Jordan - reiseinformasjon

Demonstrasjoner og uroligheter kan forekomme i Jordan. Det henvises til UDs generelle reiseveiledning om å være oppmerksom og følge med i media.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 06.04.2016 - FORTSATT GYLDIG

Jordan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre km mot Syria og Irak.

Sikkerhet

8. desember var det store demonstrasjoner etter fredagsbønnen en rekke steder i Jordan i protest mot president Trumps annonsering av at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det forventes at flere demonstrasjoner vil bli holdt i forbindelse med denne saken, og norske borgere bes utvise årvåkenhet, følge med på nyhetsbildet og lytte til lokale myndigheter samt holde seg unna store folkemengder. Særlig er det områdene i sentrum av Amman (Downtown/Wasat al Balad) og ved USAs ambassade som er utsatte for disse demonstrasjonene.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Syria og Irak, inkludert områder i Jordan som ligger tre kilometer eller nærmere grensen.

Kriminaliteten i Jordan er generelt lav, og risikoen for "hverdagskriminalitet" er mindre enn i de fleste andre land. Reisende bør utvise aktsomhet og passe godt på verdisaker. Enslige kvinner bør imidlertid ha i tankene at voldtekter forekommer. Særlig bør det ikke godtas at "kamerater" av taxisjåføren blir med på turen, og det anbefales sterkt at kvinner setter seg i baksetet i taxier. Norske innreisende bes merke seg at diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering som rammer homofile, lesbiske, bifile og transpersoner forekommer i stor grad i Jordan, og er ikke kulturelt akseptert.

Jordanske myndigheter er en viktig aktør i den globale bekjempelsen av terrorisme, og Jordan deltar i den internasjonale koalisjonen mot terrororganisasjonen Den islamske staten i Irak og Levanten (Isil). Blant annet har jordanske jagerfly gjennomført bombeangrep mot Isil-kontrollerte områder i Syria og Irak. Jordans deltakelse i den internasjonale koalisjonen mot Isil kan medføre en forhøyet risiko for terrorangrep rettet mot vestlige interesser. Man bør derfor utvise årvåkenhet i områder hvor vestlige ferdes, det være seg hoteller, restauranter, shoppingsentre, turistattraksjoner og lignende. Myndighetene opprettholder en betydelig sikkerhetsberedskap på offentlige steder.

Jordan har ikke opplevd noen terrorangrep i løpet av 2017. De siste årene har man sett en økning i angrep rettet mot sikkerhetsstyrker og politi, og myndighetene har kategorisert flere av dem som terroraksjoner. I grenseområdene til Syria - like ved den provisoriske flyktningeleiren Rukban som huser omkring 50.000 flyktninger – har det vært flere angrep, og i juni 2016 ble seks jordanske grensevakter drept. I desember 2016 førte et angrep ved et turistmål i den sørlige byen Karak til at sju politifolk og tre sivile, inkludert en kanadisk turist ble drept.

Det har de siste årene forekommet noen få angrep mot vestlige turister og vi oppfordrer nordmenn til å følge med på ambassadens hjemmesider, hvor informasjon vedrørende sikkerhet i Jordan oppdateres ved endringer i situasjonen. Med unntak av de siste demonstrasjonene mot USA, er de relativt få demonstrasjonene som finner sted i Jordan som regel rettet mot jordanske myndigheter og ikke mot vestlige interesser eller vestlige borgere. Jordanske myndigheter og befolkningen for øvrig er generelt vennlig innstilt overfor vestlige turister. De aller fleste turistreiser til Jordan foregår uten problemer.

Ambassaden gjør oppmerksom på at antall trafikkulykker i Jordan er svært høyt og stadig økende. Bare i 2014 ble det registrert over 102.000 trafikkulykker, hvorpå 14.000 mennesker ble skadet og 668 mistet livet. Veiene i Jordan er gode i tilknytning til de største urbane sentrene, men ulykkestallene skyldes høy fart, manglende respekt for trafikkreglene og i noen tilfeller hasardiøs kjøring. Bruk av bilbelte er også lite utbredt. Ambassaden anbefaler derfor at man er ekstra oppmerksom ved bruk av bil i Jordan. Det anbefales at man unngår bilkjøring utenfor Amman og omegn etter mørkets frembrudd, ettersom mange bilister kjører uten lys, og få veier har gatelys.

Jordan-dalen er del av East African Rift Valley. Jordskjelv forekommer, men er som oftest små. Siste jordskjelv inntraff 15. januar 2011 og målte 4,5 på Richters skala. Ifølge Jordan Seismological Observatory skal det siste ødeleggende jordskjelvet som inntraff kongedømmet ha vært i 1927.

Videre viser vi til Utenriksdepartementets generelle forholdsregler:

  • Hold deg informert om den generelle sikkerhetssituasjonen. Følg med i media og lytt til lokale råd.
  • Unngå store folkemengder, særlig i forbindelse med fredagsbønnen.
  • Spørsmål om å reise avgjøres av deg.
  • Husk å tegne reiseforsikring!

Ambassaden oppfordrer alle til å benytte seg av UDs reiseregistrering. Vi anbefaler samtidig alle som registrerer seg til å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste pårørende. Nordmenn som planlegger å oppholde seg i Jordan over lengre tid, for eksempel i forbindelse med jobb eller studier, oppfordres i tillegg til å kontakte ambassaden direkte.

