Indonesia - reiseinformasjon

Som følge av koronasituasjonen har indonesiske myndigheter innført innreiseforbud for alle reisende med unntak av noen få kategorier fastboende og kritiske yrkesgrupper. Fra 13. juli 2020 er det innført nye bestemmelser for bærere av utgåtte Kitas/Kitap og reisende som oppholder seg i landet på utgåtte visum. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Ambassaden anbefaler alle tilreisende og fastboende nordmenn i Indonesia om å registrere seg på reiseregistrering.no

Terrorfare: Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål, men det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel i landet. Myndighetene arresterer jevnlig enkeltpersoner og grupper som har planlagt angrep. 13. mai 2018 ble det gjennomført angrep mot flere kirker i byen Surabaya på Øst-Java, med 14 døde og over 40 skadde. I Jakarta fant det siste angrepet sted 24. mai 2017 hvor to selvmordsbombere rettet et angrep mot politifolk. 14. januar 2016 ble det gjennomført en terroraksjon mot sivile i Jakarta hvor også utlendinger ble rammet.

Alle religiøse grupperinger av betydning tar klart avstand fra terror og vold, men flere lokale ekstremistgrupper har støttet IS og har koblinger til andre likesinnede organisasjoner i regionen. Indonesiske myndigheter har som en følge av vedvarende fare for terroraksjoner en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes.

Reisende bør følge de anvisninger som gis av lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet. Unngå store folkeansamlinger og demonstrasjoner. Ambassaden oppfordrer dessuten alle til å være ekstra oppmerksom rundt større høytider som Ramadan (23. april- 23. mai 2020), nasjonaldagsfeiring (17. august), jul og nyttår.

Naturkatastrofer: Indonesia er det landet med flest aktive vulkaner i verden. Regionen er svært jordskjelvsutsatt, og den mest ødeleggende tsunamien i historisk tid, 2. juledag 2004, resulterte i over 180.000 døde i Indonesia. I regntiden er større flommer vanlig, og det er jevnlig jord- og leirskred som tar liv. Skogbranner forekommer ofte i tørkeperioden, ofte påsatt for å rydde områder for jord-/skogbruk.

22. desember 2018 ble kystområdene rundt Sundastredet rammet av en tsunami da deler av vulkanøya Anak Krakatau kollapset i havet. Flere hundre menneskeliv gikk tapt, og det var store materielle ødeleggelser i området.

Flere jordskjelv med styrke mellom 5,7 og 7,5, med påfølgende tsunami, fant sted på Sentral Sulawesi 28. september 2018. Hendelsen førte til mange døde og skadde, og forårsaket store skader på bygninger og infrastrukturen, spesielt i området rundt Palu og Dongala. Situasjonen er nå normalisert, og reiseråd for området ble opphevet fra og med 26. Juni 2019.

Lombok ble 5. august 2018 rammet av et jordskjelv med styrke 7 på Richters skala. Jordskjelvet kunne merkes på Lombok (inkludert Gili-øyene), Sumbawa og Bali. Hendelsen førte til mange døde og skadde på nordlige del av Lombok og forårsaket dessuten store skader på bygninger og infrastrukturen i samme område. Situasjonen er nå normalisert, og reiseråd for området ble opphevet fra og med 30. november 2018. 

Vulkanen Agung på Bali er tidvis aktiv. Den ligger nord-øst på den populære turistøya, ca. 60 kilometer fra Denpasar. I perioder med vulkansk aktivitet kan myndighetene innføre en dynamisk faresone avhengig av omfanget på aktiviteten. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter.

Kriminalitet: Kriminaliteten på landsbasis er relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. I enkelte områder på Bali er kriminaliteten betydelig høyere. I Kuta på Bali oppfordres man til å ikke gå ute alene på kveldstid.

I lys av koronaepidemien og den vanskelige økonomiske situasjonen bør en generelt utvise ekstra aktsomhet for å redusere risiko for å bli utsatt for kriminalitet. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter.

Alkoholinntak og metanolforgiftning: Det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert palmesprit – «arak» – inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder. Besøkende til Indonesia bør derfor være forsiktige ved kjøp og konsum av alkohol.
Det har vært flere tilfeller av «spiking» av drinker hvor ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Særlig utsatt er området Kuta på Bali, og Gili-øyene på Lombok hvor mange turister og studenter ferdes.

