Iran - reiseinformasjon

Iran er et kulturrikt land som det er trygt å reise i. Det konservative styresettet fordrer imidlertid at man setter seg inn i, og følger lokale lover og regler.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Iran - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i grenseområdene mot Irak, Afghanistan og Pakistan, innbefattet provinsene Khorasan og Sistan-va-Baluchestan, samt de østlige delene av Kerman.

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i de øvrige delene av Iran.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Iran oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Teheran for oppdatert informasjon og registrering av reise via www.reiseregistrering.no.

Sikkerhet

Ambassaden oppfordrer på generelt grunnlag nordmenn i Iran til å utvise alminnelig forsiktighet.

Selv om de fleste reiser til Iran gjennomføres uten spesielle problemer, oppfordrer ambassaden nordmenn i Iran til å utvise alminnelig forsiktighet. Spesielt oppfordres det til å unngå eventuelle demonstrasjoner. Det er også viktig å utvise varsomhet med fotografering og filming. Spør heller om dette er tillatt fremfor å anta at det er det. Skilting om forbud kan være mangelfull.

Generelle sikkerhetsvurderinger: De aller fleste reiser til Iran foregår uten problemer. Språk- og kulturforskjeller kan imidlertid vanskeliggjøre oppholdet, og selv om kriminaliteten er forholdsvis lav bør reisende vise aktsomhet og passe på verdisaker. Noen andre forholdsregler:

 • Trafikken i Iran er spesielt utfordrende, og reisende bør vise aktsomhet ved ferdsel på veiene.
 • Jordskjelvfare i Iran er meget stor. Ved opphold over lengre tid bør en undersøke tilstanden på bygninger en bor i.
 • Det er meget viktig å følge den islamske kleskoden. Kvinner må dekke til hår og bar hud. Menn må bruke langbukse.
 • Følg med i media og lytt til lokale råd.
 • Demonstrasjoner og politiske uroligheter bør unngås. Ta kontakt med ambassaden i tvilstilfeller.
 • Ambassaden oppfordrer alle reisende og permanent bosatte nordmenn til å registrere seg på Reiseregistrering.no
 • Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring

Kriminalitet og forholdet til myndighetene - Ran og småkriminalitet er kjente fenomen også i Iran, særlig i de store byene.  Mange slike ran blir utført av unge menn i umerkede biler. En bør derfor om mulig unngå de mange umerkede drosjene og heller velge tilbud fra drosjeselskaper med tydelige skilt.

Politiet er lett gjenkjennelig og kan hjelpe dersom en har problemer. Samtidig har det vært en rekke tilfeller av at sivilt kledde personer har stoppet turister under påskudd av å være politi. Ambassaden anbefaler i slike tilfeller å spørre om å få se ID kort før en eventuelt viser eget identitetsbevis, betaler bøter eller blir med vedkommende. Dersom mulig bør uniformert politi tilkalles.

Transport og trafikk i Iran: Årlig mister over ca 25.000 mennesker livet i trafikken i Iran. I tillegg blir langt flere alvorlig skadet. Ved leie av bil anbefales det å leie med sjåfør da trafikken er uoversiktlig og veiene dårlig opplyst i mørket.

T-banesystemet er godt utbygd i Teheran, og det går også busser. Det er enkelt og billig å ta drosje i Teheran. For lengre avstander mellom byer er ofte fly eller tog et alternativ mange reisende vil vurdere. Flyparken er dårlig med mangelfullt vedlikehold og bruk av uoriginale deler på grunn av sanksjonsregimet. Dersom mulig anbefales derfor utenlandske flyselskaper.

Faren for terroranslag: Det har vært enkelte tilfeller av terroranslag i Iran de senere årene. De fleste av dem har hatt sitt opphav i interne sekteriske konflikter, men også utenforstående og uskyldige har blitt rammet. De fleste av de iranske regionene har sett slike angrep, men de fleste har forekommet i de kurdiske områdene og langs grensene til Irak, Pakistan og Afghanistan, særlig i provinsen Sistan-va-Baluchestan. Andre steder anses risikoen for terrorhendelser som lav.

