Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-110 av 49770 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • CLP / Vedlegg VI - endring i merknader/16. ATP

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.01.2022
  Celexnr.: 32021R0643

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/643 fastsatt 3. februar 2021 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling, del 1 av vedlegg VI til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og

 • Kommunal- og distriktsministeren møter LKAB

  25.01.2022 Kalenderhendelse Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter det svenske gruvedriftsselskapet LKAB. Tema for møtet er Framneslia, tidligere Narvik lufthavn.

  Tidspunkt: 25.01.2022, kl 14.30

 • EU-Parlamentet vil skjerpe dyrevelferden

  25.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Parlamentet har diskutert sluttrapporten fra EU-Parlamentets midlertidige komité for beskyttelse av dyr under transport, og ber EU-Kommisjonen utarbeide forslag til strengere regelverk i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

 • Lavere strømregning i kommunale boliger

  25.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har økt bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner etter budsjettforliket med SV. Dette er en viktig styrking som vil komme både næringsliv og privatpersoner til gode. 100 millioner skal i 2022 gå til energitiltak som kan gi lavere

 • Jordan - reiseinformasjon

  25.01.2022 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Grensene til Jordan er åpne, men det er strenge regler for reisende. For mer informasjon om restriksjoner i forbindelse med koronavirus, se under punktet Helse.

 • Næringsministeren til Stockholm

  25.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 27. januar besøker næringsminister Jan Christian Vestre Stockholm der han skal ha møter med utenrikshandelsminister Anna Hallberg og næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Klima- og miljødepartementet

  25.01.2022 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Klima- og miljødepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • Egypt - reiseinformasjon

  25.01.2022 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Egypt er et populært reisemål for nordmenn. Det er tidvis sikkerhetshendelser i det nordlige Sinai der det pågår en sikkerhetsoperasjon. For informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

 • EU-erklæring om Nicaragua

  25.01.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  25. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua.

 • Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

  25.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når vann- og avløpssystemene skal fornyes de kommende årene. Ny organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og