Korrupsjon og straffeforfølgelse: Indonesia praktiserer dødsstraff for flere typer forbrytelser, herunder narkotikaforbrytelser. Også utenlandske statsborgere har i senere år blitt henrettet for narkotikaforbrytelser.
Korrupsjon er et gjennomgående problem i landet, noe som også inkluderer politi og rettsvesen.

Det gjøres oppmerksom på at injurie- og blasfemiparagrafer i Indonesia er i aktiv bruk og at lengre fengselsdommer forekommer. Det er ikke frifunnet noen som har vært tiltalt for blasfemi de siste 30 årene, mens over hundre er dømt.

I flere regioner er det økende negativ oppmerksomhet rundt og forfølgelse av seksuelle minoriteter. Selv om det per i dag ikke er forbud mot seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn, forekommer det likevel aksjoner særlig mot homofile og transpersoner der politi og lokale aktivister står bak.

Reise og trafikk: Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende, og mange utlendinger velger å leie egen sjåfør. Landet har venstrekjøring. Dersom man velger å kjøre selv, må man ha internasjonalt førerkort. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene. Disse har egne skranker på internasjonale flyplasser og gis særbehandling ved større hoteller og kjøpesentre.

Indonesia har hyppige fly- og fergeavganger mellom de ulike øyene. På Java kan man også reise med tog. Det har imidlertid vært flere alvorlige ulykker med tog, ferge og fly, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner. Ulike fergeselskaper har svært ulike sikkerhetsrutiner/-standarder og reisende anbefales å vurdere ulike alternativer på nett før billettkjøp.

Bading: Mange reiser til Indonesia for å besøke vakre strender. Vær oppmerksom på at enkelte områder har veldig store bølger og sterke strømmer. Det er også ytterst få kvalifiserte livvakter tilgjengelig, selv på de travleste turiststrendene. Vær forsiktig med å bade på strender der det er store bølger. Bad aldri i mørket, og aldri alene.

Områder med spesielle sikkerhetshensyn: Sikkerhetssituasjonen i provinsene Papua og Aceh er mer utfordrende enn det øvrige Indonesia. For reiser til disse områdene bør en undersøke situasjonen spesielt før ankomst, og utvise forsiktighet under reisen.
Sikkerhetssituasjonen i Papua-provinsene er relativt ustabil. Demonstrasjoner for økt selvstyre eller uavhengighet fra Indonesia forekommer, disse demonstrasjonene utvikler seg noen ganger til voldelige sammenstøt. Reisende bes om å holde seg unna politiske markeringer, demonstrasjoner og store folkemengder. Det forekommer jevnlig trefninger mellom sikkerhetsstyrker og den lokale separatistbevegelsen. I området i nærheten av Freeport-gruven ved Timika forekommer det skyteepisoder, det har også vært tilfeller hvor utlendinger har blitt kidnappet.

Deler av Papua-provinsene er reisemål for turister, og de fleste reiser til disse områdene er vanligvis uproblematiske. For reiser med turistformål utenfor Jayapura, Sentani, Sorong, Manokwari og Biak, kan det i noen tilfeller være nødvendig å skaffe en reisetillatelse (Surat Jalan). Dette ordnes lokalt hos politiet, lokalt reisebyrå kan vanligvis være behjelpelig med dette. Ved reiser til Papua og Vest-Papua der turisme ikke er formålet, må man ha tillatelse fra politiet før ankomst. Journalister og andre mediefolk bør være spesielt oppmerksom på dette. Grunnet store avstander og utfordrende infrastruktur kan medisinsk evakuering være vanskelig og tidkrevende.

Provinsen Aceh har utstrakt grad av selvstyre, som inkluderer en lokal straffelov basert på Sharia. Både politi og privatpersoner vil rapportere fysisk nærhet mellom ugifte (både heterofile og homofile), hvor homofili straffes med opptil 100 piskeslag. Salg og konsum av alkohol, og gambling er forbudt, også for ikke-muslimer.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Indonesiske myndigheter har som følge av koronavirussituasjonen med få unntak innført innreise- og transittforbud for alle utenlandske borgere. Grupper som er unntatt omfatter bl.a. de som har oppholdstillatelse i Indonesia (bærere av Kitas/Kitap), personer som arbeider i kritiske yrkeskategorier/sektorer og/eller i nasjonale, strategiske prosjekter, og personer som har fått utstedt besøksvisum tidligere under koronaepidemien. Det er også åpnet for visse former for familiegjenforening. 

