Endring i reiserådet for Iran

Sikkerhetssituasjonen i Iran er noe bedret de siste to ukene. Utenriksdepartementet opprettholder et strengt reiseråd for Iran, men uten å oppfordre norske borgere til å forlate landet.

På grunn av den svært uforutsigbare sikkerhetssituasjonen i Iran første halvdel av april skjerpet Utenriksdepartementet reiserådet for Iran 16. april, og oppfordret norske borgere til å forlate landet. Slik fikk Iran det aller sterkeste reiserådet Utenriksdepartementet kan gi.

Nå nedjusteres reiserådet til nivået før 16. april. Det vil si at UD fortsatt fraråder alle reiser til Iran, men uten å oppfordre norske borgere til å forlate landet. Vi viderefører altså linjen som gjaldt fra 12. oktober 2022 til 16. april i år.

UD har allerede begrenset kapasitet til å yte konsulære tjenester i Iran, og vil ha svært begrensede muligheter for å yte noen form for konsulære tjenester dersom sikkerhetssituasjonen igjen forverres. Har du reist til Iran tross reiserådet ber vi deg følge godt med på sikkerhetssituasjonen. Du bør vurdere i god tid hva slags utreisemuligheter du har dersom situasjonen igjen forverres.

UDs mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn som også er iranske statsborgere er ytterligere innskrenket av at Iran ikke anerkjenner doble statsborgerskap. Vi oppfordrer reisende til å lese reiseinformasjonen nøye, og å registrere sin reise i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.