Iran - reiseinformasjon

Situasjonen i Iran er uforutsigbar. Ambassaden oppfordrer nordmenn som befinner seg i Iran, til å utvise stor forsiktighet og unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Vilkårlige arrestasjoner av utlendinger forekommer, med alvorlige konsekvenser for de involverte. For mer informasjon, se punkt om sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Iran - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Iran. Visum kan søkes ved iranske ambassader og konsulater. For mer informasjon om visumprosessen, se Irans side om e-visa. Det gis normalt turistvisum med 30 dagers varighet. Dersom man oversitter visumtiden i Iran, kan man bli nektet å forlate landet inntil situasjonen er løst. Man må kontakte utlendingskontoret «Bafia» for å betale et gebyr samt få nødvendig utreisetillatelse (stempel i passet). Stempelet er helt nødvendig for å sikre utreise. Dette er en omstendelig prosess der den reisende ikke kan forvente ambassadens bistand.

Dobbelt statsborgerskap. Iran gir automatisk iransk statsborgerskap til barn av iranske fedre, og utenlandske kvinner som gifter seg med en iransk mann. I slike tilfeller utsteder ikke Iran visum i det norske passet, men vedkommende blir anmodet om å søke iransk pass som man må reise inn i Iran på. Ettersom Iran ikke anerkjenner dobbelt statsborgerskap, vil man utelukkende bli ansett som iraner av iranske myndigheter. Ambassaden kan i liten grad gi konsulær bistand til norsk-iranere dersom de skulle få problemer med iranske myndigheter. (Se også under «Sikkerhet».)

Studier og arbeid. Det er mulig for norske borgere å søke om studietillatelser i Iran såfremt man er tatt inn på et iransk lærested. Det samme gjelder arbeidstillatelser, som gis såfremt man har et eget selskap/foretak etablert i Iran og/eller har en arbeidsavtale med iranske statlige eller private foretak. Ta kontakt med den iranske ambassaden i Oslo for mer informasjon om disse reglene.

Merk at personer med israelsk stempel i passet vil bli nektet innreise til Iran.

Iranske myndigheter stempler ikke utenlandske pass ved inn- og utreise.

Andre norske reisedokumenter: Norske utlendingspass er anerkjent av iranske myndigheter. Det samme er reisebevis for flyktninger.

Vilkårlige fengslinger av utlendinger forekommer, med langvarige konsekvenser for de involverte. Det er ikke gitt at ambassaden får informasjon om, eller konsulær tilgang til, norske statsborgere som er arrestert.

Det har siden 16. september pågått demonstrasjoner i en rekke byer i Iran. Sporadiske protester forekommer fremdeles, og internett er strengt regulert. Ambassaden oppfordrer nordmenn som befinner seg i Iran, til å utvise stor forsiktighet og unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner. Reisende bes om å holde seg oppdatert på sikkerhetssituasjonen gjennom å følge med på nyhetsbildet, UDs reiseråd og reiseinformasjon for Iran.

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere i Iran til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Dobbelt statsborgerskap. Iran anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap. Det er derfor svært vanskelig, nær sagt umulig, for ambassaden å hjelpe norsk-iranske statsborgere dersom de skulle bli fengslet i Iran. Menn over 17 år med dobbelt statsborgerskap og som ikke har avtjent iransk verneplikt, kan få problemer med iranske myndigheter, f.eks. å bli nektet utreise før den er avtjent.

Trafikk. Trafikken i Iran er utfordrende, og ulykkesfrekvensen er høy. Reisende bør derfor vise stor aktsomhet ved ferdsel på veiene.

Fly. Flyparken er til dels dårlig vedlikeholdt, og på grunn av sanksjonsregimet har mange flyselskaper hatt problemer med å få tak i originale reservedeler. De iranske selskapene Iran Air og Mahan Air regnes for å være de tryggeste.

Demonstrasjoner. Ambassaden oppfordrer samtlige nordmenn som befinner seg i Iran, om å unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner.

Særlige hensyn. Iranske myndigheter er svært oppmerksomme på risikoen for spionasje. Det er forbudt å ta bilder eller video av militære og andre sikkerhetsstyrker, regjeringsbygninger, militære anlegg og andre steder som anses som sensitive. Dette gjelder også bruk av drone til fotografering og video. Uautorisert bruk av drone er forbudt i Iran. Det er ikke alltid tydelig definert hvilke steder som anses som sensitive. Ambassaden oppfordrer derfor nordmenn til å utvise forsiktighet og holde seg unna militære anlegg.  

