Indonesia - reiseinformasjon

Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel i landet.

Snarveier:

Sikkerhet

Indonesiske myndigheter har varslet om utbrudd på vulkanen Mount Agung på Bali. Det er uvisst hvordan utbruddet vil utvikle seg, men det kan fortsette i lang tid. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter.

Flytrafikken til og fra Bali og Lombok har tidvis blitt påvirket av utbruddet. Reisende oppfordres til å følge med på informasjon fra sitt flyselskap.

Mount Agung ligger nord-øst på Bali, ca 60 kilometer fra Denpasar. Lokale myndigheter opererer med en dynamisk sikkerhetssone avhengig av den vulkanske aktiviteten. Så langt har denne sonen vært opp til 12 km fra vulkanen.

Se det Indonesisk utenriksdepartementets hjemmeside for offisielle oppdatering om situasjonen på Bali.

Ambassaden anbefaler alle tilreisende og fastboende nordmenn i Indonesia, om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Indonesia er landet med flest aktive vulkaner i verden. Regionen er svært jordskjelvsutsatt og den mest ødeleggende tsunamien i historisk tid, 2. juledag 2004, resulterte i over 180.000 døde i Indonesia. I regntiden er større flommer vanlig, og det er jevnlig jord- og leirskred som tar liv. Skogbranner forekommer ofte i tørkeperioden, ofte påsatt for å rydde områder for jord-/skogbruk.

Det er en vedvarende terrorfare i Indonesia. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom rundt større høytider som Ramadan, nasjonaldagsfeiring, jul og nyttår.

Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel i landet. I Jakarta fant det siste angrepet sted 24. mai 2017 hvor to selvmordsbombere rettet et angrep mot politifolk. De siste årene har terroren først og fremst vært rettet mot politiet, men 14. januar 2016 ble det gjennomført en aksjon mot sivile i Jakarta hvor også utlendinger ble rammet. Med flere mindre, indonesiske ekstremistgrupperinger som søker innpass i Isil, er det, dessverre, grunn til å frykte at det ikke blir svært lenge til neste terrorhendelse finner sted.

Sikkerhetssituasjonen i enkeltområder (særlig Papua, Aceh og Sentral-Sulawesi) er mer ustabil enn det øvrige Indonesia, og for reiser til disse områdene bør en undersøke situasjonen spesielt før ankomst og utvise særlig aktsomhet under oppholdet.

På Papua er det en aktiv separatistbevegelse, og et stort antall sikkerhetsstyrker er utplassert. Reisetillatelse fra politiet er nødvendig for reiser til Papua (forut for ankomst). Sikkerhetssituasjonen på Papua er relativt labil, og det har bl.a. vært flere tilfeller hvor utlendinger har blitt kidnappet, samt skyteepisoder i nærheten av Freeport-gruven ved Timika. Det er videre kjent at det finnes treningsleire for ekstremister i områdene ved Poso, Sentral-Sulawesi. Reisende til denne regionen bør utvise særskilt aktsomhet.

For Acehs del er det også stor grad av lokalt selvstyre med shariainspirert straffelov og fysisk avstraffelse for fysisk nærhet mellom ugifte (heterofile så vel som homofile), gambling og befatning med alkohol.

I flere regioner er det økt negativ oppmerksomhet rundt og forfølgelse av seksuelle minoriteter. Selv om det per i dag ikke er forbud mot seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn, forekommer det likevel aksjoner særlig mot homofile og transpersoner både fra politi og fra lokale aktivister.

Likevel, det største problemet for turister og fastboende i Indonesia er et mangelfullt helsevesen samt utrygge ferger og lokale flyselskaper med relativt høy ulykkesfrekvens.

Det minnes om at Indonesia idømmer dødsstraff og gjennomfører henrettelser for flere typer forbrytelser, herunder narkotikaforbrytelser.

Norge har ambassade i Jakarta og honorære konsulater på Bali og i Medan.

Indonesiske myndigheter har som en følge av vedvarende fare for terroraksjoner fortsatt en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes. Reisende bør følge de anvisninger som gis av indonesiske myndigheter, og generelt utvise forsiktighet og være aktsomme.

Alle religiøse grupperinger av betydning tar klart avstand fra terror og vold. Som nevnt over finnes det imidlertid enkelte ekstreme, terrorvillige, religiøse miljøer i Indonesia.

