Jordan - reiseinformasjon

Jordan anses som et trygt reisemål. Myndighetene har et betydelig sikkerhetsnærvær på offentlige steder. Se mer om sikkerhetssituasjonen under «sikkerhet».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 06.04.2016 - FORTSATT GYLDIG

Jordan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre kilometer mot Syria og Irak.

Pass: Må være gyldig minst seks måneder etter planlagt utreise fra Jordan. Ambassaden anbefaler reisende å alltid ha med seg passet. Jordan aksepterer ikke nødpass for innreise til landet.

Visum: Nordmenn må ha visum for opphold i Jordan. Visum kan ordnes gjennom Ministry of Interior, gjennom deres nettside for elektronisk visum. Et Jordan Pass (jordanpass.jo) inkluderer et gebyr innreisevisum og inngang til en rekke turistattraksjoner, men må kjøpes før innreise til Jordan.

Det er også mulig å kjøpe visum ved ankomst på flyplassen og ved grenseovergangene.

På flyplassen i Amman kan visumet betales med kort og kontant (minibanker finnes på flyplassen). Ved grenseovergangene anbefales det å ta ut kontanter til betaling av visum på forhånd.

Visumet kan man normalt få forlenget med inntil ti uker ved henvendelse til politimyndighetene i Jordan. Det er også mulig å søke om forlengelse gjennom Ministry of Interior, gjennom deres nettside for elektronisk visum ved å velge «extend temporary residency request» og velge ønsket forlengelsesperiode. Det stilles som regel krav om at man avlegger blodprøve der det blant annet testes for hiv. Hiv-positive utlendinger gis som regel ikke opphold i Jordan. Ved utreise over grenseoverganger må det betales en utreiseskatt på ti jod. Dette gjelder ikke ved avreise fra flyplass.

 

Trusselnivå: Jordan anses som et trygt reisemål. Myndighetene opprettholder et betydelig sikkerhetsnærvær på offentlige steder. Den siste tidens økte spenninger i regionen kan medføre at sikkerhetssituasjonen endrer seg raskt og kan føre til stengt luftrom i Jordan på kort varsel. Dersom du er på vei til eller fra Jordan, ta kontakt med ditt flyselskap direkte for oppdateringer. Følg råd fra lokale myndigheter, hold deg oppdatert på utviklingen og les mer under om reiseinformasjon knyttet til Israel/Palestina.

Norske borgere i Jordan oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar eller nettsiden reiseregistrering.no.

Grenseovergangen mellom Jordan og Israel: Det er viktig å merke seg at situasjonen ved grenseovergangene kan endre seg på kort tid. Det anbefales å sjekke med lokale myndigheter og nyheter.

For reiseinformasjon knyttet til Israel/Palestina, anbefales det lese innreiseinformasjonen for Israel.

Trafikksikkerhet: Antallet trafikkulykker i Jordan er høyt. Veiene i Jordan er gode i de største urbane sentrene, men ulykkestallene skyldes normalt høy fart og brudd på trafikkreglene. Bruk av bilbelte er også lite utbredt. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere. Ambassaden anbefaler derfor at man utviser varsomhet i trafikken både som bilist og fotgjenger. Det anbefales at man unngår bilkjøring utenfor Amman og omegn etter mørkets frembrudd, ettersom mange bilister kjører uten lys, og få veier har gatelys.

Demonstrasjoner: Det forekommer jevnlig folkelige demonstrasjoner i Amman og andre store byer. Disse motiveres ofte av Israel/Palestina-konflikten eller misnøye med regjeringens sosioøkonomiske politikk. Reisende anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til demonstrasjoner og store folkemengder, særlig på fredager, som er helligdag i Jordan.

Terror: Terrorangrep har forekommet. Terrorangrep mot vestlige interesser kan ikke utelukkes, men har erfaringsmessig vært rettet mot jordansk politi og sikkerhetsstyrker.