Terror. Det har vært tilfeller av terroranslag i enkelte deler av Iran de senere årene. De fleste av dem har hatt sitt opphav i interne sekteriske konflikter, men også utenforstående og uskyldige har blitt rammet. De fleste har forekommet i de kurdiske områdene og langs grensene til Irak, Pakistan og Afghanistan, særlig i provinsen Sistan-va-Baluchestan. Andre steder anses risikoen for terrorhendelser som lav.

ID-dokumenter. Utlendinger/reisende må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør således alltid medbringes (evt. kopi av pass og visum).

Innreise. For innreise kreves det at man enten er fullvaksinert med gyldig vaksinasjonsbevis som dokumenterer at det har gått minst 14 dager siden siste vaksinedose eller har attest som dokumenterer negativ PCR-test tatt innen 72 timer før avreise. Attesten må være på engelsk. Iran godtar det europeiske vaksinasjonsbeviset som man kan laste ned via helsenorge.no.

Dersom du har spørsmål om visum til Iran, vennligst kontakt den iranske ambassaden i Oslo.

Helsetilbud. Helsetilbudet i de store byene i Iran er som regel godt. Private sykehus holder generelt et høyere nivå enn offentlige. På landsbygda kan det være vanskelig å få tak i kvalifisert medisinsk hjelp, og det anbefales derfor at man medbringer førstehjelpsutstyr og et reiseapotek til slike områder.

Medisiner. Det er ikke nedtegnet spesifikke restriksjoner eller begrensinger på innførsel av medisiner til Iran. Dersom man har med seg store kvantum medikamenter, vil immigrasjonsmyndighetene kunne stoppe deg for å spørre nærmere hva det er. Det anbefales å medbringe en resept fra lege dersom man behøver å reise med medisiner ut over normale smertestillende.

Forurensning. Forurensning, særlig i Teheran, er merkbar mesteparten av året. Astmatikere bør være oppmerksom på dette.

Drikkevann. De fleste steder kan man drikke vann fra springen, men det smaker ikke spesielt godt. Flaskevann er billig og lett tilgjengelig.

Det er generelt lite kriminalitet i Iran. Den mest utbredte formen for kriminalitet er lommetyveri, spesielt på markedene. Det er noe mer kriminalitet i sør- og sør-østlige deler av Iran.

Jordskjelvfaren i Iran er stor. Teheran blir av geologer beskrevet som den mest jordskjelvutsatte hovedstaden i verden. Ved lengre opphold bør en derfor velge bosted som er jordskjelvsikret.

Det er forbudt å medbringe og/eller å innta alkohol. Befatning med narkotika er strengt forbudt og kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff. Alt billedmateriale eller litteratur som kan betegnes som pornografi eller uanstendig (inkludert mange moteblader, bøker og magasiner med bilder av lett påkledde mennesker) er forbudt, men forbudet håndheves ikke spesielt strengt.

Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt i Iran.

Under ramadan bør man unngå å spise, drikke og røyke i offentligheten. Forbudet håndheves ikke spesielt strengt, særlig ikke overfor utlendinger, men det kan allikevel oppfattes som respektløst.

Islamsk kleskode gjelder også for utledninger, og må følges fra en forlater flyet ved ankomst. For kvinner innebærer dette å dekke til håret, samt dekke til kroppen med en halvlang kåpe/tunika (til midten av lårene) med lange ermer (til nedenfor albuene) når man oppholder seg ute eller på offentlige steder (også restauranter, hotellobby osv.). Bukser/skjørt må gå ned til anklene. Menn bør ikke ha for mange skjorteknapper åpne i halsen, eller bruke kortbukser. Menn kan bruke t-skjorte, men bør dekke til bar hud hvis de oppholder seg i nærheten av helligdommer. I møte med myndighetspersoner og på offentlige kontorer må man bruke lange ermer.

I Iran håndshiler man ikke på det motsatte kjønn, med mindre den andre part oppfordrer til det.

Viktig praktisk informasjon: Ingen internasjonale bankkort kan brukes i Iran. Alle reisende må derfor medbringe tilstrekkelig med kontanter (EUR/USD) for hele oppholdet i Iran. Ambassaden kan ikke hjelpe med pengeuttak. Internett er under streng sensur/kontroll i Iran. En rekke sosiale medier og nettaviser er sperret. Blokkeringene kan unngås ved å laste ned en VPN på mobiltelefon/PC/nettbrett på forhånd.

Politi: 110

Ambulanse: 115

Brann 125

Det er utbredt med private ambulansetjenester. I Teheran anbefales Naaji, som kan nås på telefon +98 21 88 46 40 00 eller +98 21 88 46 31 52 (sistnevnte ved krisesituasjoner).

Ambassaden kan kontaktes på ordinær telefon +98 21 2229 1333.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Iran. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Iran.