Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Indonesia - reiseinformasjon

Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Det må likevel understrekes at landet har en vedvarende terrortrussel og er utsatt for naturkatastrofer.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29.01.2019 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Indonesia

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til provinsen Sentral-Sulawesi. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i provinsene Papua og Vest-Papua.

Sikkerhet

Ambassaden anbefaler alle tilreisende og fastboende nordmenn i Indonesia, om å registrere seg på reiseregistrering.no.

Terrorfare: Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel i landet. 13. mai 2018 ble det gjennomført angrep mot flere kirker i byen Surabaya på Øst-Java, med 14 døde og over 40 skadde. I Jakarta fant det siste angrepet sted 24. mai 2017 hvor to selvmordsbombere rettet et angrep mot politifolk. 14. januar 2016 ble det gjennomført en aksjon mot sivile i Jakarta hvor også utlendinger ble rammet.

Alle religiøse grupperinger av betydning tar klart avstand fra terror og vold, men med flere mindre lokale ekstremistgrupperinger som støtter eller søker innpass hos Isil, må det legges til grunn at terrorangrep eller forsøk på terrorangrep vil kunne finne sted.

Indonesiske myndigheter har som en følge av vedvarende fare for terroraksjoner en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes.

Reisende bør følge de anvisninger som gis av lokale myndigheter, og generelt utvise forsiktighet. Ambassaden oppfordrer dessuten alle til å være ekstra oppmerksom rundt større høytider som Ramadan (16. mai -15. Juni 2018), nasjonaldagsfeiring (17. august), jul og nyttår.

Naturkatastrofer: Indonesia er det landet med flest aktive vulkaner i verden. Regionen er svært jordskjelvsutsatt, og den mest ødeleggende tsunamien i historisk tid, 2. juledag 2004, resulterte i over 180.000 døde i Indonesia. I regntiden er større flommer vanlig, og det er jevnlig jord- og leirskred som tar liv. Skogbranner forekommer ofte i tørkeperioden, ofte påsatt for å rydde områder for jord-/skogbruk.

22. desember 2018 ble kystområdene rundt Sundastredet rammet av en tsunami da deler av vulkanøya Anak Krakatau kollapset i havet. Flere hundre menneskeliv gikk tapt, og det er store materielle ødeleggelser i området. Opprydningsarbeid pågår, og myndighetene følger nå ekstra nøye med på om det kan oppstå flere undersjøiske ras i området. Indonesiske myndigheter advarer mot vedvarende tsunamifare i Sundastredet (langs vestkysten av Java og sørkysten av Sumatra), og de anbefaler folk som oppholder seg i området om å holde seg minst fem meter over havet, eller 500 meter fra kysten dersom man er i områder som ligger lavere enn fem meter over havet.

Flere jordskjelv med styrke mellom 5,7 og 7,5, med påfølgende tsunami, fant sted på Sentral Sulawesi 28. september 2018. Hendelsen førte til mange døde og skadde, og forårsaket store skader på bygninger og infrastrukturen, spesielt i området rundt Palu og Dongala. Et omfattende redningsarbeid pågår. Nordmenn som befinner seg i området oppfordres til å følge anvisninger fra lokale myndigheter, og å ta kontakt med ambassaden ved behov for konsulær bistand.

Lombok ble 5. august  2018 rammet av et jordskjelv med styrke 7 på Richters skala. Jordskjelvet kunne merkes på Lombok (inkludert Gili-øyene), Sumbawa og Bali. Hendelsen førte til mange døde og skadde på nordlige del av Lombok og forårsaket dessuten store skader på bygninger og infrastrukturen i samme område. Situasjonen er nå normalisert, og reiseråd for området ble opphevet fra og med 30. november 2018.