Kriminaliteten på landsbasis er fortsatt relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. I enkelte områder på Bali er kriminaliteten høy, og en er kjent med at det forekommer «spiking» av drinker hvorpå ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Særlig er området Kuta på Bali og Gili-øyene på Lombok hvor mange turister og studenter ferdes, utsatt. I Kuta må det utvises stor aktsomhet og det frarådes å gå ut alene på kveldstid. Korrupsjon er et gjennomgående problem i landet og politiet oppfattes av mange som heller å være en del av problemet enn av løsningen.

Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende, og mange utlendinger velger å hyre egen sjåfør. Landet har venstrekjøring. Dersom man velger å kjøre selv, må man ha internasjonalt førerkort. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene. Disse har egne skranker på internasjonale flyplasser og gis særbehandling ved større hoteller og kjøpesentre.

Det er et relativt bra utbygd kommunikasjonsnettverk i Indonesia med hyppige fly- og togavganger. Det har imidlertid vært flere alvorlige ulykker med tog, ferge og fly, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner. Flere indonesiske flyselskaper er på EUs svarteliste, men i løpet av 2017 har flere flyselskaper blitt tatt av denne listen. Ulike fergeselskaper har svært ulike sikkerhetsrutiner/-standarder og reisende anbefales å vurdere ulike alternativer på nett før billettkjøp.

Det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert palmesprit – «arak» – inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder. Besøkende til Indonesia bør derfor være forsiktige ved innkjøp og konsum av alkohol.

Rettsvesenet i Indonesia er til dels preget av vilkårlighet og det er, dessverre, ikke til å komme fra at korrupsjon er et problem som i gitte tilfeller vil kunne påvirke utfall av påtalebeslutninger eller rettssaker. Det gjøres også oppmerksom på at injurie- og blasfemiparagrafer i Indonesia er i aktiv bruk og at lengre fengselsdommer forekommer. Det er ikke frifunnet noen som har vært tiltalt for blasfemi de siste 30 årene, mens over hundre er dømt.

Norske borgere bosatt i Indonesia eller som oppholder seg i landet over lengre tid oppfordres til å registrere seg elektronisk via nettstedet reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet).

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn kan reise visumfritt til Indonesia, forutsatt at innreise og utreise finner sted på en av flyplassene eller havnene som har passkontroll godkjent for dette (herunder Jakarta og Bali). Visumfrie besøk er begrenset til opphold i 30 dager og kan ikke forlenges. Pass må være gyldig i seks måneder fra ankomstdato. Det anbefales absolutt å bære pass på seg, da kontroller forekommer. Korttidsvisum for, mellom annet, turistformål kan utstedes ved ankomst mot et gebyr på USD 35 for 30 dager. Det anbefales sterkt å medbringe kontanter, fortrinnsvis i USD. Billett for utreise må fremvises. På enkelte betingelser kan visumet forlenges med inntil 30 dager ved enkelte immigrasjonskontorer.

Reisende med nødpass må få visum utstedt ved en indonesisk ambassade før ankomst til Indonesia. Nødpass må også være gyldige i minimum seks måneder fra ankomstdato. For reisende med andre reisedokumenter anbefales det sterkt at man tar kontakt med en indonesisk ambassade i god tid før planlagt ankomst.

Betingelser for visum kan endres på kort varsel. Det anbefales å undersøke gjeldende betingelser hos offisielle indonesiske kilder.

For alle andre typer visum anbefales det at en kontakter en indonesisk ambassade. Feil type visum, ved f.eks. arbeidsopphold eller journalistisk virke i landet, kan i enkelte tilfeller medføre arrestasjon av politiet og bøter, fengsel eller deportasjon.

Det er den reisende selv som har ansvar for å påse at reisedokumenter, visum etc. er gyldige. Det er kun ambassaden i Jakarta som har myndighet til å utstede pass/nødpass. Konsulatene i Medan og på Bali kan ferdigstille nødpass, men saksbehandlingstiden for dette er betydelig.


Helse

Indonesiske myndigheter har varslet om et pågående utbrudd av difteri i landet og anbefaler alle tilreisende om å vaksinere seg. Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Indonesia.