Faren for jordskjelv - Iran befinner seg i en høyrisikosone for jordskjelv. Det siste store jordskjelvet i landet var i Bam i 2003, da over 25 000 mennesker mistet livet. Det er imidlertid stor hyppighet av mindre jordskjelv.

Teheran blir av geologer beskrevet som den mest jordskjelvutsatte hovedstaden i verden. Ved lengre opphold bør en derfor velge bosted som er jordskjelvsikret. En kan lese mer om jordskjelvfaren på hjemmesidene til det nasjonale jordskjelvsenteret.

Seksualitet og seksuell orientering - Seksuelle forhold mellom ugifte er forbudt i Iran. Det er strengt forbudt for utenlandske menn å innlede forhold til muslimske kvinner, og slike forhold kan medføre strenge straffer. På samme måte er homofili forbudt i Iran. Seksuelle forhold mellom partnere av samme kjønn kan medføre strenge straffer, i ytterste konsekvens dødsstraff.

Nødsituasjoner og lokale nødnumre: I en nødssituasjon kan ambassaden kontaktes på ordinær telefon +98 21 2229 1333. Besøksadressen er  Dr. Lavasani Avenue no. 201 (ex-Farmaniyeh), Corner of Sonbol street, Tehran

I en nødssituasjon utenom ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på tlf. +41 23 95 00 00. Det er utbredt med private ambulansetjenester. I teheran anbefales Naji, som kan nås på telefon +98 21 88 46 40 00.

Lokale nødnumre: Nødtelefon politi 110, nødtelefon brann  125, nødtelefon ambulanse 115. 

Annet: Det er meget viktig å følge islamske regler for klesdrakt og oppførsel, spesielt med hensyn til seksualitet, alkohol og narkotika. Det er strengt forbudt å medbringe og/eller å innta alkohol i Iran. Det samme gjelder for narkotiske stoffer, og straffene for overtredelser er meget strenge, i verste fall dødsstraff. Alt billedmateriale eller litteratur som på noen måte kan betegnes som pornografi eller uanstendig (inkludert mange moteblader, samt bøker og magasiner med bilder av lett påkledde mennesker) er på samme måte forbudt og straffebelagt. Det er alltid fornuftig å være på den sikre siden når det gjelder disse reglene.

Det er påbudt for kvinner (også utenlandske) å dekke seg til etter islamske regler. Dette innebærer å dekke til håret, samt dekke til kroppen med en halvlang kåpe (til midten av lårene) med lange armer (til nedenfor albuene) når man oppholder seg ute eller på offentlige steder som restauranter og offentlige transportmidler. Ettersom det ikke er tillatt for kvinner å vise frem sine former, er det viktig at klærne ikke bare tildekker huden men også er løstsittende. Menn bør ikke ha for mange skjorteknapper åpne i halsen, eller bruke kortbukser. På gaten og ved privat besøk kan korte ermer eller t-skjorte brukes (kun for menn), men en bør dekke til bar hud når en oppholder seg i nærheten av religiøse helligdommer og moskeer. I møte med myndighetspersoner og på offentlige kontorer må man bruke lange ermer. T-skjorter med utfordrende politiske eller støtende budskap/bilder bør unngås.

Det er viktig å være oppmerksom på at man i Iran ikke håndhilser på det motsatte kjønn, med mindre den andre part oppfordrer til det. Det vil si at man aldri rekker hånden frem for å hilse på en person av motsatt kjønn, men heller bukker lett med hodet og smiler mens man introduserer seg selv og hilser på vedkommende.

Det er strengt forbudt å fotografere militære anlegg, politistasjoner og deres omgivelser. Overtredelse kan innebære beskyldninger om spionasje, arrestasjon og streng straff. Det er flere eksempler de siste årene på at turister har blitt utsatt for dette. Ambassaden anbefaler derfor at man utviser stor aktsomhet ved fotografering. Ambassaden gjør oppmerksom på at også andre bygninger og landområder kan være gjenstand for militær bruk uten at dette fremgår av skilting, vakthold eller lignende, og at fotografering av disse kan medføre straff – selv der disse skulle komme uforvarende med i bakgrunnen på et bilde. Når det gjelder fotografering av mennesker, bør man utvise normal høflighet.