Narkotika: Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende offisielle helsefaglige råd ved reiser til Jordan. Ingen vaksiner er obligatoriske, men det anbefales å ta hepatitt A (Havrix), polio, stivkrampe og tyfoid. Større epidemisykdommer forekommer sjelden i Jordan.

Mindre utbrudd av kolera forekommer av og til i Amman, spesielt om sensommeren. Malaria eksisterte tidligere i området rundt Jordandalen, men regnes nå for å være utryddet. Rabies kan finnes hos hunder, flaggermus og andre dyr i Jordan, spesielt utenfor byene. Det er generelt ikke nødvendig å ta vaksine mot rabies, med mindre man planlegger utendørsaktiviteter (lengre turer, camping og liknende) hvor man kan komme i kontakt med dyr.

Legemidler og apotekvarer kan anskaffes lokalt. Tilgangen på leger og standarden på de private sykehusene i Amman er god. Sykehus og legetjenester utenfor Amman har ofte lavere standard. Enkelte sykehus krever betaling i kontanter.

Gjennomgående er de sanitære forhold på hoteller og restauranter i Jordan tilfredsstillende. Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker.

Vær forberedt på varmt klima i sommerhalvåret. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Om vinteren kan minusgrader og snø forekomme.

Kriminalitetsnivået i Jordan er generelt lavt, også sett ut fra norske forhold, og det oppleves trygt å bevege seg i landet, inkludert i hovedstaden Amman.

 

Naturkatastrofer: Jordskjelv forekommer, men er som oftest små. Siste jordskjelv som målte over 5,0 på Richters skala inntraff i november 1995.

Reisende bør være oppmerksomme på at det under kraftig regnvær kan oppstå flom og jordskred. Turer til dalfører i Jordan («wadier») bør derfor unngås dersom det er meldt store mengder regn. Dette inkluderer Petra. I oktober 2018 omkom over 20 personer, de fleste av dem elever på skoletur, da en buss ble tatt av et flomutløst skred ved Dødehavet i Jordan.

Antallet trafikkulykker øker også betydelig i regnvær eller ved frost, da veiene kan bli svært glatte.

Språk: Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk. Utenfor turistområdene er engelsk mindre utbredt. Jordanere er generelt svært gjestfrie og hyggelige mot utlendinger.

Bekledning: På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som dekker til skuldre, knær og navle. Dype utringninger og gjennomsiktige klær bør også unngås. Dette gjelder særlig under ramadan.

Transport: Du kan bli bedt om å fremvise internasjonalt førerkort for å kjøre eller leie bil i Jordan. Offentlig transport er varierende både med hensyn til standard og punktlighet. I Amman er det enkelt og billig å ta drosje, og loven krever at sjåføren bruker taksameter. Taxi kan også bestilles gjennom mobilapplikasjonene Uber og Careem. Disse har oftere setebelte enn gule drosjer. For transport innenlands kan man leie bil med/uten sjåfør. Enkelte strekninger har også god bussforbindelse, som Amman-Aqaba og Amman-Petra.

Droner: Bruk av drone i Jordan er strengt regulert og krever forhåndsgodkjenning fra Jordan Civil Aviation Regulatory Commission for bruk og innførsel i landet. Det må søkes om tillatelse minimum ti dager før flyvningen skal finne sted, med bruk av skjema som finnes på nettsiden Drones.

Ramadan: Under ramadan bør man unngå å spise, drikke eller røyke i offentligheten mellom soloppgang og solnedgang.

LHBTI: Homofili er ikke kriminalisert i Jordan, men andre lover kan bli brukt for å straffeforfølge LHBTI-personer. Jordan er et verdikonservativt samfunn hvor homofili er lite akseptert, og reisende bes merke seg at diskriminering av LHBTI-personer forekommer i stor grad.

Nødtelefon: 911 (politi, ambulanse og brann)

Ambassadens telefonnummer: +962 (0) 65 902 450 / +47 23 95 65 00 (telefonen besvares søndag til torsdag 10:00–12:00, med unntak av tirsdager)

Ambassadens hjemmeside

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no. For hevendelser utenfor ambassadens åpningstid.

 

Jordan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Jordan.