Indonesia - reiseinformasjon

Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Reisende bør følge de anvisninger som gis av lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet.

Visum:  «Visa on Arrival» (B1) er tilgjengelig ved de fleste grenseoverganger i Indonesia, inkludert Bali og Jakarta flyplass. Visumet kan benyttes til blant annet turisme, forretningsmøter og deltakelse på konferanser. Visumet er gyldig for en enkelt innreise og varer i 30 dager, men kan fornyes én gang (nye 30 dager) ved et immigrasjonskontor. Til søknaden må du ha pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og en returbillett.

Søknadsgebyret er på IDR 500.000. Nødpass kan ikke benyttes ved søknad om «Visa on Arrival».

Man kan også søke om visumet «Visa on Arrival» online på hjemmesiden til indonesiske immigrasjonsmyndigheter.

Informasjon vedrørende andre typer visum er tilgjengelig på hjemmesiden til indonesiske immigrasjonsmyndigheter og den indonesiske ambassaden i Oslo.

Å bli værende i landet utover perioden man har visum for, såkalt «overstay», er ulovlig i Indonesia. Overskridelse kan straffes med bøter eller fremtidig innreiseforbud.

Feil type visum, ved for eksempel arbeidsopphold eller journalistisk virke i landet, kan i enkelte tilfeller medføre arrestasjon av politiet og bøter, fengsel eller deportasjon.

Elektronisk Tolldeklarering: Ved innreise må man fylle ut en elektronisk tolldeklarering. Det er mulig å fylle ut tolldeklareringen opptil to døgn før innreise. Dette gjøres online hos tolletaten i Indonesia via deres portal Customs Declaration (beacukai.go.id).

Turistskatt på Bali: Myndighetene på Bali har i 2024 innført en turistskatt pålydende IDR 150.000. ved ankomst til øya. Forhåndsbetaling kan gjøres via deres offisielle portal (baliprov.go.id).

Pass: Vanlig politipass må ha minimum seks måneders gyldighet fra planlagt utreise fra Indonesia og ha minst én ubrukt side ved innreise. Dersom gyldig pass fremstår skadet (vannskade, større rifter o.l) bør man vurdere å søke om nytt pass før avreise, siden Indonesiske myndigheter kan nekte innreise på dette grunnlaget.

Nødpass kan i praksis ikke brukes ved innreise til Indonesia. For reisende som bruker andre reisedokumenter enn ordinært pass, anbefales det at man kontakter nærmeste indonesiske ambassade i god tid før planlagt reise.

Mistet pass: Hvis du mister pass, må du melde tapet til Indonesisk politi og kontakte ambassaden i Jakarta. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Jakarta.

Indonesia er i hovedsak et trygt reisemål. Reisende bør følge de anvisninger som gis av lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet.

Terrorisme. Det er en vedvarende terrortrussel i landet. Myndighetene arresterer jevnlig enkeltpersoner og grupper som har planlagt angrep. 28. mars 2021 ble en kirke i Makassar, Sør-Sulawesi angrepet av to selvmordsbombere. Meget alvorlige terrorangrep fant sted på Bali i 2002 og 2005. Indonesiske myndigheter har som en følge av faren for terroraksjoner en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også i andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes.

Ambassaden oppfordrer til ekstra årvåkenhet rundt større høytider som Ramadan, nasjonaldagsfeiringen 17. august, jul og nyttår.

Demonstrasjoner. Demonstrasjoner er ikke uvanlig i Indonesia, særlig i hovedstaden Jakarta. De fleste demonstrasjoner og politiske/religiøse samlinger er fredelige, men i noen tilfeller har markeringer blitt voldelige og ført til sammenstøt med politiet. Reisende bes om å holde seg unna politiske markeringer, demonstrasjoner og store folkemengder.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen er høy. Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende. Mange utlendinger velger å leie egen sjåfør. Om du skal kjøre motorsykkel må du være svært forsiktig, og ta spesielt hensyn til trafikkbilde og kjøreforhold. Landet har venstrekjøring. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene. Som utlending må man ha internasjonalt- eller lokalt førerkort hvis man vil kjøre bil eller motorsykkel.

