Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jordan - reiseinformasjon

Demonstrasjoner og uroligheter kan forekomme i Jordan. Det henvises til UDs generelle reiseveiledning om å være oppmerksom og følge med i media.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 06.04.2016 - FORTSATT GYLDIG

Jordan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre km mot Syria og Irak.

Sikkerhet

Reisende bør være oppmerksom på at det under kraftig regnvær kan oppstå flom. Turer til dalfører («wadier») bør unngås dersom det er meldt store mengder regn. Dette inkluderer Petra. I oktober 2018 omkom over 20 personer (de fleste skolebarn) i en flom i en wadi ved Dødehavet. Antall trafikkulykker øker også betydelig i regnvær eller ved frost, da veiene kan bli svært glatte.

Sikkerhetssituasjonen i Jordan anses som stabil etter uroligheter tidligere i sommer. I  juni fant det sted demonstrasjoner over hele Jordan i protest mot lovforslag om økt inntektsskatt og høyere avgifter på elektrisitet og bensin. Demonstrasjonene fant sted på kvelds/nattestid etter solnedgang (grunnet ramadan), og var i all hovedsak fredelige men førte til stengte veier, brenning av dekk, samt enkelte rapporter om bruk av tåregass fra myndighetenes side. Første halvår av 2018 har det også vært andre demonstrasjoner i protest mot Trumps annonsering av Jerusalem som Israels hovedstad, samt mot myndighetenes subsidiekutt og prisøkning.

Sikkerhetssituasjonen i Jordan anses som generelt god. Jordanske myndigheter og befolkningen for øvrig er generelt vennlig innstilt overfor vestlige turister, og de aller fleste turistreiser til Jordan foregår uten problemer.

Kriminaliteten i Jordan er relativt lav, selv om det har vært rapportert en økning i antall ran den siste tiden. Likevel, risikoen for "hverdagskriminalitet" er mindre enn i de fleste vestlige land. Reisende bør likevel utvise aktsomhet og passe godt på verdisaker. Spesielt enslige kvinner bør ha i tankene at voldtekter og seksuell trakassering forekommer. Ved bruk av taxi bør det påses at sjåføren er alene i bilen. Kvinner anbefales å sette seg i baksetet. Norske innreisende bes merke seg at homofili ikke er kulturelt akseptert, og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering forekommer i stor grad.

Terrorangrep rettet mot vestlige interesser kan ikke utelukkes men har ikke skjedd de siste årene. Myndighetene opprettholder en betydelig sikkerhetsberedskap på offentlige steder. Det har de siste årene vært angrep rettet mot politi og sikkerhetsstyrker, og myndighetene har kategorisert flere av dem som terroraksjoner. Det seneste angrepet fant sted 10. og 11.august da gjerningsmenn plantet en improvisert bombe under en bil tilhørende sikkerhetsstyrkene. Dagen etter rykket jordanske sikkerhetsstyrker ut til det antatte tilholdsstedet til gjerningsmennene, og i den påfølgende trefningen ble både sikkerhetsstyrker og terrorister drept.

I grenseområdene til Syria i nordøst - like ved den provisoriske flyktningeleiren Rukban som huser omkring 50.000 flyktninger – har det vært flere angrep. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Syria og Irak, inkludert områder i Jordan som ligger tre kilometer eller nærmere grensen.

Ambassaden gjør oppmerksom på at antall trafikkulykker i Jordan er svært høyt og stadig økende. Veiene i Jordan er gode i de største urbane sentrene, men ulykkestallene skyldes høy fart og manglende respekt for trafikkreglene. Bruk av bilbelte er også lite utbredt. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere. Ambassaden anbefaler derfor at man er ekstra oppmerksom både ved bruk av bil og som fotgjenger. Det anbefales at man unngår bilkjøring utenfor Amman og omegn etter mørkets frembrudd, ettersom mange bilister kjører uten lys, og få veier har gatelys.

Jordan-dalen er del av East African Rift Valley. Jordskjelv forekommer, men er som oftest små. Siste jordskjelv inntraff 15. januar 2011 og målte 4,5 på Richters skala. Ifølge Jordan Seismological Observatory skal det siste ødeleggende jordskjelvet som inntraff kongedømmet ha vært i 1927.

Videre viser vi til Utenriksdepartementets generelle forholdsregler:

  • Hold deg informert om den generelle sikkerhetssituasjonen. Følg med i media og lytt til lokale råd.
  • Unngå store folkemengder, særlig i forbindelse med fredagsbønnen.
  • Spørsmål om å reise avgjøres av deg.
  • Husk å tegne reiseforsikring!

Ambassaden oppfordrer alle til å benytte seg av UDs reiseregistrering. Vi anbefaler samtidig alle som registrerer seg til å oppgi kontaktinformasjon til nærmeste pårørende. Nordmenn som planlegger å oppholde seg i Jordan over lengre tid, for eksempel i forbindelse med jobb eller studier, oppfordres i tillegg til å kontakte ambassaden direkte.

Ambassaden følger sikkerhetssituasjonen nøye og vil komme med ytterligere informasjon og veiledning om vi finner det nødvendig. Ta gjerne kontakt med ambassaden dersom du ønsker ytterligere opplysninger på telefon + 962 6 5902 450 (e-post: emb.amman@mfa.no), søndag - torsdag fra 09.00 - 16.00.

