Iran - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran. Den regionale situasjonen er anspent og kan eskalere. Den innenrikspolitiske situasjonen medfører økt fare for sivil uro. Det forekommer vilkårlige arrestasjoner av og press mot utlendinger og doble statsborgere, med alvorlige konsekvenser for de involverte. Ambassaden oppfordrer nordmenn som befinner seg i Iran, til å utvise stor forsiktighet, særlig med tanke på demonstrasjoner og store folkemengder. For mer informasjon, se punkt om sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 30. APRIL 2024 - FORTSATT GYLDIG

Iran - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran.

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Iran. Visum kan søkes ved iranske ambassader og konsulater. For mer informasjon om visumprosessen, se Irans side om e-visa. Det gis normalt turistvisum med 30 dagers varighet. Dersom man oversitter visumtiden i Iran, kan man bli nektet å forlate landet inntil situasjonen er løst og/eller gebyr er betalt. Man må kontakte utlendingskontoret «BAFIA» for å betale et gebyr samt få nødvendig utreisetillatelse (stempel i passet). Stempelet er helt nødvendig for å sikre utreise. Dette er en omstendelig prosess der den reisende ikke kan forvente ambassadens bistand.

Dobbelt statsborgerskap: Iran gir automatisk iransk statsborgerskap til barn av iranske fedre, og utenlandske kvinner som gifter seg med en iransk mann. I slike tilfeller utsteder ikke Iran visum i det norske passet, men vedkommende blir anmodet om å søke iransk pass som man må reise inn i Iran på. Ettersom Iran ikke anerkjenner dobbelt statsborgerskap, vil man utelukkende bli ansett som iraner av iranske myndigheter.

Fordi Iran ikke anerkjenner doble statsborgerskap kan ambassaden i liten grad yte konsulær bistand til norsk-iranere dersom de får problemer med iransk rettsvesen. Se også under «Sikkerhet».

Studier og arbeid: Det er mulig for norske borgere å søke om studietillatelser i Iran såfremt man er tatt inn på et iransk lærested. Det samme gjelder arbeidstillatelser, som gis såfremt man har et eget selskap/foretak etablert i Iran og/eller har en arbeidsavtale med iranske statlige eller private foretak. Ta kontakt med den iranske ambassaden i Oslo for mer informasjon om disse reglene.

Pass: Merk at personer med israelsk stempel i passet vil bli nektet innreise til Iran. Ved spørsmål knyttet til innreise til USA etter innreise til Iran bør man henvende seg til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Iranske myndigheter stempler ikke utenlandske pass ved inn- og utreise.

Andre norske reisedokumenter: Norske utlendingspass er anerkjent av iranske myndigheter. Det samme er reisebevis for flyktninger.

Vilkårlige fengsling av utlendinger forekommer, med langvarige og alvorlige konsekvenser for de involverte. Det er ikke gitt at ambassaden får informasjon om, eller konsulær tilgang til, norske statsborgere som er arrestert. Norsk-iranske fengslede blir ikke ambassaden varslet om. Det er jevnlige tilfeller av at norsk-iranske borgere utsettes for ulike typer press av iranske borgere i form av anholdelse, intervjuer, avhør, press mot familiemedlemmer osv.

16. september 2022 var forrige gang det brøt landsdekkende demonstrasjoner i Iran. Protestbevegelsen varte i overkant av tre måneder. Nye protestbevegelser kan oppstå når som helst. Protester og streiker mot både myndigheter og opposisjon forekommer fremdeles. Internett er strengt regulert og tilgangen er begrenset.

Ambassaden oppfordrer nordmenn som befinner seg i Iran, til å utvise stor forsiktighet og unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner eller ting som kan oppfattes som sensitive (les mer under «særlige hensyn»). Reisende bes om å holde seg oppdatert på sikkerhetssituasjonen gjennom å følge med på nyhetsbildet.

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere i Iran til å registrere seg på reiseregistrering.no og laste ned appen Reiseklar.

Dobbelt statsborgerskap: Iran anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap. Det er derfor svært vanskelig, nær sagt umulig, for ambassaden å hjelpe norsk-iranske statsborgere dersom de skulle bli fengslet i Iran. Menn over 17 år med dobbelt statsborgerskap som ikke har avtjent iransk verneplikt, kan få problemer med iranske myndigheter, f.eks. ved å bli nektet utreise før den er avtjent.

Ambassaden har registrert at norsk-afghanere er særlig utsatt med tanke på problemer, dårlig behandling og diskriminering fra ulike deler av myndighetsapparatet. Afghanere har generelt svært få rettigheter i Iran.

Trafikk: Trafikken i Iran er utfordrende, og ulykkes frekvensen er høy. Reisende bør derfor utvise stor aktsomhet i trafikken. Omkring 20,000 mennesker dør i trafikken hvert år.

Fly: Flyparken er til dels dårlig vedlikeholdt, og på grunn av sanksjonsregimet har mange flyselskaper hatt problemer med å få tak i originale reservedeler. De iranske selskapene Iran Air og Mahan Air regnes for å være de tryggeste. Se EUs liste over flyselskap som ikke er godkjent for flyvninger til EU.

Demonstrasjoner: Ambassaden oppfordrer alle nordmenn som befinner seg i Iran, til å unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner.