Indonesiske myndigheter varslet i 2017 om økt vulkansk aktivitet og utbrudd på vulkanen Agung på Bali. Vulkanen ligger nord-øst på den populære turistøya, ca 60 kilometer fra Denpasar. Det er uvisst hvor lenge den økte vulkanske aktiviteten vil pågå. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter. Lokale myndigheter opererer med en dynamisk faresone avhengig av den vulkanske aktiviteten. Så langt har denne sonen vært opp til tolv km fra vulkanen. Myndighetene har advart mot turer på vulkanen Agung med det nåværende farenivået. Flytrafikken til og fra Bali, Lombok og Øst-Java kan bli påvirket av den økte vulkanske aktiviteten. Se artikkel på ambassadens hjemmeside for siste råd fra lokale myndigheter..

Kriminalitet: Kriminaliteten på landsbasis er relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. I enkelte områder på Bali er kriminaliteten betydelig høyere. I Kuta på Bali oppfordres man til å ikke gå ute alene på kveldstid.

Alkoholinntak og metanolforgiftning: Det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert palmesprit – «arak» – inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder. Besøkende til Indonesia bør derfor være forsiktige ved kjøp og konsum av alkohol.

Det har vært flere tilfeller av «spiking» av drinker hvor ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Særlig utsatt er området Kuta på Bali, og Gili-øyene på Lombok hvor mange turister og studenter ferdes.

Korrupsjon og straffeforfølgelse: Indonesia praktiserer dødsstraff for flere typer forbrytelser, herunder narkotikaforbrytelser. Også utenlandske statsborgere har i senere år blitt henrettet for narkotikaforbrytelser.

Korrupsjon er et gjennomgående problem i landet, noe som også inkluderer politi og rettsvesen.

Det gjøres oppmerksom på at injurie- og blasfemiparagrafer i Indonesia er i aktiv bruk og at lengre fengselsdommer forekommer. Det er ikke frifunnet noen som har vært tiltalt for blasfemi de siste 30 årene, mens over hundre er dømt.

I flere regioner er det økende negativ oppmerksomhet rundt og forfølgelse av seksuelle minoriteter. Selv om det per i dag ikke er forbud mot seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn, forekommer det likevel aksjoner særlig mot homofile og transpersoner der politi og lokale aktivister står bak.

Reise og trafikk: Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende, og mange utlendinger velger å leie egen sjåfør. Landet har venstrekjøring. Dersom man velger å kjøre selv, må man ha internasjonalt førerkort. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene. Disse har egne skranker på internasjonale flyplasser og gis særbehandling ved større hoteller og kjøpesentre.

Indonesia har hyppige fly- og fergeavganger mellom de ulike øyene. På Java kan man også reise med tog. Det har imidlertid vært flere alvorlige ulykker med tog, ferge og fly, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner. Ulike fergeselskaper har svært ulike sikkerhetsrutiner/-standarder og reisende anbefales å vurdere ulike alternativer på nett før billettkjøp.

Bading: Mange reiser til Indonesia for å besøke vakre strender. Vær oppmerksom på at enkelte områder har veldig store bølger og sterke strømmer. Det er også ytterst få kvalifiserte livvakter tilgjengelig, selv på de travleste turiststrendene. Vær forsiktig med å bade på strender der det er store bølger. Bad aldri i mørket, og aldri alene.

Områder med spesielle sikkerhetshensyn: Sikkerhetssituasjonen i provinsene Papua, Aceh og Sentral-Sulawesi er mer utfordrende enn det øvrige Indonesia. For reiser til disse områdene bør en undersøke situasjonen spesielt før ankomst.

Sikkerhetssituasjonen i Papua-provinsene er relativt ustabil. Demonstrasjoner for økt selvstyre eller uavhengighet fra Indonesia forekommer. Siden slutten av 2018 har man sett at disse demonstrasjonene oftere har utviklet seg til voldelige sammenstøt. Reisende bes om å holde seg unna politiske markeringer, demonstrasjoner og store folkemengder. Det forekommer jevnlig trefninger mellom sikkerhetsstyrker og den lokale separatistbevegelsen. I området i nærheten av Freeport-gruven ved Timika forekommer det skyteepisoder, det har også vært tilfeller hvor utlendinger har blitt kidnappet. Ved reiser til Papua og Vest-Papua der turisme ikke er formålet, må man ha tillatelse fra politiet før ankomst. Deler av provinsene er populære reisemål for turisme, og de fleste reiser til disse områdene er vanligvis uproblematiske. Vær oppmerksom på store avstander og utfordrende infrastruktur.

