Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 111-120 av 81307 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innspill til maritim melding

  06.12.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har påbegynt arbeidet med en melding til Stortinget om den maritime politikken. Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019D1993

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om godkjenning av at "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. desember

  06.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. desember.

 • Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

  06.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens

 • Spørsmål til skriftig besvarelse nr. 447 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

  06.12.2019 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  En prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra 1. oktober

 • Søk UNESCO-midler

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2020.

 • CEDEFOP-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0128 KOM-nr.: KOM(2016)532

  Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og om oppheving av forordning (EØF) nr. 337/75

 • Nett-tv

  TBUs åpne fagseminar 2019: Hvordan påvirker pensjonsreformen kommunene?

  06.12.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterte til fagseminar torsdag 5. desember 2019.

 • Forlenger muligheten til å gjøre unntak fra lærernormen fram til 1. august 2020

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Lærernormen ble innført i 2018 og skjerpet i 2019. Noen skoler får ikke kvalifiserte søkere når normen skal oppfylles. Derfor forlenges nå muligheten for å gjøre unntak frem til 1. august 2020. - Det er nå færre elever per lærer enn på noe tidspunkt

Til toppen