De som ønsker å sende søknad om besøksvisum og oppholdstillatelser bes kontakte den indonesiske ambassaden i Oslo eller immigrasjonsmyndigheten i Indonesia for mer informasjon.

For reisende som ifølge unntaksbestemmelsene har lovlig innreise, kreves det at man har med seg et negativt covid-19 PCR-testresultat. Dokumentet som viser negativt PCR-testresultat må være på engelsk og testen må være tatt maksimalt 48 timer før flyavgang. Reisende som gis adgang til Indonesia er pålagt fem dagers hotellkarantene på hotell utpekt av myndighetene (reisende må selv dekke utgiftene til dette). I tillegg kan det påløpe kostnader for ny PCR-test under karantenetiden. Ordningen med to døgns gyldighet av PCR-test og ovennevnte hotellkarantene gjelder til 8. januar 2021.

Dersom man er syk eller har covid-19-symptomer ved ankomst, vil det foretas screening utført av indonesiske helsemyndigheter på flyplassen, og man vil bli satt i karantene på anvist sted til man har bekreftet/avkreftet covid-19-status. Reisende som motsetter seg myndighetenes helsereglement vil bli deportert.

Fra og med 13. juli 2020 innførte indonesiske immigrasjonsmyndigheter bestemmelser for reisende som oppholder seg i landet på et «emergency-stay-permit» med utgåtte visum eller oppholdstillatelse. Bærere av utgåtte Temporary or Permanent Stay Permits (Kitas/Kitap) og reisende som har utgåtte, men fornybare ankomstvisum («visa-on-arrival» - VOA) eller ikke-fornybare turistvisum (Visa free) må henvende seg til immigrasjonsmyndighetene.

Innreisebestemmelsene gjelder inntil videre og kan endres på kort varsel. Ambassaden anbefaler reisende å holde seg oppdatert om endringer på immigrasjonsmyndighetenes hjemmesider.

Det er den reisende selv som har ansvar for å påse at reisedokumenter, visum etc. er gyldige og holde seg informert om de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelsene til Indonesia. 

Vanlig politipass må ha minimum seks måneders gyldighet ved innreise. Nødpass kan i praksis ikke brukes ved innreise til Indonesia. For reisende som bruker andre reisedokumenter enn ordinært pass, anbefales det at man kontakter nærmeste indonesiske ambassade i god tid før planlagt reise. Det gjøres oppmerksom på at feil type visum, ved f.eks. arbeidsopphold eller journalistisk virke i landet, i enkelte tilfeller kan medføre arrestasjon av politiet og bøter, fengsel eller deportasjon.

Det er kun ambassaden i Jakarta som har myndighet til å utstede pass/nødpass. Konsulatene i Medan og på Bali kan ferdigstille nødpass, men saksbehandlingstiden for dette er betydelig.


Helse

Koronavirus (covid-19): I Indonesia begynte koronaepidemien for fullt i mars. Smittetallene er fortsatt økende og mulighetene for testing er begrenset utenfor de større byene. Dersom en skulle bli syk som følge av koronavirus, vil behandlingsalternativene, herunder sykehusbehandling, være av betydelig lavere standard enn i Norge.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til utreisemulighetene med rutefly. Indonesiske myndigheter har innført en rekke vidtgående tiltak for å redusere spredning av viruset, herunder skolestengninger, avlysning av arrangementer, restriksjoner i offentlig transport, stenging av turistattraksjoner og råd om å unngå folkeansamlinger.

Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan situasjonen utvikler seg. Situasjonen kan endre seg raskt. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Indonesia er generelt ikke av en standard som en er vant med i Norge. Før man reiser anbefales det sterkt å sjekke opplysninger hos Folkehelseinstituttet og eventuelt Verdens helseorganisasjon.

Mange sykehus holder betydelig lavere standard enn i Norge. Det kan være stor forskjell på offentlige og private sykehus. Ved alvorlig sykdom anbefales det i mange tilfeller å evakuere til Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok eller Australia. Sjekk med din reiseforsikring om hvilke regler og retningslinjer som gjelder.

Tegn forsikring før du reiser: For å få dekket utlegg ved eventuell ulykke, sykdom eller dødsfall anbefales det å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre samt den perioden man planlegger å være på reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Mange sykehus vil kreve bevis for reiseforsikring eller finansiering før behandling.