Utlendinger/reisende må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør således alltid medbringes (evt. kopi av pass, visum og innreisestempel i passet). 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Iran. Ambassaden er kjent med at det er mulig for norske borgere å kjøpe visum på iransk grense, dette gjelder vanlige reisende (turisme). Forretningsreisende må skaffe visum ved iransk ambassade/konsulat i god tid før innreise. Ambassadens anbefaling er imidlertid at alle reisende til Iran fremskaffer visum ved iransk ambassade/konsulat før innreise til Iran.

Visum: Visum må søkes i god tid før planlagt reise, behandlingstiden varierer men kan ta opp mot to måneder. Visum kan søkes ved iranske ambassader og konsulater, i Norge fra den iranske ambassaden i Oslo. Det gis normalt turistvisum med 30 dagers varighet. Husk at kvinner må ha passbilder der håret er tildekket med sjal for visumsøknaden. For oppdaterte krav til søknaden, se nettsidene til Irans ambassade i Oslo.

Det er mulig for norske borgere å søke om studietillatelser i Iran såfremt man er tatt inn på et iransk lærested. Det samme gjelder arbeidstillatelser, som gis såfremt man har et eget selskap/foretak etablert i Iran og/eller har en arbeidsavtale med iranske statlige eller private foretak. For mer informasjon om dette bes det om at den iranske ambassaden i Oslo kontaktes.

Aktuell informasjon om gjeldende regler kan etterspørres ved den iranske ambassaden i Oslo.

Personer med både norsk og iransk statsborgerskap må være klar over at iranske myndigheter ikke anerkjenner doble statsborgerskap. Alle norsk-iranske borgere som oppholder seg i Iran vil kun anerkjennes som iranske borgere under oppholdet, også de som har frasagt seg sitt iranske statsborgerskap. Dette skaper store begrensninger for ambassadens adgang til å yte konsulære tjenester, for eksempel ved arrestasjoner og fengslinger. Se mer informasjon på ambassadens nettsider.

Reisedokumenter - Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldig. Det er spesielt viktig å undersøke hvor mange dager man har fått innvilget visum for. Antallet dager begynner å løpe fra man har passert passkontrollen i Iran. Dersom du oversitter visumperiode må du betale bøter og du kan bli nektet å forlate landet inntil situasjonen er løst.

Dersom man oversitter visumtiden i Iran må man betale et gebyr og selv fremskaffe nødvendige utreisetillatelser. Dette er en omstendelig prosess der den reisende ikke kan forvente ambassadens bistand. Man må kontakte utlendingskontoret «Bafia» som vil innkreve gebyret samt stemple nytt exit-visum i passet. Har man oversittet sitt visum i Iran er det helt nødvendig for immigrasjonsmyndighetene å se stempel fra Bafia for å sikre utreise.

Merk at personer med israelsk stempel i passet vil bli nektet innreise til Iran.

Andre norske reisedokumenter - Norske utlendingspass er anerkjent av Iranske myndigheter. Reisebevis for flyktninger er anerkjent av iranske myndigheter


Helse

Kvaliteten på både offentlige og private helsetjenester i de store byene er som regel god.  På landsbygda kan det ofte være vanskelig å få tak i kvalifisert medisinsk hjelp, og det anbefales derfor at man medbringer førstehjelpsutstyr og et reiseapotek til slike områder. Hvis man har et medisinsk problem som kan vente, anbefales det at man oppsøker lege i Teheran eller en av de andre store byene.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Helsetilbudet i de store byene i Iran er som regel bra. Private sykehus holder generelt et høyere nivå enn offentlige. Det finnes sykehus med personell som snakker engelsk, men mange steder er engelskkunnskapene begrensede.

Forurensning, særlig i Teheran, er merkbar mesteparten av året uavhengig av årstid. Astmatikere bør være oppmerksom på dette. Ved reise til avsidesliggende strøk må man være oppmerksom på avstandene er store og helsetilbudet utenfor de store byene ikke er av høy/god kvalitet.

Vær forberedt på varmt klima store deler av året. Solkrem med høy faktor bør medbringes. Det er viktig å få i seg nok vann. Vann fra springen kan drikkes de fleste steder i Iran, men flaskevann er også lett tilgjengelig.

