Iran - reiseinformasjon

Iran er hardt rammet av koronaviruset, og iranske myndigheter utsteder ikke turistvisum til Iran fra og med 1. august 2020 og inntil videre. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. SEPTEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Iran - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til grenseområdene mot Irak og Afghanistan. Videre fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til Sistan og Balutsjistan-provinsen, samt de østlige delene av Kerman-provinsen.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Norske borgere trenger visum for opphold i Iran. Visum kan søkes ved iranske ambassader og konsulater. For mer informasjon om visumprosessen, se Irans side om e-visa. Ambassaden er kjent med at det er mulig for norske borgere å kjøpe turistvisum ved innreise til Iran. Forretningsreisende må skaffe visum ved iransk ambassade/konsulat før innreise. Det gis normalt turistvisum med 30 dagers varighet. Dersom man oversitter visumtiden i Iran, kan man bli nektet å forlate landet inntil situasjonen er løst. Man må kontakte utlendingskontoret «Bafia» for å betale et gebyr samt få nødvendig utreisetillatelse (stempel i passet). Stempelet er helt nødvendig for å sikre utreise. Dette er en omstendelig prosess der den reisende ikke kan forvente ambassadens bistand.

Det er mulig for norske borgere å søke om studietillatelser i Iran såfremt man er tatt inn på et iransk lærested. Det samme gjelder arbeidstillatelser, som gis såfremt man har et eget selskap/foretak etablert i Iran og/eller har en arbeidsavtale med iranske statlige eller private foretak. Ta kontakt med den iranske ambassaden i Oslo for mer informasjon om disse reglene.

Merk at personer med israelsk stempel i passet vil bli nektet innreise til Iran.

Andre norske reisedokumenter: Norske utlendingspass er anerkjent av iranske myndigheter. Det samme er reisebevis for flyktninger.

Iran er i det store og hele et trygt land å reise i, og de fleste reiser går problemfritt for seg. På generelt grunnlag oppfordrer allikevel ambassaden nordmenn i Iran til å utvise alminnelig forsiktighet, spesielt i trafikken.

Trafikken i Iran er utfordrende, og ulykkesfrekvensen er høy. Reisende bør derfor vise stor aktsomhet ved ferdsel på veiene.

Situasjonen i Iran er anspent etter flere hendelser i regionen den siste tiden. Reisende bes om å holde seg oppdatert på situasjonen gjennom å følge med på nyhetsbildet.

Flyparken er til dels dårlig vedlikeholdt, og på grunn av sanksjonsregimet har mange flyselskaper hatt problemer med å få tak i originale reservedeler. De iranske selskapene Iran Air og Mahan Air regnes for å være de tryggeste.

Ambassaden oppfordrer samtlige nordmenn som befinner seg i Iran om å unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner.

Det har vært tilfeller av terroranslag i enkelte deler av Iran de senere årene. De fleste av dem har hatt sitt opphav i interne sekteriske konflikter, men også utenforstående og uskyldige har blitt rammet. De fleste har forekommet i de kurdiske områdene og langs grensene til Irak, Pakistan og Afghanistan, særlig i provinsen Sistan-va-Baluchestan. Andre steder anses risikoen for terrorhendelser som lav.

Utlendinger/reisende må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør således alltid medbringes (evt. kopi av pass, visum og innreisestempel i passet).

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere i Iran til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Iran er hardt rammet av koronaviruset, og iranske myndigheter utsteder ikke turistvisum til Iran fra og med 1. august 2020 og inntil videre. For innreise med andre gyldige reisedokumenter, kreves det fra og med 20. juli helseattest som dokumenterer negativ PCR-test for covid-19. Helseattesten må ikke være eldre enn 96 timer ved ankomst til Iran. Det er for tiden ikke mulig å få turistvisum ved ankomst. Dersom du har spørsmål om visum til Iran, vennligst kontakt den iranske ambassaden i Oslo.

Helsetilbudet i de store byene i Iran er som regel godt. Private sykehus holder generelt et høyere nivå enn offentlige. På landsbygda kan det være vanskelig å få tak i kvalifisert medisinsk hjelp, og det anbefales derfor at man medbringer førstehjelpsutstyr og et reiseapotek til slike områder.

Det er ikke nedtegnet spesifikke restriksjoner eller begrensinger på innførsel av medisiner til Iran. Dersom man har med seg store kvantum medikamenter, vil immigrasjonsmyndighetene kunne stoppe deg for å spørre nærmere hva det er. Det anbefales å medbringe en resept fra lege dersom man behøver å reise med medisiner ut over normale smertestillende.

Forurensning, særlig i Teheran, er merkbar mesteparten av året. Astmatikere bør være oppmerksom på dette.

De fleste steder kan man drikke vann fra springen, men det smaker ikke spesielt godt. Flaskevann er billig og lett tilgjengelig.

Det er generelt lite kriminalitet i Iran. Den mest utbredte formen for kriminalitet er lommetyveri, spesielt på markedene. Det er noe mer kriminalitet i sør- og sør-østlige deler av Iran.

Jordskjelvfaren i Iran er stor. Teheran blir av geologer beskrevet som den mest jordskjelvutsatte hovedstaden i verden. Ved lengre opphold bør en derfor velge bosted som er jordskjelvsikret.

Det er forbudt å medbringe og/eller å innta alkohol. Befatning med narkotika er strengt forbudt og kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff. Alt billedmateriale eller litteratur som kan betegnes som pornografi eller uanstendig (inkludert mange moteblader, bøker og magasiner med bilder av lett påkledde mennesker) er forbudt, men forbudet håndheves ikke spesielt strengt.

Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt i Iran.

Under ramadan bør man unngå å spise, drikke og røyke i offentligheten. Forbudet håndheves ikke spesielt strengt, særlig ikke overfor utlendinger, men det kan allikevel oppfattes som respektløst.

Islamsk kleskode gjelder også for utledninger, og må følges fra en forlater flyet ved ankomst. For kvinner innebærer dette å dekke til håret, samt dekke til kroppen med en halvlang kåpe/tunika (til midten av lårene) med lange ermer (til nedenfor albuene) når man oppholder seg ute eller på offentlige steder (også restauranter, hotellobby osv.). Bukser/skjørt må gå ned til anklene. Menn bør ikke ha for mange skjorteknapper åpne i halsen, eller bruke kortbukser. Menn kan bruke t-skjorte, men bør dekke til bar hud hvis de oppholder seg i nærheten av helligdommer. I møte med myndighetspersoner og på offentlige kontorer må man bruke lange ermer.

I Iran håndshiler man ikke på det motsatte kjønn, med mindre den andre part oppfordrer til det.

Viktig praktisk informasjon: Ingen internasjonale bankkort kan brukes i Iran. Alle reisende må derfor medbringe tilstrekkelig med kontanter (EUR/USD) for hele oppholdet i Iran. Ambassaden kan ikke hjelpe med pengeuttak. Internett er under streng sensur/kontroll i Iran. En rekke sosiale medier og nettaviser er sperret. Blokkeringene kan unngås ved å laste ned en VPN på mobiltelefon/PC/nettbrett på forhånd.

Politi: 110

Ambulanse: 115

Brann 125

Det er utbredt med private ambulansetjenester. I Teheran anbefales Naaji, som kan nås på telefon +98 21 88 46 40 00 eller +98 21 88 46 31 52 (sistnevnte ved krisesituasjoner).

Ambassaden kan kontaktes på ordinær telefon +98 21 2229 1333.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Iran. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Iran.