosjeregelverk

  14.10.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Her finner du en oversikt over aktuelle spørsmål og svar i forbindelse med drosjeregelverk som trådte i kraft 1. november 2020.