Ta kontakt med lege i god tid før avreise for å avklare behovet for vaksiner og andre personlige beskyttelsestiltak. Vaksiner er ikke nødvendig for innreise til Iran.

Det er gode muligheter å få tak i medisiner på apotek i de største byene i Iran. Kjente smertestillende som Paracetamol og Advil kan kjøpes. Sterkere smertestillende fås ikke uten resept fra iransk lege.

Det er ikke nedtegnet spesifikke restriksjoner eller begrensinger på innførsel av medisiner til Iran. Dersom man har med seg store kvantum medikamenter, vil immigrasjonsmyndighetene kunne stoppe deg for å spørre nærmere hva dette er. Det er imidlertid anbefalt å medbringe en resept fra lege dersom man behøver å reise med medisiner ut over normale smertestillende. Merk at narkotikaforbrytelser kan gi lovens strengeste straff i Iran. Mer informasjon kan du finne på http://www.who.com/ og http://www.fhi.no/


Praktisk informasjon

Ved reise i Iran er det svært viktig å overholde islamske regler for klesdrakt og oppførsel. Islamsk kleskodeks må følges fra en forlater flyet ved ankomst. Reisende bør også utvise aktsomhet ved fotografering. Iranere er generelt svært gjestfrie og stolte av sin kultur, og de aller fleste besøkende opplever å bli tatt imot på beste måte.

Tidsforskjellen til Norge er +2,5 timer. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Iran er + 98

 • Ingen typer kredittkort/Visa-kort/MasterCard kan brukes i Iran. Alle reisende må derfor medbringe tilstrekkelig med kontanter (Euro eller USD) for hele oppholdet i Iran. Ambassaden har ikke mulighet å bistå med pengeuttak.
 • Lokal valuta er IRR (Iranske Rial). 1 euro tilsvarer 38,320 IRR per november 2015. En lunsj koster omlag 350.000 IRR.
 • Beløp over US$ 5000 må innrapporteres tollmyndighetene ved ankomst. Det er heller ikke lov å medbringe mer enn US$ 5000 ved utreise og beløpet må innrapporteres til tollmyndighetene på flyplassen. Dersom du deklarerer et beløp på/overskridende US$ 5000 ved innreise, og skal medbringe nøyaktig samme beløp ut av landet, er det imidlertid ikke behov for innrapportering ved utreise.
 • Internett er under streng sensur/kontroll i Iran. Reisende til Iran kan ikke forvente å få tilgang til e-post, en rekke nettaviser, samt sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube
  • Telefonnettet og mobildekningen i de store byene er relativt god, og det er mulig å anskaffe et iransk mobilabonnement ved lengre opphold. Merk at telefoner med norsk kontantkort ikke kan benyttes.
  • Spenningen i strømnettet er 220 Volt, og norske stikkontakter kan benyttes.  
  • Farsi er offisielt språk i Iran. Dessuten snakkes det flere regionale språk i forskjellige deler av landet. I de store byene finnes det en del mennesker som snakker engelsk, men i de fleste tilfeller er dette noe man ikke kan regne med.
  • Nasjonale helligdager:11.02, 13.03, 20.03 – 02.04: Nowrouz, Persisk nyttår, 02.05: Nature day, 16.05, 03.06, 04.06, 08.07, 18.- 19.07: Eid e- Fetr, 11.08, 24.09, 02.10, 23.-24.10: Ashura, 02.12, 10.12, 12.12, 29.12
 • Banker har vanligvis åpent fra kl. 07:30 til 13:30 fra lørdag til onsdag og fra kl. 07:30 til 12:30 på torsdag. Fredager holder de stengt. Enkelte banker vil ha lengre åpningstider, men de vil kun veksle valuta frem til kl. 12:30.
 • Butikker har vanligvis åpent fra kl. 09:00 til kl. 20:00 fra lørdag til torsdag. Enkelte butikker holder stengt for lunsj mellom kl. 13:00 og kl.15:30. På fredager holder enkelte butikker åpent, men offentlige kontorer, banker m.m er stengt.
 • Offentlige kontorer har åpent fra kl. 08:00 til kl. 14:00 fra lørdag til onsdag, og fra kl. 08:00 til kl. 12:00 på torsdag. Fredag er stengt.