I nødstilfelle kontakt UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Jordansk nødtelefon (politi, ambulanse, brannvesen): 911


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i Jordan. Man kan kjøpe énmåneds single entry-visum mot betaling i jordanske dinarer (40 JOD) ved ankomst til flyplassene i Amman og Aqaba og ved alle grenseovergangene utenom King Hussein Bridge / Allenby Bridge mot Vestbredden. Dette må betales kontant i jordanske dinarer. Ved flyplassene finnes det minibanker, men ved mindre grensepasseringer anbefales det å ha med betalingen i kontanter.

Dersom man ønsker multiple entry-visum, må man imidlertid søke om visum på forhånd. Man bør også vurdere å søke om visum dersom man har ervervet norsk statsborgerskap relativt nylig. Jordan opprettet i 2017 ambassade i Oslo, og skal i 2018 flytte inn i nye ambassadelokaler.

For å få visum må passet være gyldig i minst seks måneder etter oppholdets slutt. Man kan kostnadsfritt forlenge visumet med ti uker ved henvendelse til politimyndighetene i Jordan. Det kreves imidlertid innimellom at man tar blodprøver for å få forlengelse. Ved utreise over land må det betales en utreiseskatt på åtte jordanske dinarer. Dette gjelder ikke ved avreise fra flyplass.

Kontaktinfo til Jordans ambassade i Oslo:

The Embassy Of The Hashemite Kingdom Of Jordan In Norway
Bestumstubben 11, 0281 Oslo 
Telefon: 22 06 00 47 / 22 50 37 39
E-post: oslo@fm.gov.jo.


Helse

Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende offisielle helsefaglige råd ved reiser til utlandet.

Gjennomgående er de sanitære forhold på hoteller og restauranter tilfredsstillende. Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk forseglingen på flasker. Ved restaurantbesøk se til at vannflasken åpnes ved bordet. Tilreisende kan få noe lettere magebesvær p.g.a. den uvante bakteriefloraen.

Vær forberedt på varmt klima i sommerhalvåret. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering. Om vinteren kan minusgrader og snø forekomme. Ved store nedbørsmengder bør man være ekstra varsom i trafikken, da det kan bli veldig glatt på veiene, og få jordanere har vinterdekk.

Ingen vaksiner er obligatoriske, men ta gjerne hepatitt A (Havrix), polio, stivkrampe og tyfoid. Større epidemisykdommer forekommer sjelden i Jordan. Mindre utbrudd av kolera forekommer av og til i Amman, spesielt på sensommeren. Malaria eksisterte tidligere i området rundt Jordan-dalen, men anses nå for å være utryddet. Legemiddel og apotekvarer kan anskaffes lokalt. Tilgangen på leger og standarden på sykehusene i Amman er god. Sykehus og legetjenester utenfor Amman har ofte lav standard. Du bør derfor søke medisinsk hjelp i Amman hvis ikke du er akutt syk. Noen hoteller og sykehus krever kontant betaling (ikke kredittkort).

Det anbefales å tegne en omfattende reiseforsikring for hele oppholdet.


Praktisk informasjon

Jordanere er generelt svært gjestfrie og hyggelige mot utlendinger. På gaten og andre offentlige steder anbefales det å kle seg på et vis som minimum dekker til skuldre, knær og navle. Ambassaden anbefaler reisende alltid å ha med seg passet. Det er forbudt å fotografere ambassader og militære anlegg, samt deres omgivelser. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og vil bli straffet.

Arabisk er offisielt språk, men mange snakker engelsk. Utenfor turistområdene er engelsk mindre utbredt.

Det finnes tre landsdekkende GSM-nettverk, Umniah, Zain og Orange. Landkode er +962. Strømmen er 220 volt. Det benyttes flere ulike typer støpsler og det kan være lurt å ta med adapter.

Minibanker er lett tilgjengelige i Amman og de fleste steder turister ferdes. Visa og MasterCard aksepteres mange steder i storbyer og turiststeder, og kan også benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibank. Vær oppmerksom på at kredittkort som regel sjekkes pr. telefon. Dersom det ikke oppnås forbindelse, må man bruke kontanter. Ha derfor alltid kontanter i reserve.

Du trenger internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Jordan. Offentlig transport er varierende både med hensyn til standard og punktlighet. I Amman er det enkelt og billig å ta drosje (en taxitur i Amman by koster i gjennomsnitt 1,5 JD). Taxi kan også bestilles gjennom appene Uber og Careem. For transport innenlands kan man leie bil med/uten sjåfør. Enkelte strekninger har også god bussforbindelse, som Amman-Aqaba.

Vanlig arbeidsuke for statsansatte jordanere er 08-15 søndag-torsdag. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 15.00 men er stengt fredag og lørdag. Mange butikker er stengt fredager. Noen forretninger er også stengt søndager. Myntenheten er jordanske dinarer og fils, 1 jordansk dinar (JOD) = 1000 fils.

Kursen varierer noe men ligger rundt 11-12 NOK for 1 JOD.

Nasjonale jordanske helligdager i 2018: 1. januar, 1. mai, 25. mai (nasjonaldagen), 14.-17. juni (Eid-al-Fitr), 20.-24. september (Eid-al-Adha), 11. september (islamsk nyttår), 20. november (profetens fødselsdag) og 25. desember. Obs: Islamske helligdager kan variere avhengig av månens kretsløp.

 Se følgende side for oversikt over dager når ambassaden holder stengt.

Tidsforskjell i forhold til Norge er + 1 time.

Til toppen