Ambassaden følger sikkerhetssituasjonen nøye og vil komme med ytterligere informasjon og veiledning om vi finner det nødvendig. Ta gjerne kontakt med ambassaden dersom du ønsker ytterligere opplysninger på telefon + 962 6 5902 450, søndag - torsdag fra 09.00 - 16.00. I nødstilfelle utenfor åpningstiden kan man ringe det samme nummeret og høre på instruksjonene fra sentralbordet, eller kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Jordansk nødtelefon (politi, ambulanse, brannvesen): 911


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i Jordan. Man kan kjøpe énmåneds single entry-visum mot betaling i jordanske dinarer (40 JOD) ved ankomst til flyplassene i Amman og Aqaba og ved alle grenseovergangene utenom King Hussein Bridge / Allenby Bridge mot Vestbredden. Dette må betales kontant i jordanske dinarer. Ved flyplassene finnes det minibanker, men ved mindre grensepasseringer anbefales det å ha med betalingen i kontanter.

Dersom man ønsker multiple entry-visum, må man imidlertid søke om visum på forhånd via den jordanske ambassaden i Belgia. Man bør også vurdere å søke om visum via den jordanske ambassaden i Belgia dersom man ikke er europeisk statsborger eller har ervervet norsk statsborgerskap relativt nylig.

Visum til Jordan kan søkes før utreise fra:
Jordans ambassade i Brussel (Belgia) 
Avenue Franklin Roosevelt 104
(Franklin Rooseveltlaan 104)
1050 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 640 77 55
Fax : +32 2 640 27 96

E-post: jordan.embassy@skynet.be
Nettside

For å få visum må passet være gyldig i minst seks måneder etter oppholdets slutt. Man kan kostnadsfritt forlenge visumet med ti uker ved henvendelse til politimyndighetene i Jordan. Det kreves imidlertid innimellom at man tar blodprøver for å få forlengelse. Ved utreise over land må det betales en utreiseskatt på åtte jordanske dinarer. Dette gjelder ikke ved avreise fra flyplass.


Helse

Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet.

Gjennomgående er de sanitære forhold på hoteller og restauranter tilfredsstillende. Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker. Tilreisende kan få noe lettere magebesvær p.g.a. den uvante bakteriefloraen.

Vær forberedt på varmt klima i sommerhalvåret. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Ved restaurantbesøk se til at vannflasken åpnes ved bordet. Om vinteren kan minusgrader og snø forekomme. Ved store nedbørsmengder bør man være ekstra varsom i trafikken, da det kan bli veldig glatt på veiene og få jordanere har vinterdekk.

Ingen vaksiner er obligatoriske, men ta gjerne hepatitt A (Havrix), polio, stivkrampe og tyfoid. Større epidemisykdommer forekommer sjelden i Jordan. Mindre utbrudd av kolera forekommer av og til i Amman, spesielt på sensommeren. Malaria eksisterte tidligere i området rundt Jordan-dalen, men anses nå for å være utryddet. Legemiddel og apotekvarer kan anskaffes lokalt. Tilgangen på leger og standarden på sykehusene i Amman er god. Sykehus og legetjenester utenfor Amman har ofte lav standard. Du bør derfor søke medisinsk hjelp i Amman hvis ikke du er akutt syk. Noen hoteller og sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Det anbefales å tegne en omfattende reiseforsikring for hele oppholdet i regionen.


Praktisk informasjon

Jordanere er generelt svært gjestfrie og hyggelige mot utlendinger. På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som minimum dekker til skuldre, knær og navle. Ambassaden anbefaler reisende alltid å ha med seg passet. Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg, samt deres omgivelser.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet. Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk. Utenfor turistområdene er engelsk mindre utbredt.

Det finnes tre landsdekkende GSM-nettverk, Umniah, Zain og Orange. Retningsnummer for samtaler fra Norge er +962. Strømmen er 220 volt. Det benyttes flere ulike typer støpsler og det kan være lurt å ta med adapter.

Minibanker er lett tilgjengelige i Amman og de fleste steder turister ferdes. Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder i storbyer og turiststeder og kan også benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Vær oppmerksom på at kredittkort som regel sjekkes pr. telefon. Dersom det ikke oppnås forbindelse, må man bruke kontanter. Ha derfor alltid kontanter i reserve.

Vanlig arbeidsuke for statsansatte jordanere er 08-15 søndag-torsdag. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 15.00, men er stengt fredag og lørdag. Mange butikker er stengt fredager. Noen forretninger er også stengt søndager. Myntenheten er jordanske dinarer og fils, 1 jordansk dinar (JOD) = 1000 fils.

Kursen er i desember 2017: 1 JOD = 11,79 NOK.

Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Du trenger internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Jordan. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere. Offentlig transport er varierende både med hensyn til standard og punktlighet. I Amman er det enkelt og billig å ta drosje (en taxitur i Amman by koster i gjennomsnitt 1,5 JD). Taxi kan også bestilles gjennom appene Uber og Careem. For transport innenlands kan man leie bil med/uten sjåfør for en rimelig penge. Enkelte strekninger har også god bussforbindelse, som Amman-Aqaba.

Nasjonale jordanske helligdager i 2018: 1. januar, 1. mai, 25. mai (nasjonaldagen), 14.-17. juni (Eid-al-Fitr), 20.-24. september (Eid-al-Adha), 11. september (islamsk nyttår), 20. november (profetens fødselsdag) og 25. desember. Obs: Islamske helligdager kan variere avhengig av månens kretsløp.

 Se følgende side for oversikt over dager når ambassaden holder stengt.

Tidsforskjell i forhold til Norge er + 1 time.