Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-110 av 73864 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tekniske standarder om rapporteringen av pengemarkedsfond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.11.2018
  Celexnr.: 32018R0708 Basis rettsaktnr.: Europaparlaments - og rådsforordning (EU) 2017/1131

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 om tekniske standarder vedrørende malen som skal benyttes av forvaltere av pengemarkedsfond ved rapportering til de kompetente myndigheter, fastsatt i artikkel 37 i

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA for arbeid med legemiddelovervåkning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 20.11.2018
  Celexnr.: 32018R1298

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1298 av 11. juli 2018 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 om justering av inflasjonsraten for de avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået for utøvelsen av

 • Science for ocean action

  20.11.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Prime Minister Erna Solbergs speech at the “Science for Ocean Actions” conference convened by the Institute of Marine Research (IMR) in Bergen, 20 November 2018.

 • Innleder for LO Stat på Gol

  20.11.2018 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innleder på LO Stats kartellkonferanse.

  Tidspunkt: 20.11.2018, kl 13:00

 • Den internasjonale havforskingskonferansen

  20.11.2018 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsministeren taler på den internasjonale havforskingskonferansen på Hotel Norge i Bergen.

  Tidspunkt: 20.11.2018, kl 13:00

 • Møte om Gjellestadskipet

  20.11.2018 Kalenderhendelse Klima- og miljødepartementet

  Åpent møte om Gjellestadskipet i Halden.

  Tidspunkt: 20.11.2018, kl 13:00

 • Et liv uten vold

  20.11.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014-2017.

 • Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  (2013–2017)

  20.11.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen «Et liv uten vold» ble lansert i 2013. Denne sluttrapporten gir en oversikt over status for de 45 tiltakene i handlingsplanen. Rapporten ble ferdigstilt i august 2018.

 • Høring - endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP ved behandling av saker om slitertillegg)

  20.11.2018 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeid- og sosialdepartementet foreslår i dette høringsbrevet endringer i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret slik at fellesorganet etter AFP-tilskottsloven § 18 (Fellesordningen for AFP) etter søknad til

  Høringsfrist: 08.01.2019 Status: På høring

 • Endring i TSI ENE og TSI Loc&Pas

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.11.2018
  Celexnr.: 32018R0868 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 som endrer forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 hva gjelder bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer

Til toppen