Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-110 av 79539 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Singapore - reiseinformasjon

  24.01.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  De fleste reiser til Singapore gjennomføres uten spesielle problemer. Kriminaliteten er lav, men generell aktsomhet bør utvises. Singapore har generelt strengere straffer enn Norge.

 • Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

  24.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak

 • Nye regler for fartøy som fører inntil 12 passasjerer

  23.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy som fører inntil 12 passasjerer. Forskriften gjør det enklere for blant annet barnehager, skoler og leirskoler som tar med barn ut i båt.

 • Tydeliggjør retten til opplæring i kvensk

  23.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen la i januar 2018 fram Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021. Planen inneholder en rekke tiltak for å styrke og revitalisere kvensk språk. Et av tiltakene i planen var å tydeliggjøre i opplæringsloven at elever med kvensk/norskfinsk

 • Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) - Status 2018

  Forfattere: Katrine N. Kjørstad, Maria Amundsen og Ingunn O. Ellis, Urbanet Analyse.

  23.01.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) slik den praktiseres i fylkene i 2018.

 • Tilskudd fra JD

  23.01.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre.

 • Nytt geodataråd oppnevnt

  23.01.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leder av Nasjonalt geodataråd. Hele rådet på 15 medlemmer er oppnevnt for fire år.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Ny sykehusstruktur på Helgeland

  23.01.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Sendingen starter mandag 27. januar kl. 11.50.

 • Svar på skriftlig spørsmål om naturskadeerstatning

  23.01.2020 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om naturskadeerstatning.

 • Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder

  23.01.2020 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om en totaloversikt over hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato, der kjøperne bor andre

Til toppen