Saudi-Arabia - reiseinformasjon

Saudi-Arabia er et svært konservativt land. En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen. Landets sikkerhet preges noe i sør av de omkringliggende konfliktene.

Snarveier:

Reiseråd

Det eksisterer et reiseråd for Saudi-Arabia.

Praktisk informasjon

Saudi-Arabia er et svært konservativt land og en særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen.

Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Det er dødsstraff ved halshugging – for voldtekt, drap mm. Også smugling av narkotika straffes med dødsstraff, og det skilles ikke mellom svakere og sterkere narkotiske stoffer, heller ikke mellom smugling og besittelse. Enkelte medisiner (blant annet amfetaminer) anses som narkotika.

Kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en svart kjortel (abaya). Saudiske kvinner dekker også hodet, men dette forventes vanligvis ikke av vestlige kvinner. Kvinner anbefales likevel å påse at de alltid har med seg et svart hodetørkle (hijab), i tilfelle krav om tildekking av håret. Ved ankomst til Saudi-Arabia uten egen abaya bør man dekke seg til etter de samme prinsipper med det man har tilgjengelig av relativt store/vide klær og unngå å ferdes i byen før abaya er anskaffet. Mange saudiske kvinner dekker også ansiktet (niqab), dette vil aldri bli krevet av vestlige kvinner.

Menn forventes ved ferdsel på offentlig sted å være kledd i langbukser og lang- eller kortermede skjorter, men i visse fritidssammenhenger begynner shorts å bli mer og mer akseptert. I forretningssammenheng forventes dress og slips, mens saudiske menn som regel er pålagt å bruke sitt nasjonale antrekk.

Under ramadan bør utlendinger ikke spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang. Overtredelse kan resultere i arrestasjon og utvisning. Restaurantene stenger på dagtid, og åpner etter solnedgang.

Homoseksualitet er forbudt, men forfølges sjelden aktivt.

Saudi-Arabia har et religiøst politi, kalt muttawa, som tiltaler så vel saudiere som utlendinger dersom de bryter reglene for påkledning eller andre religiøse regler på offentlig sted. Muttawa er kledd i saudisk nasjonalt antrekk, men skal når reglene håndheves være i følge med uniformert politi. Verken politi eller muttawa kan forventes å ha særlige kunnskaper i engelsk.

Offentlig ikke-muslimsk religionsutøvelse er strengt forbudt. Offentlig feiring av religiøse og andre festdager som f.eks. jul, nyttår og St. Valentinsdag er forbudt. Slike forbudet blir håndhevet aktivt av det religiøse politiet.

Det er en utstrakt adskillelse av menn, kvinner og "familier" (les: par, familier, kvinner) i den saudiske hverdagen. Det er for eksempel egne bankfilialer for kvinner og egne avdelinger for "familier" på mange spisesteder. På spisesteder uten familiesone vil kvinner ofte bli nektet adgang.

Utlendinger i Saudi-Arabia merker imidlertid ikke nødvendigvis så mye til alle restriksjonene, da de fleste bor i inngjerdede, og ofte vestlige/internasjonale, boligområder (compounds). Her finner man alle fasiliteter, og menn og kvinner kan også omgås som normalt.

Kvinner har ikke lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia. Menn kan kjøre bil med internasjonalt førerkort, men ved lengre opphold anbefales det å anskaffe et saudisk kjørekort.

Det bør generelt utvises stor forsiktighet ved fotografering, og det kan bli reagert sterkt på fotografering av kvinner uten tillatelse. Fotografering av offentlige bygninger, ambassader, militære anlegg og palasser er forbudt.

Det anbefales å utvise forsiktighet i trafikken. Den lokale kjørekulturen er preget av ignorering av helt grunnleggende trafikkregler, og det er generelt høy fart på veiene. Ved ulykker skal man ikke flytte sitt kjøretøy før forsikringsselskapet har kommet til stedet og skrevet rapport og ulykkesstedet må ikke forlates. Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte vertskapet sitt og den norske ambassaden.

Valuta: Sedler finnes i valører fra 1 til 500 rialer. Rialer er bundet til amerikanske dollar i forholdet 3,77 SAR = 1 $, se valutakalkulator .