Særlige hensyn: Iranske myndigheter er svært oppmerksomme på risikoen for spionasje. Det er forbudt å fotografere eller filme sikkerhetsstyrker, regjeringsbygninger, militære anlegg og andre steder som anses som sensitive. Dette gjelder også bruk av droner til fotografering og video. Uautorisert bruk av droner er forbudt i Iran. Det er ikke alltid tydelig definert hvilke steder som anses som sensitive. Ambassaden oppfordrer derfor nordmenn til å utvise forsiktighet og holde seg unna anlegg som har militær karakter.  

Terror: Det har vært en økning i antall terroranslag i Iran de seneste årene. De fleste av dem har hatt sitt opphav i interne sekteriske konflikter, men også utenforstående og uskyldige har blitt rammet. De fleste har forekommet i tilknytning til religiøse eller regimeorganiserte seremonier i sekteriske områder langs grensene til Irak, Pakistan og Afghanistan, særlig i provinsene Kordestan og Sistan-va-Baluchestan. De fleste steder anses risikoen for terrorhendelser likevel som lav.

ID-dokumenter: Utlendinger/reisende må kunne identifisere seg ved forespørsel og pass bør således alltid medbringes (evt. kopi av pass og visum).

Helsetilbud: Helsetilbudet i de store byene i Iran er som regel godt. Private sykehus holder generelt høyere nivå enn offentlige. På landsbygden er det begrenset tilgang til kvalifisert medisinsk hjelp, og det anbefales derfor at man medbringer førstehjelpsutstyr og reiseapotek.

Medisiner: Det er ikke spesifikke restriksjoner eller begrensinger på innførsel av medisiner til Iran. Dersom man har med seg store kvantum medikamenter, vil immigrasjonsmyndighetene kunne stoppe personer for å spørre årsaken til det store volumet. Det anbefales å medbringe en resept fra lege dersom man behøver å reise med medisiner ut over normale smertestillende.

Forurensning: Forurensning, særlig i Teheran, merkes mesteparten av året. Astmatikere bør være spesielt oppmerksomme på dette.

Drikkevann: De fleste steder kan man drikke vann fra springen, men smaken er varierende. Flaskevann er billig og lett tilgjengelig.

Kriminalitet: Det er generelt lite kriminalitet i Iran, men det vurderes at den har økt noe som følge av den utfordrende økonomiske situasjonen i landet. Den mest utbredte formen for kriminalitet er lommetyveri, spesielt på markeder. Det er noe mer kriminalitet i sør- og sør-østlige deler av Iran. Man bør unngå å bære telefon åpenlyst på gaten.

Det er generelt lite kriminalitet i Iran, men det vurderes at den har økt noe som følge av en utfordrende økonomisk situasjon i landet. Den mest utbredte formen for kriminalitet er lommetyveri, spesielt på markeder. Det er noe mer kriminalitet i sør- og sør-østlige deler av Iran.

Jordskjelvfaren i Iran er stor. Teheran blir av geologer beskrevet som den mest jordskjelvutsatte hovedstaden i verden. Ved lengre opphold bør en derfor velge bosted som er jordskjelvsikret.

Rusmidler: Det er forbudt å medbringe og/eller å innta alkohol i Iran. Befatning med narkotika er strengt forbudt og kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff. Alt billedmateriale eller litteratur som kan betegnes som pornografi eller uanstendig (inkludert mange moteblader, bøker og magasiner med bilder av lett påkledde mennesker) er forbudt, men forbudet håndheves ikke spesielt strengt.

Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt i Iran.

Under ramadan bør man unngå å spise, drikke og røyke i offentligheten. Forbudet håndheves ikke spesielt strengt, særlig ikke overfor utlendinger, men det kan allikevel oppfattes som respektløst å spise under fasten.

Klær: Islamsk kleskode gjelder også for utledninger, og må følges fra en ankommer iransk jord. For kvinner innebærer dette å dekke til håret, samt dekke til kroppen med en halvlang kåpe/tunika (til midten av lårene) med lange ermer (til nedenfor albuene) når man oppholder seg ute eller på offentlige steder (også restauranter, hotellobby osv.). Bukser/skjørt bør gå ned til anklene. Menn bør ikke ha for mange skjorteknapper åpne i halsen, eller bruke kortbukser. Menn kan bruke t-skjorte, men bør dekke til bar hud hvis de oppholder seg i nærheten av helligdommer. I møte med myndighetspersoner og på offentlige kontorer må man bruke lange ermer.

Hilsning: I formelle settinger håndshiler man ikke på det motsatte kjønn.

Viktig om bankkort: Ingen internasjonale bankkort kan brukes i Iran. Alle reisende må derfor medbringe tilstrekkelig med kontanter (EUR/USD) for hele oppholdet. Ambassaden kan ikke hjelpe med pengeuttak eller valutaveksling.

Internett er under streng sensur/kontroll i Iran. En rekke sosiale medier og nettaviser er sperret. Blokkeringene kan unngås ved å laste ned VPN på mobiltelefon/PC/nettbrett på forhånd. Kun et fåtall VPN løsninger fungerer og hvilke som fungerer forandrer seg stadig. Publikum oppfordres til å søke etter oppdatert informasjon om hvilke tjenester som fungerer før sin avreise.

Politi: 110

Ambulanse: 115

Brann 125

Private ambulansetjenester er vanlig. I Teheran anbefales Naaji, som kan nås på telefon +98 21 88 46 40 00 eller +98 21 88 46 31 52 (sistnevnte ved krisesituasjoner).

Ambassaden kan kontaktes på ordinær telefon +98 21 2229 1333.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Iran. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Iran.