Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 91-100 av 91664 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny gjødselforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2021
  Celexnr.: 32019R1009 KOM-nr.: KOM(2016)157

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 5. juni 2019 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelig på markedet og om endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og oppheving av forordning (

 • EUs skogstrategi frem til 2030

  19.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

 • Løyve til felling av bjørn i Troms

  18.07.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet gjev løyve til felling av ein bjørn som har skada sau i Bardu kommune i Troms.

 • Oppheving av reiseråd for enkelte land på EUs tredjelandsliste

  16.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Fra og med mandag 19. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for følgende land: Albania, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, Montenegro, Qatar og Serbia.

 • Tyskland - reiseinformasjon

  16.07.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  De tyske korona-betingede grensekontrollene er opphevet, og det er ikke lenger krav om kritisk innreisegrunn på reiser fra Norge. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under Helse.

 • Høring - forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom)

  16.07.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder særskilte regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Reglene er tidsbegrenset til 1. desember 2021. Høringen gjelder forslag om å forlenge

  Høringsfrist: 18.10.2021 Status: På høring

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  16.07.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Noreg og Færøyane einige om makrellavtale for 2021

  16.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Eg er glad for at Noreg og Færøyane vidarefører avtalen om gjensidig høve til å fiske i kvarandre sine soner. Eg er særleg fornøgd med at Færøyane no opphever plikta til å lande makrell fiska i norske farvatn til bedrifter på Færøyane, slik at

 • Endring av regelverk om visse forurensende stoffer i næringsmidler - kadmium

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kadmium i visse næringsmidler

 • Endring av regelverk for visse forurensende stoffer i næringsmidler - bly

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler