Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jordan - reiseinformasjon

Grensene til Jordan er fortsatt stengte som følge av koronavirus-utbruddet. Det er ikke mulig å reise inn eller ut av landet, hverken med fly eller over landegrensene. For mer informasjon om restriksjoner i forbindelse med koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Nordjylland og regionen Sjælland. Grønland. I Sverige: Norrbotten, Södermanland, Gotland, Värmland, Västerbotten og Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Kainuu. Estland, Kypros, Latvia og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 06.04.2016 - FORTSATT GYLDIG

Jordan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre km mot Syria og Irak.

Sikkerhet

Trusselnivå: Jordan anses som et trygt reisemål. Myndighetene opprettholder et betydelig sikkerhetsnærvær på offentlige steder. Terrorangrep mot vestlige interesser kan ikke utelukkes, men de siste fem årene har gjennomførte terroraksjoner vært rettet mot jordansk politi og sikkerhetsstyrker. I 2015–2016 ble flere titalls offiserer fra politi, etterretning og hæren drept i større og mindre angrep. I 2016 ble en kanadisk turist drept da hun havnet i skuddlinjen mellom politistyrker og angripere. I etterkant av denne hendelsen arresterte jordansk sikkerhetstjeneste tusener av personer de hadde holdt under oppsyn. Siden har man kun sett to terrorangrep i Jordan, ett i 2018 og ett i 2019, begge rettet mot politiet.

I grenseområdene mot Syria i nordøst – like ved den provisoriske flyktningeleiren Rukban som huser omkring 28.000 internt fordrevne syrere – har det vært gjennomført angrep mot jordanske sikkerhetsstyrker. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Syria og Irak, inkludert områder i Jordan som ligger tre kilometer eller nærmere grensen.

I juni 2018 fant det sted store demonstrasjoner over hele Jordan i protest mot et lovforslag om økt inntektsskatt og høyere avgifter på elektrisitet og bensin. Protestene førte til at regjeringen måtte gå av. I 2019 har protestene vært vesentlig mindre i omfang, men forekommer relativt jevnlig og motiveres ofte av Israel/Palestina-konflikten eller misnøye med regjeringens sosioøkonomiske politikk. Reisende anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til demonstrasjoner og store folkemengder, særlig på fredager, som er helligdag i Jordan.

Kriminalitet: Kriminalitetsnivået i Jordan er generelt lavt sammenliknet med Norge, og det oppleves trygt å bevege seg i landet, inkludert i hovedstaden Amman. Reisende bør likevel utvise varsomhet og passe godt på verdisaker. Spesielt kvinner som reiser alene bør ha i tankene at seksuell trakassering og voldtekter forekommer. Ved bruk av taxi bør det påses at sjåføren er alene i bilen. Kvinner anbefales å sette seg i baksetet. Homofili er ikke kriminalisert i Jordan, men norske reisende bes merke seg at det ikke er kulturelt akseptert, og at diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering forekommer i stor grad.

Naturkatastrofer: Jordandalen er del av den østafrikanske Riftdalen, et system av sprekker som oppstod da de afrikanske og arabiske kontinentalplatene beveget seg bort fra hverandre for omkring 35 millioner år siden. Jordskjelv forekommer, men er som oftest små. Siste jordskjelv som målte over 5,0 på Richters skala inntraff i november 1995.

Reisende bør være oppmerksomme på at det under kraftig regnvær kan oppstå flom og jordskred. Turer til dalfører i Jordan («wadier») bør derfor unngås dersom det er meldt store mengder regn. Dette inkluderer Petra. I oktober 2018 omkom over 20 personer, de fleste av dem elever på skoletur, da en buss ble tatt av et flomutløst skred ved Dødehavet i Jordan. Antallet trafikkulykker øker også betydelig i regnvær eller ved frost, da veiene kan bli svært glatte. 

