Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 91-100 av 83869 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nordområdepolitikken må bygges på kunnskap

  07.07.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det er åpenbart at et sterkt og kompetent Nord-Norge har stor utenriks- og sikkerhetspolitisk betydning. Det er strategisk viktig at det bor folk i landsdelen.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i Nordlys, 7. juli

 • Høring - lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen

  07.07.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra Covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Vi gjør oppmerksom på kort

  Høringsfrist: 15.07.2020 Status: På høring

 • Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt

  07.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.

 • Nepal - reiseinformasjon

  07.07.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  På grunn av covid-19 innførte Nepals myndigheter i mars full stans i innreise for utenlandske statsborgere. Flyplassen er fortsatt stengt for internasjonale rutefly frem til 21. juli. Stengningen kan bli forlenget etter denne dato. Det er for øvrig

 • Fødselsomsorgen i Norge

  07.07.2020 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  I en kommentar beskriver Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag en fødselsomsorg i krise. De begrunner det med bemanning og sommerstenging ved fødeavdelingene Svartmalingen kan ikke stå uimotsagt.

  Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie Svar på innlegg av stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag

 • Høringsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

  07.07.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsfrist: 20.07.2020 Status: På høring

 • Svar på spørsmål om nødhjelp til Syria

  06.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva gjør Norge for å sikre at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2504 om grensekryssende nødhjelp til Syria blir forlenget i tolv måneder og utvidet til å igjen

 • Slutt på bompengeinnkreving i Jondalstunnelen

  06.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jondalstunnelen binder sammen områdene og kommunene på Folgefonnahalvøya, samtidig som tunnelen sørger for kort reisetid fra deler av Hardanger til Bergen. Når bompengeinnkrevingen i tunnelen avvikles onsdag 8. juli, betyr det en rimeligere

 • Gir 250 millioner til reiselivsnæringen

  06.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

 • Svar på spørsmål om tallgrunnlaget for hvor mange som lever i bunnløs fattigdom

  06.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hva som er regjeringens tallgrunnlag for hvor stor andel av klodens mennesker som fortsatt lever i bunnløs fattigdom.

Til toppen