Iran - reiseinformasjon

Det er påvist stor spredning av koronaviruset i Iran, og myndighetene har satt inn flere forebyggende tiltak for å hindre ytterligere spredning. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 08.01.2020 - FORTSATT GYLDIG

Iran - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Iran som ikke er strengt nødvendige.

 

 

Sikkerhet

Situasjonen i Iran er anspent etter flere hendelser i regionen den siste tiden. Reisende bes om å holde seg oppdatert på situasjonen gjennom å følge med på nyhetsbildet.

Ambassaden oppfordrer samtlige nordmenn som befinner seg i Iran om å unngå demonstrasjoner og store folkemengder. Ikke ta bilder eller video av demonstrasjoner. Følg med i media og lytt til lokale råd, og ta kontakt med ambassaden i tvilstilfeller.

Iran er i det store og hele et trygt land å reise i, og de fleste reiser går problemfritt for seg. Iranere er dessuten svært gjestfrie og stolte av sin kultur, og de aller fleste besøkende opplever å bli tatt imot på beste måte. På generelt grunnlag oppfordrer allikevel ambassaden nordmenn i Iran til å utvise alminnelig forsiktighet, spesielt i trafikken.

Trafikken i Iran er utfordrende, og ulykkesfrekvensen er høy. Trafikken er uoversiktlig, og veiene er dårlig opplyst i mørket. Reisende bør derfor vise aktsomhet ved ferdsel på veiene. Ved leie av bil anbefales det å leie med sjåfør som kjenner lokale forhold.

I Teheran og enkelte andre større byer er det delvis dekkende t-banenett. Det går også busser. I tillegg er det enkelt, trygt og billig å ta drosje. Applikasjonene Snap og Tap30 (Irans svar på Über) er svært populære i byene, og det er mulig med kontantbetaling. For lengre reiser mellom byer anbefales tog eller buss. Flyparken er til dels dårlig vedlikeholdt, og på grunn av sanksjonsregimet har mange flyselskaper hatt problemer med å få tak i originale reservedeler. De iranske selskapene Iran Air og Mahan Air regnes for å være de tryggeste.

Det har vært tilfeller av terroranslag i enkelte deler av Iran de senere årene. De fleste av dem har hatt sitt opphav i interne sekteriske konflikter, men også utenforstående og uskyldige har blitt rammet. De fleste har forekommet i de kurdiske områdene og langs grensene til Irak, Pakistan og Afghanistan, særlig i provinsen Sistan-va-Baluchestan. Andre steder anses risikoen for terrorhendelser som lav.

Jordskjelvfaren i Iran er stor. Teheran blir av geologer beskrevet som den mest jordskjelvutsatte hovedstaden i verden. Ved lengre opphold bør en derfor velge bosted som er jordskjelvsikret. En kan lese mer om jordskjelvfaren på hjemmesidene til det nasjonale jordskjelvsenteret.

Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt i Iran.

Det er forbudt å medbringe og/eller å innta alkohol. Befatning med narkotika er strengt forbudt og kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff. Alt billedmateriale eller litteratur som kan betegnes som pornografi eller uanstendig (inkludert mange moteblader, bøker og magasiner med bilder av lett påkledde mennesker) er forbudt, men forbudet håndheves ikke spesielt strengt. Det er allikevel fornuftig å holde seg på den sikre siden.

Under ramadan bør man unngå å spise, drikke og røyke i offentligheten. Forbudet håndheves ikke spesielt strengt, særlig ikke overfor utlendinger, men det kan allikevel oppfattes som respektløst.

Islamsk kleskode gjelder også for utledninger, og må følges fra en forlater flyet ved ankomst. For kvinner innebærer dette å dekke til håret, samt dekke til kroppen med en halvlang kåpe/tunika (til midten av lårene) med lange ermer (til nedenfor albuene) når man oppholder seg ute eller på offentlige steder (også restauranter, hotellobby osv.). Bukser/skjørt må gå ned til anklene. Menn bør ikke ha for mange skjorteknapper åpne i halsen, eller bruke kortbukser. Menn kan bruke t-skjorte, men bør dekke til bar hud hvis de oppholder seg i nærheten av helligdommer. I møte med myndighetspersoner og på offentlige kontorer må man bruke lange ermer.

I Iran håndshiler man ikke på det motsatte kjønn, med mindre den andre part oppfordrer til det.

Utlendinger/reisende må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør således alltid medbringes (evt. kopi av pass, visum og innreisestempel i passet).

