Jordan - reiseinformasjon

Grensene til Jordan er åpne, men det er strenge regler for reisende. For mer informasjon om restriksjoner i forbindelse med koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 06.04.2016 - FORTSATT GYLDIG

Jordan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre km mot Syria og Irak.

For informasjon om innreiserestriksjoner relatert til koronavirus, se under punktet «Helse».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Pass: Ambassaden anbefaler reisende å alltid ha med seg passet.

Visum: Nordmenn må ha visum for opphold i Jordan. Visum for én enkel innreise kan normalt kjøpes for 40 jordanske dinarer (JOD) ved ankomst til flyplassene i Amman og Aqaba og ved grenseovergangene, med unntak av grenseovergangen King Hussein Bridge / Allenby Bridge mot Vestbredden. På flyplassen i Amman kan visumet betales med kort og kontant (minibanker finnes på flyplassen). Ved grenseovergangene anbefales det å ta ut kontanter til betaling av visumet på forhånd. Man kan normalt få forlenget visumet med inntil ti uker ved henvendelse til politimyndighetene i Jordan. Det stilles iblant krav om at man avlegger blodprøve. Ved utreise over grenseoverganger må det betales en utreiseskatt på ti JOD. Dette gjelder ikke ved avreise fra flyplass.

Dersom man ønsker visum for flere innreiser, må man søke Jordans ambassade i Oslo om dette på forhånd.

Kontaktinfo til Jordans ambassade i Oslo:
The Embassy of The Hashemite Kingdom Of Jordan In Norway
Bestumstubben 11, 0281 Oslo
Telefon: 22 06 00 47 / 22 50 37 39
E-post: oslo@fm.gov.jo.

Mistet pass: Hvis du mister pass må du melde tapet til ambassaden i Amman. Det er krav om personlig oppmøte. Man kan samtidig søke om nytt pass. Send epost til ambassaden for avtale.

Trusselnivå: Jordan anses som et trygt reisemål. Myndighetene opprettholder et betydelig sikkerhetsnærvær på offentlige steder.

Trafikksikkerhet: Antallet trafikkulykker i Jordan er høyt. Veiene i Jordan er gode i de største urbane sentrene, men ulykkestallene skyldes normalt høy fart og brudd på trafikkreglene. Bruk av bilbelte er også lite utbredt. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere. Ambassaden anbefaler derfor at man utviser varsomhet i trafikken både som bilist og fotgjenger. Det anbefales at man unngår bilkjøring utenfor Amman og omegn etter mørkets frembrudd, ettersom mange bilister kjører uten lys, og få veier har gatelys.

Demonstrasjoner: Det forekommer jevnlig folkelige demonstrasjoner i Amman og andre store byer. Disse motiveres ofte av Israel/Palestina-konflikten eller misnøye med regjeringens sosioøkonomiske politikk. Reisende anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til demonstrasjoner og store folkemengder, særlig på fredager, som er helligdag i Jordan.

Terror: Terrorangrep har forekommet. Terrorangrep mot vestlige interesser kan ikke utelukkes, men har erfaringsmessig vært rettet mot jordansk politi og sikkerhetsstyrker.

Narkotika: Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet.

Koronavirus (covid-19): Grensene til Jordan er åpne. Reglene for innreise kan endre seg på kort varsel.

Informasjon om koronasituasjonen finner man på nettsiden til WHO.

Informasjon om innreise finner man på nettsiden Jordan is Ready to Welcome You Back.

Reglene for innreise kan endre seg på svært kort varsel, og det kan ta tid før de offisielle nettsidene blir oppdatert. Reisende anbefales å ta kontakt med flyselskapet, Visit Jordan eller den jordanske ambassaden i Oslo for oppdatert informasjon om innreisebestemmelser og lokale smitteverntiltak før avreise til Jordan.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

***

Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet. Ingen vaksiner er obligatoriske, men det anbefales å ta hepatitt A (Havrix), polio, stivkrampe og tyfoid. Større epidemisykdommer forekommer sjelden i Jordan. Mindre utbrudd av kolera forekommer av og til i Amman, spesielt om sensommeren. Malaria eksisterte tidligere i området rundt Jordandalen, men regnes nå for å være utryddet. Rabies kan finnes hos hunder, flaggermus og andre dyr i Jordan, spesielt utenfor byene. Det er generelt ikke nødvendig å ta vaksine mot rabies, med mindre man planlegger utendørsaktiviteter (lengre turer, camping og liknende) hvor man kan komme i kontakt med dyr.

Legemidler og apotekvarer kan anskaffes lokalt. Tilgangen på leger og standarden på de private sykehusene i Amman er god. Sykehus og legetjenester utenfor Amman har ofte lavere standard. Enkelte sykehus krever betaling i kontanter.

Gjennomgående er de sanitære forhold på hoteller og restauranter i Jordan tilfredsstillende. Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.

Vær forberedt på varmt klima i sommerhalvåret. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Om vinteren kan minusgrader og snø forekomme.

Kriminalitetsnivået i Jordan er generelt lavt sammenliknet med Norge, og det oppleves trygt å bevege seg i landet, inkludert i hovedstaden Amman. Reisende bør likevel utvise varsomhet og passe godt på verdisaker. Spesielt kvinner som reiser alene bør ha i tankene at seksuell trakassering og voldtekter forekommer. Ved bruk av taxi bør det påses at sjåføren er alene i bilen. Kvinner anbefales å sette seg i baksetet. Homofili er ikke kriminalisert i Jordan, men norske reisende bes merke seg at det ikke er kulturelt akseptert, og at diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering forekommer i stor grad.

Naturkatastrofer: Jordandalen er del av den østafrikanske Riftdalen, et system av sprekker som oppstod da de afrikanske og arabiske kontinentalplatene beveget seg bort fra hverandre for omkring 35 millioner år siden. Jordskjelv forekommer, men er som oftest små. Siste jordskjelv som målte over 5,0 på Richters skala inntraff i november 1995.

Reisende bør være oppmerksomme på at det under kraftig regnvær kan oppstå flom og jordskred. Turer til dalfører i Jordan («wadier») bør derfor unngås dersom det er meldt store mengder regn. Dette inkluderer Petra. I oktober 2018 omkom over 20 personer, de fleste av dem elever på skoletur, da en buss ble tatt av et flomutløst skred ved Dødehavet i Jordan. Antallet trafikkulykker øker også betydelig i regnvær eller ved frost, da veiene kan bli svært glatte.

Språk: Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk. Utenfor turistområdene er engelsk mindre utbredt. Jordanere er generelt svært gjestfrie og hyggelige mot utlendinger.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dette gjelder særlig under ramadan.

Transport: Du trenger internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Jordan. Offentlig transport er varierende både med hensyn til standard og punktlighet. I Amman er det enkelt og billig å ta drosje, og loven krever at sjåføren bruker taksameter. Taxi kan også bestilles gjennom mobilapplikasjonene Uber og Careem. For transport innenlands kan man leie bil med/uten sjåfør. Enkelte strekninger har også god bussforbindelse, som Amman-Aqaba og Amman-Petra.

Vanlig arbeidsuke for jordanere er 08:00-15:00 søndag til torsdag. Banker har vanligvis åpent fra 08:30 til 15:00, men er stengt fredag og lørdag. Mange butikker er stengt fredager.

Nødtelefon: 911 (politi, ambulanse og brann)

Ambassadens telefonnummer: +962 (0) 65 902 450 / +47 23 95 65 00

Ambassadens hjemmeside

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no. For hevendelser utenfor ambassadens åpningstid.

 

Jordan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Jordan.