Helsetilbudet i Indonesia er generelt sett ikke av en standard en er vant med i Norge. Det anbefales sterkt å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering. For opphold utenfor Jakarta/Bali anbefales det også å sjekke opplysninger hos Verdens Helseorganisasjon eller Folkehelseinstituttet.

Sykehus utenfor Jakarta og Bali er ofte av dårlig kvalitet. Om mulig anbefales det at kun akuttmedisinske tilfeller eller rutinebehandling gjennomføres i Indonesia. Særlig er evnen til å stille korrekte diagnoser mangelfull. Det er stor forskjell på offentlige og private sykehus. Sistnevnte har oftere leger som har studert og/eller praktisert i utlandet. Utenlandske leger har imidlertid ikke anledning til å arbeide i Indonesia, så erfaringsutvekslingen og kompetansebyggingen innen medisinske fagfelt er dårlig. Mange sykehus vil kreve bevis for reiseforsikring eller finansiering før behandling.

Ved alvorlig sykdom anbefales evakuering til Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok eller Australia.

Vær forberedt på varmt og fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vann bør kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Dersom du får feber eller diaré, anbefales det å oppsøke lege.

Malaria er utbredt i de østlige deler av Indonesia, herunder provinsene Papua, Vest-Papua, Maluku, Nord-Maluku og østlige deler av Nusa Tenggara. Malaria kan forekomme også i andre områder av landet, men er ikke særlig utbredt i de største byene. Jakarta og Bali regnes i hovedsak for å være fritt for malaria. I regntiden er denguefeber utbredt og de senere årene synes sykdommen å ha hatt et oppsving (2014-15). Myggartene som overfører viruset oppholder seg gjerne i og rundt tettsteder og byer, og stikker, i motsetning til mygg som overfører malaria, vanligvis på dagtid. Det finnes ingen vaksine, derfor er beskyttelse mot myggstikk det viktigste forebyggende tiltaket. Denguefeber er vanlig i hele Indonesia – både på Bali, Lombok og i de store byene som Jakarta og Yogyakarta på Java. Det er også rapportert om andre sykdommer som chikungunya og japansk encefalitt

Det er bekreftet at det er fare for rabies, inklusive på Bali. Dødsfall etter rabiessmitte skal ha forekommet. Tilreisende oppfordres generelt til å unngå all direkte kontakt med hunder, katter, apekatter og andre dyr. Ved bitt eller risp anbefales snarest mulig å oppsøke lege på stedet

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om vaksiner etc.


Praktisk informasjon

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff og henrettelser gjennomføres.

Tidsforskjellen til Indonesia strekker seg over tre tidssoner, fra GMT+7 til GMT+9. Jakarta ligger seks timer foran Norge om vinteren, men fem timer når det er sommertid i Europa. Bali, som befinner seg enda lenger øst, ligger ytterligere en time foran norsk tid.

Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er stort sett som i Norge.
Nødtelefon til politiet er 112. Internasjonalt retningsnummer til Indonesia er + 62. Det er to landsdekkende mobilnettverk: Satelindo og Telkom, men det finnes også mange andre teleselskaper med ulik grad av dekning.

Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder, og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Kredittkortsvindel og skimming av bankkort i minibanker er dessverre ikke uvanlig.

Lokal valuta er indonesiske rupiah (IDR). Valutakursen har de siste par årene svekket seg. Siste år har kursen svingt mellom 1500 og 2000 rupiah per krone. Oppdatert kurs finnes her. Sedler har valører fra 1000 til 100.000 rupiah, mynt fra 100 til 1000.

Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 16.00, men er stengt lørdag og søndag. Butikker har vanligvis åpent fra 10.00 til 21.00. Noen forretninger er stengt søndag, men de aller fleste kjøpesentre er åpne.

Utenfor ambassadens åpningstid kan man i nødstilfeller ta kontakt med UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no, som igjen vil varsle ambassaden ved behov for bistand. Ambassaden har to underliggende honorære konsulater, ett på Bali og ett i Medan.

På gaten og andre offentlige steder bør klærne dekke skuldre og navle. Hva som er god klesskikk varierer mye fra sted til sted i landet.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser.

Indonesisk er offisielt språk, men for mange indonesere er dette andrespråk i tillegg til deres lokale morsmål. På Bali og i Jakarta snakker mange også noe engelsk.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, særlig ved mistanke om at personen ikke er i landet som turist. Passet bør derfor medbringes.