I provinsen Aceh er det stor grad av lokalt selvstyre med sharia-inspirert straffelov. Det forekommer fysisk avstraffelse for fysisk nærhet mellom ugifte (både heterofile og homofile), gambling og befatning med alkohol.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For oppdatert informasjon se informasjon fra indonesiske immigrasjonsmyndigheter.

Nordmenn kan reise visumfritt til Indonesia, forutsatt at innreise og utreise finner sted på en av flyplassene eller havnene som har passkontroll godkjent for dette (dette gjelder de fleste flyplasser, herunder Jakarta og Bali). Krav for visumfri innreise er at passet er gyldig i minimum seks måneder, og at man kan vise returbillett. Visumfrie besøk er begrenset til opphold i 30 dager og kan ikke forlenges. Se informasjon hos indonesiske immigrasjonsmyndigheter.

Visa On Arrival kan kjøpes ved ankomst mot et gebyr på USD 35 for 30 dager, det anbefales å ha med kontanter. Et slikt type visum kan vanligvis forlenges én gang for en periode på 30 dager.

Nødpass kan i praksis ikke brukes ved innreise til Indonesia. For nødpass gis vanligvis ikke visum på indonesiske ambassader før innreise, og nødpass kan ikke brukes til å kjøpe visa on arrival, eller reise visumfritt inn i landet. For reisende som bruker andre reisedokumenter enn ordinært pass, anbefales det at man kontakter nærmeste indonesiske ambassade i god tid før planlagt reise.

For alle andre typer visum anbefales det at en kontakter en indonesisk ambassade. Feil type visum, ved f.eks. arbeidsopphold eller journalistisk virke i landet, kan i enkelte tilfeller medføre arrestasjon av politiet og bøter, fengsel eller deportasjon.

Det er den reisende selv som har ansvar for å påse at reisedokumenter, visum etc. er gyldige. Det er kun ambassaden i Jakarta som har myndighet til å utstede pass/nødpass. Konsulatene i Medan og på Bali kan ferdigstille nødpass, men saksbehandlingstiden for dette er betydelig.


Helse

Helsetilbudet i Indonesia er generelt ikke av en standard en er vant med i Norge. Før man reiser anbefales det sterkt å sjekke opplysninger hos Folkehelseinstituttet og eventuelt  Verdens helseorganisasjon.

Sykehus utenfor Jakarta og Bali er ofte av dårlig kvalitet. Særlig er evnen til å stille korrekte diagnoser mangelfull. Det er stor forskjell på offentlige og private sykehus. Sistnevnte har oftere leger som har studert og/eller praktisert i utlandet. Utenlandske leger har imidlertid ikke anledning til å arbeide i Indonesia.

Ved alvorlig sykdom anbefales det i mange tilfeller å evakuere til Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok eller Australia. Sjekk med din reiseforsikring hvilke regler og retningslinjer som gjelder.

Tegn forsikring før du reiser: For å få dekket utlegg ved eventuell ulykke, sykdom eller dødsfall anbefales det å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre samt den perioden man planlegger å være på reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Mange sykehus vil kreve bevis for reiseforsikring eller finansiering før behandling.

Vaksiner: Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Indonesia.

Malaria forekommer i deler av Indonesia, herunder provinsene Papua, Vest-Papua, Molukkene, Nord-Molukkene og Nusa Tenggara. Malaria kan forekomme også i andre områder av landet, men er ikke særlig utbredt i de største byene. Jakarta og Bali regnes i hovedsak for å være fritt for malaria. Du kan lese Folkehelseinstituttets malariaveileder på deres hjemmesider.

Denguefeber, chikungunyafeber og zikafeber kan forekomme i hele landet og det anbefales å bruke myggbeskyttelse, også på dagtid. Se Folkehelseinstituttets informasjon for råd til reisende til land med tilfeller av zika.