Fly, buss, tog og ferge. Indonesia har hyppige fly- og fergeavganger mellom de ulike øyene. På Java og Sumatra kan man også reise med tog. Buss er også utbredt i de fleste provinsene. Ulike fergeselskaper har svært ulike sikkerhetsrutiner/-standarder og reisende anbefales å vurdere ulike alternativer før billettkjøp. Alvorlige trafikk- og transportulykker forekommer, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner.

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold, som mange steder er krevende. Mange strender i Indonesia har ikke noen form for varslingssystem. En bør ikke bade alene, og det anbefales at man undersøker forholdene lokalt før man bader.

Områder med spesielle sikkerhetshensyn. Provinsene Papua og Vest-Papua: Deler av disse provinsene, særlig sistnevnte, er av og til rammet av uro og voldsbruk mellom myndighetene og lokale separatistgrupper. De siste årene har disse utfordringene vokst i omfang. Enkelte deler, som den vestlige delen av Vest-Papua, er reisemål for turister, og de fleste reiser til disse områdene er uproblematiske. Ved reiser til Papua og Vest-Papua der turisme ikke er formålet, må man ha tillatelse fra politiet før ankomst. Journalister bør være spesielt oppmerksom på dette. Sikkerhetssituasjonen i Papua og Vest-Papua kan endre seg fort og det er viktig å innhente nøye informasjon før en eventuell reise gjennomføres. Aceh: Reisende bør være klar over at provinsen praktiserer shariabasert lovgivning med strenge straffemetoder. 

Helsetilbud: Helsetilbudet i Indonesia er generelt ikke av en standard som en er vant med i Norge. Det kan være stor forskjell på offentlige og private sykehus. Ved alvorlig sykdom anbefales det i mange tilfeller å evakuere til Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok eller Australia.

Vaksiner: Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Indonesia.

Sykdommer: Malaria forekommer i deler av Indonesia. Du kan lese Folkehelseinstituttets malariaveileder på deres hjemmesider. Denguefeber, chikungunyafeber og zikafeber kan forekomme i hele landet. Se Folkehelseinstituttets informasjon for råd til reisende til land med tilfeller av zika. Rabies forekommer i Indonesia, også på Bali. Dødsfall etter rabiessmitte har forekommet.

Folkehelseinstituttet har satt Indonesia på listen over land med risiko for polio. Du kan lese mer om polio på Folkehelseinstituttets sider.

Alkoholinntak og metanolforgiftning: Det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert palmesprit (arak) inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder.

Besøkende bør være forsiktige ved kjøp og konsum av alkohol.

Klima og hygiene: Indonesia har generelt et tropisk varmt og fuktig klima, men i noen fjellområder over 2000m kan temperaturen være betraktelig lavere. Bruk solkrem med høy solfaktor. Den vanligste utfordringen for besøkende er mageproblemer. Vannet fra springen bør ikke drikkes. Unngå rå mat og vær forsiktig med fisk og kjøtt som ikke er godt tilberedt. Dårlig vasket salat er en vanlig kilde til sykdom. Dersom du får feber, anbefales det å oppsøke lege. 

Reise med medisin: Hvis du har med reseptbelagt medisin til Indonesia, ta med kopi av resepten. Medisin som er vanlig og lovlig i Norge, kan være ulovlig i Indonesia. Hvis du er usikker, anbefales det at du tar kontakt med den indonesiske ambassaden i Oslo.

Kriminaliteten på landsbasis er relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. I enkelte områder på Bali er kriminaliteten betydelig høyere. I byen Kuta på Bali bør det utvises særlig aktsomhet på kveldstid.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika medfører streng straff. Narkotikaforbrytelser kan i noen tilfeller medføre dødsstraff. Henrettelser gjennomføres, også for utenlandske statsborgere.

Korrupsjon og straffeforfølgelse: Korrupsjon er et gjennomgående problem i landet, inkludert i politiet og rettsvesenet. Indonesia praktiserer dødsstraff for flere typer forbrytelser.

Injurie- og blasfemiparagrafer: Injurie- og blasfemiparagrafer i Indonesia brukes aktivt og lange fengselsdommer forekommer. Det store flertallet av de som anklages for blasfemi blir dømt.

«Spiking» av drinker: Det har vært tilfeller av «spiking» av drinker hvor ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Særlig utsatt er området Kuta på Bali, og Gili-øyene i Lombok.

Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter. Dersom man har blitt utsatt for en kriminell handling bør man kontakte politiet på stedet man oppholder seg. Kontakt ambassaden/konsulat dersom du trenger råd.

Indonesia består av over 17.000 øyer. Landet ligger langs "ildringen" (the Ring of Fire) og har høy seismisk aktivitet. Indonesia er et tropisk land og regntiden kan føre til flom og jordskred. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge lokale myndigheters råd og informasjon .

Vulkaner. Indonesia har flest aktive vulkaner i verden, og mange av disse ligger ved byer og turistdestinasjoner. Ved vulkansk aktivitet og vulkanutbrudd er myndighetene ofte raskt ute med anbefalinger og eventuelle faresoner (se Magma Indonesia). Det er viktig å følge disse. Hvis man planlegger å reise til eller bestige en vulkan, anbefales det å undersøke med lokale myndighetene om det er forsvarlig. Bruk av guide ved besøk til vulkaner anbefales, spesielt der det ikke finnes infrastruktur for turisme.

Jordskjelv og tsunami. Indonesia er svært jordskjelvsutsatt. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Den mest ødeleggende tsunamien i nyere tid ble forårsaket av et stort jordskjelv utenfor kysten av Sumatra, 2. juledag 2004. Tsunamien resulterte i over 180.000 døde i Indonesia. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom du skulle befinne deg i et område der jordskjelv har inntruffet eller tsunamiadvarsel har blitt utstedt er det viktig å følge anbefalingene fra lokale myndigheter.

Regntid og oversvømmelser. I regntiden (november-april) er større flommer vanlig, og det er jevnlig jord- og leirskred som tar liv. Det anbefales å unngå områder som er rammet av flom eller der jordskred har nylig forekommet.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig. Før reisen anbefales det å registrere seg på www.reiseregistrering.no. 

Språk og kultur: Indonesisk er offisielt språk, men for mange indonesere er dette andrespråk i tillegg til deres lokale morsmål. En del steder, spesielt på Bali og i Jakarta, snakker mange også engelsk. Indonesia er et kulturelt mangfoldig land, og det er derfor viktig at den reisende gjør seg kjent med hva som er tillatt og akseptert i området man oppholder seg på. Hva som er god klesskikk varierer mye fra sted til sted i landet. Under ramadan faster den muslimske delen av befolkningen. En del restauranter og utesteder har redusert åpningstid og serveringstid i denne perioden.

Fotografering: Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Er man i tvil er det best å spørre før man tar bilder.

Sjekk av ID: Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel, særlig ved mistanke om at personen ikke er i landet som turist. Pass og visum/oppholdstillatelse bør derfor medbringes.

Dobbelt statsborgerskap: Indonesia tillater ikke egne borgere å ha dobbelt statsborgerskap. Unntak er barn av utenlandsk mor eller far, men disse må innen man er fylt 18 år, ifølge indonesisk lov enten si opp sitt indonesiske statsborgerskap, eller frasi seg sitt utenlandske.

Seksuell omgang utenfor ekteskap: Indonesias parlament godkjente i desember 2022 en ny straffelov som inneholder en artikkel som gjør det straffbart med samboerskap og seksuell omgang utenfor ekteskapet. Myndighetene skal nå utarbeide et sett med forskrifter og reguleringer for å implementere loven, og den nye loven vil ikke tre i kraft før tidligst 2025/2026.

LHBTI: Homoseksualitet er ikke formelt forbudt i Indonesia, med unntak av provinsen Aceh på Sumatra. Lokale myndigheter i Indonesia kan i noen tilfeller sikte LHBTI-personer for andre former for lovbrudd, som omhandler pornografi eller «usømmelig atferd». Man bør derfor vise aktsomhet og unngå oppførsel som kan tiltrekke uønsket oppmerksomhet.

Provinsen Aceh og sharia: Aceh har utstrakt grad av selvstyre, som inkluderer en lokal straffelov basert på sharia. Både politi og privatpersoner vil rapportere fysisk nærhet mellom ugifte. Homofili er forbudt. Salg og konsum av alkohol og gambling er forbudt, også for ikke-muslimer.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Indonesia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Politi: 112
Ambulanse: 118
Brann: 113

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no .

Ambassadens hjemmeside

 

Indonesia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Indonesia.