Strøm og telefon: Både 220 volt og det vanligere 110 volt elektriske anlegg finnes. 220 volt-strømmen har 60 Hz, mot 50 Hz som er vanlig i Europa. Dette betyr at enkelte typer apparater for 50 hz (f.eks. nettdrevne vekkerklokker) vil gå for fort. Det brukes en blanding av EØS', britiske og amerikanske kontakter og støpsler. Adaptere er lett tilgjengelig.

Telekommunikasjonene er på internasjonalt nivå. Mobiltelefoner er utbredt og dekningen er god over hele landet. Det finnes en rekke mobiltelefonoperatører. Ved å vise fram gyldig visum til Saudi-Arabia er det også mulig for utlendinger å kjøpe forhåndsbetalte sim-kort.
Minibanker er meget utbredt og aksepterer alle vanlige kort. Man kan betale med kort i de aller fleste hoteller, restauranter og forretninger som er aktuelle for besøkende.

Banker/kontorer er vanligvis åpne 08.30 – 15.00. Butikker/handlesentra og en del kontorer er åpne 08.00-12.00 og 16.00-20.00 (eventuelt senere). Det er endrede åpningstider under ramadan. Absolutt alt er stengt i ca. en halv time under hver av dagens fem bønnetider.

Fredag og lørdag er helg i Saudi-Arabia. Søndag er vanlig arbeidsdag.

Nasjonale helligdager: Det er bare én fast, ikke-religiøs helligdag - 23. september (nasjonaldag). Ellers er det nasjonale helligdager i forbindelse med de religiøse høytidene Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Næringsdrivende holder stengt en-tre virkedager i begynnelsen av disse høytidene, offentlige kontorer kan holde stengt opptil to uker.

Tidsforskjellen til Saudi-Arabia er to timer. Én time når det er sommertid i Norge.

Lokale nødtelefonnummer: Politi 999, ambulanse 997, brann: 998
Operatører på nødtelefoner er ofte ikke engelsktalende.

Ambassadens kontaktinformasjon er: 

Royal Norwegian Embassy in Riyadh
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: emb.riyadh@mfa.no
Besøksadresse: Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia.
Åpningstider søndag til torsdag, 08.30-15.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

I tillegg til ambassaden i Riyadh har Norge en honorær konsul i Jeddah med følgende kontaktinformasjon: 
Honorary Consul General
Mr. Sami Attar
Royal Norwegian Consulate General
P.O.Box 18600
Jeddah 21425
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 12) 661 1222 - ext. 300 eller sentralbord ext. 0
Fax: (+966 12) 665 5611
E-post: mcg@attartravel.com
Besøksadresse: Attar Travel center 5th floor, Jeddah
Åpningstider: Søndag - torsdag 09.00-15.00. Fredag og lørdag stengt.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon:  +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Sikkerhet

Det er en fare for terrorangrep i Saudi-Arabia, også mot vestlige borgere og interesser. Det har den siste tiden vært flere angrep fra bl.a. Isil, primært rettet mot sjiamuslimske moskeer og saudiske sikkerhetsstyrker. Det føres en vedvarende kamp fra myndighetene mot Isil, Al-Qaeda, og andre grupperinger, og fengslinger av terrormistenkte forekommer jevnlig. Offisielt norsk reiseråd oppfordrer alle reisende til Saudi-Arabia om å utvise aktsomhet ved opphold i landet.

Som følge av de nylige henrettelsene er det muligheter for uroligheter i byen Qatif og området rundt i den østlige delen av landet. Situasjonen er fortsatt spent og uavklart. Det vises i den forbindelse til UDs offisielle reiseråd.

Som følge av den ustabile situasjonen i Jemen anbefales det å unngå grenseområdene i sør. Den generelle sikkerhetssituasjonen for øvrig i landet vurderes derimot som upåvirket.

Ved besøk til, og opphold i, landet oppfordres det til å ta de forholdsregler som måtte være nødvendige med sikte på personlig sikkerhet. Det bør utvises aktsomhet på offentlige steder.

Begivenheter i regionen kan påvirke stemningen i landet og holdningen overfor vestlige. Man bør derfor følge utviklingen i både lokale og internasjonale media, og holde en lav profil.

Ambassaden bes kontaktet ved episoder som kan gi grunn for en endret vurdering av sikkerhetssituasjonen.

Demonstrasjoner er uten unntak ulovlige i Saudi-Arabia, og folkeansamlinger vil bli oppløst med bruk av vold.

ID-dokumenter, iqama for nordmenn med oppholdstillatelse, eventuelt kopi av pass bør være tilgjengelig til enhver tid. Pass bør etterlates på trygt sted.