I mars 2019 melder Folkehelseinstituttet at Indonesia er satt på listen over land med risiko for polio. Du kan lese mer om polio på Folkehelseinstituttets sider.

Indonesiske myndigheter varslet i 2018 om et pågående utbrudd av difteri i landet og anbefaler alle tilreisende om å vaksinere seg.

Det er bekreftet at det er fare for rabies, også på Bali. Dødsfall etter rabiessmitte har forekommet. Tilreisende oppfordres generelt til å unngå all direkte kontakt med hunder, katter, apekatter og andre dyr. Ved bitt eller risp anbefales snarest mulig å oppsøke lege på stedet, selv om du er vaksinert.

Reise med medisin: Hvis du har med reseptbelagt medisin til Indonesia, ta med kopi av resepten. Resepten bør stemme med type og mengde medisin du har med. Medisin som er vanlig og lovlig i Norge, kan være ulovlig i Indonesia. Hvis du er usikker, anbefales det at du tar kontakt med den indonesiske ambassaden i Oslo.

Klima og hygiene: Vær forberedt på varmt og fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Den vanligste utfordringen for besøkende er mageproblemer. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vann bør i noen tilfeller kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Unngå rå mat og vær forsiktig med fisk og kjøtt som ikke er godt tilberedt. Dårlig vasket salat er også en vanlig kilde til sykdom. Dersom du får feber, anbefales det å oppsøke lege.


Praktisk informasjon

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff, og henrettelser gjennomføres.

Tidsforskjellen til Indonesia strekker seg over tre tidssoner, fra GMT+7 til GMT+9. Jakarta ligger seks timer foran Norge om vinteren, men fem timer når det er sommertid i Europa. Bali, som befinner seg enda lenger øst, ligger ytterligere en time foran norsk tid.

Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er stort sett som i Norge.

Nødtelefon til politiet er 112.

Internasjonalt retningsnummer til Indonesia er + 62. Det er to landsdekkende mobilnettverk: Satelindo og Telkom, men det finnes også mange andre teleselskaper med ulik grad av dekning.

Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder, og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kredittkortsvindel og skimming av bankkort i minibanker er dessverre ikke uvanlig.

Lokal valuta er indonesiske rupiah (IDR). Valutakursen har de siste par årene svekket seg. Siste år har kursen svingt mellom 1500 og 2000 rupiah per krone. Oppdatert kurs finnes her. Sedler har valører fra 1000 til 100.000 rupiah, mynt fra 100 til 1000.

Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 16.00, men er stengt lørdag og søndag. Butikker har vanligvis åpent fra 10.00 til 21.00. Noen forretninger er stengt søndag, men de aller fleste kjøpesentre er åpne.

Utenfor ambassadens åpningstid kan man i nødstilfeller ta kontakt med UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no, som igjen vil varsle ambassaden ved behov for bistand. Ambassaden har to underliggende honorære konsulater, ett på Bali og ett i Medan.

På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre og navle. Hva som er god klesskikk varierer mye fra sted til sted i landet.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser.

Indonesisk er offisielt språk, men for mange indonesere er dette andrespråk i tillegg til deres lokale morsmål. Endel steder, spesielt på Bali og i Jakarta snakker mange også engelsk.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, særlig ved mistanke om at personen ikke er i landet som turist. Passet bør derfor medbringes.

Under ramadan faster den muslimske delen av befolkningen. En del restauranter og utesteder har redusert åpningstid og serveringstid i denne perioden.

Ambassaden anbefaler alle tilreisende og fastboende nordmenn i Indonesia til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Ambassaden har åpningstid fra 08:30-16:00 på ukedager og kan nås på telefon: +62 21 2965 0000 og epost: emb.jakarta@mfa.no

Henvendelser utenfor åpningstid vil bli satt over til UDs operative senter i Oslo som er døgnåpent. De kan også nås på: Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no,

Konsulatet på Bali har åpningstid 10:00-13:00 Tirsdag og Torsdag og kan nås på telefon: +62 361 2822 23 og epost: norwegianconsulatebali@yahoo.com

Til toppen