Det gjøres oppmerksom på at iranske myndigheter ikke anerkjenner dobbelt statsborgerskap. Alle norsk-iranske borgere borgere vil derfor kun betraktes som iranske borgere av iranske myndigheter. Dette gjelder også de som har frasagt seg sitt iranske statsborgerskap samt de som har arvet statsborgerskap. Dersom du har en far fra Iran, vil du automatisk bli betraktet som iransk borger. Dette gjør det tilnærmet umulig for ambassaden å yte konsulær bistand, for eksempel ved arrestasjoner eller fengslinger.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjoner og lokale nødnumre: I en nødssituasjon kan ambassaden kontaktes på ordinær telefon +98 21 2229 1333. Besøksadressen er No. 72, Yasaman Street, North Dibaji, Dr. Lavasani Avenue (ex-Farmaniyeh), Tehran.

I en nødssituasjon utenom ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter i Oslo på tlf. +47 23 95 00 00.

Det er utbredt med private ambulansetjenester. I Teheran anbefales Naaji, som kan nås på telefon +98 21 88 46 40 00 eller +98 21 88 46 31 52 (sistnevnte ved krisesituasjoner). http://www.naaji.ir/

Lokale nødnumre: Nødtelefon politi 110, nødtelefon brann 125, nødtelefon ambulanse 115. 


Innreise

Iranske myndigheter utsteder ikke turistvisum til Iran fra og med 1. august 2020 og inntil videre. For innreise med andre gyldige reisedokumenter, kreves det fra og med 20. juli helseattest som dokumenterer negativ PCR-test for covid-19. Helseattesten må ikke være eldre enn 96 timer ved ankomst til Iran. Det er ikke mulig å få turistvisum ved ankomst for øyeblikket. Dersom du har spørsmål om visum til Iran, vennligst kontakt den iranske ambassaden i Oslo.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Iran. Visum kan søkes ved iranske ambassader og konsulater, i Norge fra den iranske ambassaden i Oslo. Ambassaden er kjent med at det er mulig for norske borgere å kjøpe turistvisum ved innreise til Iran. Forretningsreisende må skaffe visum ved iransk ambassade/konsulat før innreise.

For informasjon om visumprosessen, se Irans side om e-visa.

Det gis normalt turistvisum med 30 dagers varighet. Antall dager man kan oppholde seg i landet begynner å løpe fra man passerer passkontrollen i Iran. Dersom man oversitter visumtiden i Iran, kan man bli nektet å forlate landet inntil situasjonen er løst. Man må kontakte utlendingskontoret «Bafia» for å betale et gebyr samt få nødvendig utreisetillatelse (stempel i passet). Stempelet er helt nødvendig for å sikre utreise. Dette er en omstendelig prosess der den reisende ikke kan forvente ambassadens bistand.

Det er mulig for norske borgere å søke om studietillatelser i Iran såfremt man er tatt inn på et iransk lærested. Det samme gjelder arbeidstillatelser, som gis såfremt man har et eget selskap/foretak etablert i Iran og/eller har en arbeidsavtale med iranske statlige eller private foretak. Ta kontakt med den iranske ambassaden i Oslo for mer informasjon om disse reglene.

Merk at personer med israelsk stempel i passet vil bli nektet innreise til Iran.

Andre norske reisedokumenter: Norske utlendingspass er anerkjent av iranske myndigheter. Det samme er reisebevis for flyktninger.


Helse

Koronavirus (covid-19): Iran er hardt rammet av koronaviruset, og viruset har så langt krevd flere tusen menneskeliv. I Iran hadde viruset sitt utspring i byen Qom, men spredte seg raskt til alle landets provinser.

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere i Iran til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Dette gjelder også nordmenn som for øyeblikket befinner seg i Iran. Det finnes kommersielle flyvninger inn og ut av Iran. Ambassaden gjør oppmerksom på at endringer i inn- og utreisebestemmelser kan skje på kort varsel. Nordmenn som befinner seg i Iran oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom kontakt med eget flyselskap/reisearrangør. Lytt til råd fra lokale myndigheter og følg med på utviklingen via lokale og internasjonale medier.

Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også egne sider med informasjon om viruset.

***

Helsetilbudet i de store byene i Iran er som regel godt. Private sykehus holder generelt et høyere nivå enn offentlige. På landsbygda kan det være vanskelig å få tak i kvalifisert medisinsk hjelp, og det anbefales derfor at man medbringer førstehjelpsutstyr og et reiseapotek til slike områder. Hvis man har et medisinsk problem som kan vente, anbefales det at man oppsøker lege i Teheran eller en av de andre store byene. Man må imidlertid være oppmerksom på at avstandene er store, og at det kan ta lang tid å komme seg til et sted med gode medisinske fasiliteter. Generelt kan man heller ikke forvente at medisinsk personell har særlig gode engelskkunnskaper.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. Ta kontakt med lege i god tid før avreise for å avklare behovet for vaksiner og andre personlige beskyttelsestiltak. Vaksiner er ikke påkrevd for innreise til Iran.