Trafikksikkerhet: Antallet trafikkulykker i Jordan er høyt og stadig økende. Veiene i Jordan er gode i de største urbane sentrene, men ulykkestallene skyldes høy fart og manglende respekt for trafikkreglene. Bruk av bilbelte er også lite utbredt. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere. Ambassaden anbefaler derfor at man utviser varsomhet i trafikken både som bilist og fotgjenger. Det anbefales at man unngår bilkjøring utenfor Amman og omegn etter mørkets frembrudd, ettersom mange bilister kjører uten lys, og få veier har gatelys.

Nødnummer i Jordan (politi, ambulanse, brannvesen) er 911.

Reiseforsikring: Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere som planlegger å besøke Jordan til å tegne reiseforsikring. Før reisen er det viktig å forsikre seg om at forsikringen er gyldig, at den er gyldig for hele oppholdet, samt hva reiseforsikringen eventuelt omfatter.

Kontaktinformasjon: Den norske ambassaden i Amman har telefonnummer +962 65 902 450 og e-postadresse [email protected]. Telefonen besvares i kontortiden, søndag til torsdag 09:00–15:00 lokal tid.

Utenom kontortid, i helg og på helligdager besvares samme telefonnummer av Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. Senteret er bemannet døgnet rundt. Direktenummer til UDops er +47 23 95 00 00.

Norske borgere som planlegger å besøke Jordan oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering. Alle som registrerer seg bes om å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste pårørende. Nordmenn som planlegger å oppholde seg i Jordan over lengre tid, for eksempel i forbindelse med jobb eller studier, oppfordres i tillegg til å kontakte ambassaden direkte.


Innreise

For informasjon om innreiserestriksjoner relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum for opphold i Jordan. Visum for én enkel innreise kan kjøpes for 40 jordanske dinarer (JOD) ved ankomst til flyplassene i Amman og Aqaba og ved grenseovergangene, med unntak av grenseovergangen King Hussein Bridge / Allenby Bridge mot Vestbredden. På flyplassen i Amman kan visumet betales med kort, ellers er minibanker tilgjengelige på flyplassene i både Amman og Aqaba. Ved grenseovergangene anbefales det å ta ut kontanter til betaling av visumet på forhånd.

Gjennom nettsidene til Jordans departement for turisme og antikviteter kan turister kjøpe såkalt «Jordan Pass» (70-80 JOD), som både gir visum for én enkel innreise og fri adgang til en rekke turistattraksjoner i Jordan. Reisende som kjøper «Jordan Pass» må medbringe dette dokumentet og få det stemplet ved innreise.

Dersom man ønsker visum for flere innreiser, må man søke Jordans ambassade i Oslo om dette på forhånd. Man bør også vurdere å søke om visum dersom man har ervervet norsk statsborgerskap relativt nylig. For å få visum må passet være gyldig i minst seks måneder etter oppholdets slutt. Man kan få forlenget visumet med inntil ti uker ved henvendelse til politimyndighetene i Jordan. Det stilles iblant krav om at man avlegger blodprøve. Ved utreise over grenseoverganger må det betales en utreiseskatt på åtte JOD. Dette gjelder ikke ved avreise fra flyplass.

Kontaktinfo til Jordans ambassade i Oslo:
The Embassy Of The Hashemite Kingdom Of Jordan In Norway
Bestumstubben 11, 0281 Oslo 
Telefon: 22 06 00 47 / 22 50 37 39
E-post: [email protected].


Helse

Koronavirus (covid-19): Grensene til Jordan er fortsatt stengte. Flyplassen skulle gjenåpne 5. august 2020, men åpningen er utsatt på ubestemt tid.  Dersom man ønsker å reise til Jordan, må man søke om innreisetillatelse ved nærmeste jordanske ambassade, da reglene for innreise kan endre seg på kort varsel.

Som følge av tidligere nedstenging og strenge tiltak, har Jordan hatt et relativt lavt smitteutbrudd av covid-19. Det er påbud om sosial distansering og bruk av munnbind på offentlige steder. Overtredelse av gjeldende regler kan medføre bøter.