Under den årlige pilegrimsferden hajj bør pilegrimer være oppmerksom på risiko knyttet til store menneskeansamlinger. Det har jevnlig skjedd større ulykker i trengselen, med mange omkomne.

Vanlig hverdagskriminalitet, som hittil ikke har representert noe problem, har økt moderat, men er fortsatt på et beskjedent nivå i forhold til de fleste vestlige land.

Norske foretak som vurderer aktiviteter på det saudiske markedet bør ha fokus på sikkerhet, og søke råd både på ambassaden og hos andre foretak som har vært etablert i landet i lengre tid. Sikkerhetsopplegg bør drøftes med saudisk partner. 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Alle tilreisende må ha visum. Turistbesøk er generelt svært vanskelig. Det gis visum til muslimer som vil til Saudi-Arabia i anledning Hajj eller Umrah. Dette visumet gjelder i prinsippet kun for Jeddah-/Mekka-/ Medina-området.

Det gis også visum til forretningsreisende samt - under visse forutsetninger - besøksvisum til slektninger av personer som allerede har arbeids- og oppholdstillatelse i landet. Det skal være mulig å få utstedt transittvisum på saudiske ambassader i nabolandene. Personer med israelsk stempel i passet kan bli nektet innreise til Saudi-Arabia.

Søknadsprosessen for besøks- og turistvisa innledes av den tilreisende sitt vertskap (”sponsor”) i Saudi-Arabia. I motsetning til enkelte andre stater i Gulf-området kan ikke den reisendes hotell i Saudi-Arabia fungere som vertskap (sponsor). Når sponsor har mottatt nødvendige dokumenter, utført betaling av gebyr og fått et visumnummer fra saudiske myndigheter, kan man få visum utstedt på Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Visumprosedyrene for forretningsreisende er noe enklere.

Kontaktinformasjon til Saudi-Arabias ambassade i Oslo er: 
The Royal Embassy of Saudi-Arabia
Drammensveien 102H
0273 Oslo
Telefon: 22049010, 22049011
Faks: 22049014
Nettside
E-post: osemb@mofa.gov.sa

Ambassaden gjør oppmerksom på at opphold i Saudi-Arabia utover angitt visumperiode medfører bot på minimum SAR 10.000,-  som deles mellom sponsor og den besøkende. Regelen praktiseres strengt, og man får ikke forlate Saudi-Arabia før boten er betalt.  Det er den enkeltes ansvar å overholde sitt visum.

I forbindelse med Hajj/Umrah gjør ambassaden oppmerksom på at det ikke er lov til å gifte seg på Hajj/Umrah-visum, og et slikt ekteskap blir erklært ugyldig i henhold til saudisk lov.


Helse

De fleste sykehus i Saudi-Arabia, da særlig de private sykehusene, holder høy teknisk standard. Det er et visst tilbud av gratis behandling for muslimske pilegrimer i de aktuelle byene (Mekka/Medina/Jeddah), men for øvrig drives saudiske sykehus på vanlig kommersielt grunnlag. Prisene kan være høye, og forskuddsbetaling kan bli krevd.

Det anbefales derfor sterkt at man før avreise tegner en god reiseforsikring som også omfatter muligheten for hjemtransport ved alvorlig sykdom.

Det har forekommet dengue-feber i Jeddah-området. Den gir raskt høy feber og sterke smerter, men går over av seg selv i løpet av 14 dager. Andre smittsomme sykdommer synes ikke utbredt, men de millioner av pilegrimer som årlig strømmer til Jeddah, Mekka og Medina innebærer en mulighet for spredning av sykdom langveisfra.

Dersom du utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter at du har kommet hjem fra reise i Midtøsten, bør du kontakte lege med tanke på Mers-CoV. Tegn på lungebetennelse kan være hoste, feber, brystsmerter, pustevansker. Personer med underliggende sykdommer, som f.eks. diabetes eller hjertesykdommer, som utvikler alvorlig infeksjon etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse) bør også kontakte lege. Informer legen om hvor og når du har vært på reise. For mer informasjon, vennligst besøk Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Naturkatastrofer: Risikoen for jordskjelv, orkaner osv. er relativt liten.

Det forekommer årlig lokale oversvømmelser i de sørvestre delene av landet i forbindelse med kraftig nedbør. Det forekommer også kraftige sandstormer.