Vaksiner: Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Indonesia.

Malaria forekommer i deler av Indonesia, herunder provinsene Papua, Vest-Papua, Molukkene, Nord-Molukkene og Nusa Tenggara. Malaria kan forekomme også i andre områder av landet, men er ikke særlig utbredt i de største byene. Jakarta og Bali regnes i hovedsak for å være fritt for malaria. Du kan lese Folkehelseinstituttets malariaveileder på deres hjemmesider.

Denguefeber, chikungunyafeber og zikafeber kan forekomme i hele landet og det anbefales å bruke myggbeskyttelse, også på dagtid. Se Folkehelseinstituttets informasjon for råd til reisende til land med tilfeller av zika.

I mars 2019 melder Folkehelseinstituttet at Indonesia er satt på listen over land med risiko for polio. Du kan lese mer om polio på Folkehelseinstituttets sider.

Indonesiske myndigheter varslet i 2018 om et pågående utbrudd av difteri i landet og anbefaler alle tilreisende om å vaksinere seg.

Det er bekreftet at det er fare for rabies, også på Bali. Dødsfall etter rabiessmitte har forekommet. Tilreisende oppfordres generelt til å unngå all direkte kontakt med hunder, katter, apekatter og andre dyr. Ved bitt eller risp anbefales snarest mulig å oppsøke lege på stedet, selv om du er vaksinert.

Reise med medisin: Hvis du har med reseptbelagt medisin til Indonesia, ta med kopi av resepten. Resepten bør stemme med type og mengde medisin du har med. Medisin som er vanlig og lovlig i Norge, kan være ulovlig i Indonesia. Hvis du er usikker, anbefales det at du tar kontakt med den indonesiske ambassaden i Oslo.

Klima og hygiene: Vær forberedt på varmt og fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Den vanligste utfordringen for besøkende er mageproblemer. Vann fra springen bør ikke drikkes. Drikk bare flaskevann, og sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Unngå rå mat og vær forsiktig med fisk og kjøtt som ikke er godt tilberedt. Dårlig vasket salat er også en vanlig kilde til sykdom. Dersom du får feber, anbefales det å oppsøke lege.


Praktisk informasjon

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff, og henrettelser gjennomføres.

Tidsforskjellen til Indonesia strekker seg over tre tidssoner, fra GMT+7 til GMT+9. Jakarta ligger seks timer foran Norge om vinteren, men fem timer når det er sommertid i Europa. Bali, som befinner seg enda lenger øst, ligger ytterligere en time foran norsk tid.

Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er stort sett som i Norge.

Nødtelefon til politiet er 112.

Internasjonalt retningsnummer til Indonesia er + 62. Det er to landsdekkende mobilnettverk: Satelindo og Telkom, men det finnes også mange andre teleselskaper med ulik grad av dekning.

Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder, og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kredittkortsvindel og skimming av bankkort i minibanker er dessverre ikke uvanlig.

Lokal valuta er indonesiske rupiah (IDR). Sedler har valører fra 1000 til 100.000 rupiah, mynt fra 100 til 1000. 100.000 IDR er omtrent 60 NOK. Oppdatert kurs finnes her.

Arbeidsuken for blant annet offentlige kontorer og banker er fra Mandag til Fredag. På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre og navle. Hva som er god klesskikk varierer mye fra sted til sted i landet.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser.

Indonesisk er offisielt språk, men for mange indonesere er dette andrespråk i tillegg til deres lokale morsmål. En del steder, spesielt på Bali og i Jakarta snakker mange også engelsk.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, særlig ved mistanke om at personen ikke er i landet som turist. Pass bør derfor medbringes.

Under ramadan faster den muslimske delen av befolkningen. En del restauranter og utesteder har redusert åpningstid og serveringstid i denne perioden.

Ambassaden anbefaler alle tilreisende og fastboende nordmenn i Indonesia til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Ambassaden har åpningstid fra 08:30-16:00 på ukedager og kan nås på telefon: +62 21 2965 0000 og epost: emb.jakarta@mfa.no

Henvendelser utenfor åpningstid vil bli satt over til UDs operative senter i Oslo som er døgnåpent. De kan også nås på: Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no,

Konsulatet på Bali har åpningstid 10:00-13:00 Tirsdag og Torsdag og kan nås på telefon: +62 361 2822 23 og epost: norwegianconsulatebali@yahoo.com