Norske reisende i Jordan oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no, og bes om å lytte til råd fra lokale myndigheter og følge med på utviklingen via lokale og internasjonale medier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også egne sider med informasjon om koronaviruset. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet. Ingen vaksiner er obligatoriske, men det anbefales å ta hepatitt A (Havrix), polio, stivkrampe og tyfoid. Større epidemisykdommer forekommer sjelden i Jordan. Mindre utbrudd av kolera forekommer av og til i Amman, spesielt om sensommeren. Malaria eksisterte tidligere i området rundt Jordandalen, men regnes nå for å være utryddet. Rabies kan finnes hos hunder, flaggermus og andre dyr i Jordan, spesielt utenfor byene. Det er generelt ikke nødvendig å ta vaksine mot rabies, med mindre man planlegger utendørsaktiviteter (lengre turer, camping og liknende) hvor man kan komme i kontakt med dyr.

Legemidler og apotekvarer kan anskaffes lokalt. Tilgangen på leger og standarden på sykehusene i Amman er god. Sykehus og legetjenester utenfor Amman har ofte lavere standard. Enkelte sykehus krever betaling i kontanter.

Gjennomgående er de sanitære forhold på hoteller og restauranter i Jordan tilfredsstillende. Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.

Vær forberedt på varmt klima i sommerhalvåret. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Om vinteren kan minusgrader og snø forekomme.


Praktisk informasjon

Ambassaden anbefaler reisende å alltid ha med seg passet.

Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg i Jordan, samt deres omgivelser.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet. 

Telefon og strøm: Landkode er +962. Det finnes tre landsdekkende GSM-nettverk, Umniah, Zain og Orange. I likhet med Norge er standarden for spenning i strømnettet 230 volt (50 hertz vekselstrøm). Det benyttes flere ulike typer støpsler, og det kan derfor være lurt å ta med adapter.

Valuta: Myntenheten er jordanske dinarer og fils. En jordansk dinar (JOD) = 1000 fils. Vekslingskursen er bundet til amerikanske dollar (USD) med forholdet 1 JOD = 1,4104 USD.

Banker: Minibanker er lett tilgjengelige både i hovedstaden Amman og de fleste steder hvor turister ferdes. Visa og MasterCard aksepteres mange steder i storbyer og turiststeder, og kan også benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Vær oppmerksom på at kredittkort som regel sjekkes per telefon. Dersom det ikke oppnås forbindelse med terminalen, må man bruke kontanter. Reisende bør derfor alltid ha kontanter i reserve.

Språk: Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk. Utenfor turistområdene er engelsk mindre utbredt. Jordanere er generelt svært gjestfrie og hyggelige mot utlendinger.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dette gjelder særlig under ramadan.

Transport: Du trenger internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Jordan. Offentlig transport er varierende både med hensyn til standard og punktlighet. I Amman er det enkelt og billig å ta drosje, og loven krever at sjåføren bruker taksameter. Taxi kan også bestilles gjennom mobilapplikasjonene Uber og Careem. For transport innenlands kan man leie bil med/uten sjåfør. Enkelte strekninger har også god bussforbindelse, som Amman-Aqaba og Amman-Petra.


Nasjonale helligdager: 1. januar, 1. mai og 25. mai (nasjonaldagen). I tillegg kommer muslimske helligdager som følger månekalenderen og hvert år forskyves ca. elleve dager. Dette omfatter muslimsk nyttår, Ashura, Maulid al-Nabi, Eid al-Adha, Eid al-Fitr og al-Isra wa al-Mi'raj. Vær oppmerksom på at det under ramadan er begrensede åpningstider.

Vanlig arbeidsuke for jordanere er 08:00-15:00 søndag til torsdag. Banker har vanligvis åpent fra 08:30 til 15:00, men er stengt fredag og lørdag. Mange butikker er stengt fredager. Noen forretninger er også stengt søndager.