Forurensning, særlig i Teheran, er merkbar mesteparten av året. Astmatikere bør være oppmerksom på dette.

De fleste steder kan man drikke vann fra springen, men det smaker ikke spesielt godt. Flaskevann er billig og lett tilgjengelig.

På apotek i de store byene er det lett å få tak i medisiner. Kjente smertestillende som Paracetamol og Advil kan kjøpes. Sterkere smertestillende krever resept fra iransk lege.

Det er ikke nedtegnet spesifikke restriksjoner eller begrensinger på innførsel av medisiner til Iran. Dersom man har med seg store kvantum medikamenter, vil immigrasjonsmyndighetene kunne stoppe deg for å spørre nærmere hva det er. Det anbefales å medbringe en resept fra lege dersom man behøver å reise med medisiner ut over normale smertestillende. Merk at narkotikaforbrytelser kan gi lovens strengeste straff i Iran. Mer informasjon kan du finne på http://www.who.com/ og http://www.fhi.no/


Praktisk informasjon

 • Tidsforskjellen til Norge er +2,5 timer. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Iran er + 98.
 • Ingen internasjonale bankkort kan brukes i Iran. Alle reisende må derfor medbringe tilstrekkelig med kontanter (euro) for hele oppholdet i Iran. Ambassaden kan ikke hjelpe med pengeuttak.
 • Lokal valuta er IRR (iranske rial).  Valutasituasjonen i Iran endrer seg raskt, undersøk dette nøye før du drar. 
 • Du kan veksle penger i vekslingskontorer som bruker vekslingskursen for det åpne markedet, i motsetning til banker som må bruke den offisielle kursen (1 USD = 42 000 rial).
 • Gjeldende vekslingskurs på det åpne markedet. Merk at kursen oppgis i toman (1 toman = 10 rial). Kursen man får på vekslingskontorene er vanligvis noe lavere.
 • Beløp over USD 5000 må rapporteres til tollmyndighetene ved ankomst. Det er heller ikke lov å medbringe mer enn USD 5000 ved utreise og beløpet må innrapporteres til tollmyndighetene på flyplassen. Dersom du deklarerer et beløp på/overskridende USD 5000 ved innreise, og skal medbringe nøyaktig samme beløp ut av landet, er det ikke behov for innrapportering ved utreise.
 • Internett er under streng sensur/kontroll i Iran. Twitter, Facebook, YouTube samt en rekke nettaviser er sperret. Blokkeringene kan unngås ved å laste ned en VPN på mobiltelefon/PC/nettbrett på forhånd. Ved politisk og sosial uro, f.eks. store demonstrasjoner, kan det forekomme at myndighetene stenger nettet fullstendig. I slike tilfeller vil heller ikke VPN kunne benyttes.
 • Telefonnettet og mobildekningen i de store byene er relativt god, og det er enkelt å skaffe et iransk simkort. Ved bruk av iransk simkort utover 30 dager må man registrere telefonen og betale en avgift, hvis ikke vil telefonen bli sperret fra det iranske telenettet (den vil fortsatt fungere med norsk simkort). Merk at telefoner med norsk kontantkort ikke kan benyttes.
 • Det anbefales å skru av dataroaming ved innreise til Iran. Høye operatørkostnader kan forekomme.
 • Spenningen i strømnettet er 220 volt, og norske stikkontakter kan benyttes.
 • Persisk eller farsi er offisielt språk i Iran. I tillegg snakkes det flere regionale språk i forskjellige deler av landet. Vær forberedt på at de fleste snakker lite engelsk.
 • De fleste nasjonale helligdager følger den muslimske kalenderen, og faller dermed på ulike dager hvert år iht. den julianske. Helligdager som følger den persiske kalenderen faller på samme dag hvert år, unntatt skuddår. Se denne oversikten for gjeldende persiske og muslimske helligdager.
 • Arbeidsuken er fra lørdag til mandag, og de fleste offentlige kontorer, banker o.l. holder stengt fra etter lunsj torsdag. De fleste butikker er åpne til sent på kvelden i de store byene, men kan stenge tidligere i rurale strøk. På fredagsmorgener er det meste stengt.
 • Under ramadan er de fleste spisesteder stengt fra soloppgang til solnedgang. Hotellrestauranter vil noen ganger være åpne. Du bør unngå å spise og drikke i offentligheten under ramadan.