Ny rapport om dyrehelse og dyrevelferd i Norge

I dag overleverte Veterinærinstituttet sin årlige rapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet.

Dyrehelserapporten for 2023 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr, og at det er få listeførte sykdommer hos landdyr i Norge. Formålet med rapporten er å gi en samlet status for dyrehelse og dyrevelferd for landdyr i Norge.

Dette er femte gangen Veterinærinstituttet lanserer rapporten. Dette er viktig bidrag til kunnskap for videre arbeid i forvaltningen.

Mer om rapporten