Saudi-Arabia - reiseinformasjon

Landets sikkerhetssituasjon preges av krigen i Jemen som har ført til jevnlige missil- og droneangrep primært i sør, men også mot byer som Riyadh og Jeddah og mot flere industrianlegg og havner. Også i lys av den generelt sett spente situasjonen i Gulfregionen bes nordmenn på reise være årvåkne, holde seg oppdatert via medier og unngå folkeansamlinger. For mer informasjon om koronasituasjonen, se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Saudi-Arabia - reiseråd

Det frarådes mot alle reiser til eller opphold innenfor 50 kilometer fra grensen mot Jemen.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til koronapandemien.

Visum for Hajj må fra og med 2022 ordnes gjennom det saudiske Ministry of Hajj and Umrah, gjennom deres nettbaserte plattform Motawif. Norske eller andre utenlandske reiseoperatører har ikke lenger muligheten til å ordne dette. Det er viktig at den enkelte sørger for å ha god reiseforsikring og holder kontakt med forsikringsselskapet hvis det oppstår endringer.

Saudi-Arabia innførte i september 2019 e-visum for alminnelige turister og for muslimer som ønsker å gjennomføre Umrah («den lille pilegrimsreisen»). Prosessen er relativt enkel, med kort behandlingstid. Visumet kan søkes på forhånd via Saudi eVisa | The Official website for Tourist Visa to Saudi Arabia (visitsaudi.com) eller ved ankomst ved utvalgte flyplasser i Saudi-Arabia. Personer med diplomatpass som skal på tjenestereise til Saudi-Arabia, bes kontakte Utenriksdepartementet, Diplomatseksjonen for informasjon og veiledning. 

Landegrensene til Bahrain, Forente arabiske emirater (FAE), Kuwait og Jordan er delvis gjenåpnet for kommersiell trafikk og for persontrafikk/borgere fra disse landene og andre som har gyldig visum/arbeids/oppholdstillatelse. Også grenseovergangen til Irak skal åpnes. Grensen til Qatar ble gjenåpnet i januar 2021. King Fahd Causeway til Bahrain ble åpnet for vanlig trafikk fra midten av mai 2021.

Årsaken til at det frarådes mot alle reiser i grenseområdet mot Jemen er den pågående krigen og risikoen for angrep fra opprørerne i Jemen over grensen til Saudi-Arabia, inkludert trefninger, missil- og droneangrep.

Utenriksdepartementet oppfordrer ellers alle reisende til å utvise aktsomhet ved opphold i hele Saudi-Arabia. Helt siden 2017 har det med jevne mellomrom blitt gjennomført missil- og droneangrep også mot Riyadh, Dhahran, Jeddah, Mekka og Yanbu, og det kan skje igjen at opprørerne i Jemen har de store byene eller store oljeindustrianlegg, havner og skip i Saudi-Arabia som mål. Turistdestinasjonen Abha i fjellene sør i Saudi-Arabia og områdene rundt har blitt rammet av mange missil- og droneangrep siden 2019.

Det er dessuten en generell risiko for terrorangrep i Saudi-Arabia. Terrorhendelser og lignende voldelige anslag har de siste årene skjedd i regi av ekstremistiske grupperinger både i Riyadh, Jeddah, i deler av Øst-Provinsen og i nord. De fleste angrep har blitt stanset av saudiske sikkerhetsstyrker. Tilløp til demonstrasjoner og andre uroligheter har forekommet særlig i deler av byen Qatif i Øst-Provinsen.

Målene for angrepene og urolighetene har f.eks. vært moskeer, offentlige bygninger og markedsplasser. Både landets egne borgere og utlendinger har blitt rammet. Ved opphold i Saudi-Arabia oppfordres derfor alle reisende å ta forholdsregler av hensyn til egen sikkerhet. Hendelser i regionen kan raskt påvirke stemningen i landet, styrt av sosiale medier. Norske reisende bør følge godt med på utviklingen i lokale og internasjonale media, samt søke råd hos sin arbeidsgiver, oppdragsgiver eller reisearrangør. Generelt sett bør man vise aktsomhet ved f.eks. offentlige bygninger og steder, ved moskeer, hoteller, restauranter og kjøpesentra. Demonstrasjoner er ulovlige i Saudi-Arabia.

Under den årlige pilegrimsreisen Hajj må norske pilegrimer være oppmerksom på risikoen knyttet til store menneskeansamlinger, i den ekstreme varmen, særlig trengselsulykker.

Ved særskilte hendelser eller situasjoner legger ambassaden i Riyadh ut viktig informasjon på sine nettsider, twitter og/eller facebook. Ta gjerne kontakt med den norske ambassaden ved hendelser som kan gi grunn for en endret vurdering av sikkerhetssituasjonen. 

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Saudi-Arabia oppfordres til å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge saudiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye regler og restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

For oppdatert informasjon om koronasituasjonen, se WHOs nettsider: Saudi Arabia: WHO Coronavirus Disease (Covid-19).

Fullvaksinerte personer i Saudi-Arabia må ta en såkalt «booster-dose» for fortsatt å ha status som fullvaksinert. Dette gjelder personer over 18 år som det har gått mer enn åtte måneder siden siste vaksinedose.

De hellige områdene i Mekka og Medina var lenge stengt for utenlandske pilegrimer, men nå tas mindre kvoter av (vaksinerte) utenlandske borgere imot.

Følgende nettsteder og sosiale media plattformer (hvor Twitter er den mest brukte i Saudi-Arabia) gir informasjon om koronasituasjonen og regler for innreise, utreise, testing, vaksinering, etc.:

Befinner du deg i Saudi-Arabia og tror du kan være koronasmittet, kontakt den døgnåpne servicetelefonen: 937. Saudi-Arabia har et meget godt tilbud for rask koronatesting og lav-terskel klinikker hvor man kan få sjekket symptomer.

De fleste større sykehus i Saudi-Arabia holder god standard. Det er ofte tilbud om gratis behandling for pilegrimer i byene Mekka, Medina og Jeddah, men for øvrig drives saudiske sykehus på vanlig kommersielt grunnlag. Prisene kan være høye, og forskuddsbetaling kan bli krevd. Man trenger derfor en vanlig, god reiseforsikring som også omfatter muligheten for hjemtransport ved alvorlig sykdom.

For oppdatert informasjon om helse og sykdommer i regionen, se Folkehelseinstituttets hjemmesider. Det har bl.a. også forekommet dengue-feber i Jeddah-området. Andre smittsomme sykdommer synes ikke utbredt, men de millioner av pilegrimer som årlig strømmer til Jeddah, Mekka og Medina innebærer alltid en mulighet for spredning av sykdom. Dersom man utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter at man har kommet hjem fra reise i Midtøsten, bør man kontakte lege også med tanke på sykdommen Mers-CoV. Personer med underliggende sykdommer, som f.eks. diabetes eller hjertesykdommer, som utvikler alvorlig infeksjon etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse), bør også kontakte lege.

Det er generelt sett lite kriminalitet i Saudi-Arabia. Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Narkotikasmugling gir svært strenge straffer, og inntil nylig dødsstraff. Enkelte reseptbelagte medisiner anses som narkotika. Lenge var ikke-muslimsk religionsutøvelse forbudt, men det kan nå skje, i private rom.

ID-dokumenter, Iqama (id-kort) for nordmenn med oppholdstillatelse, eventuelt kopi av pass, bør man ha tilgjengelig til enhver tid. Passet må oppbevares på trygt sted.

Risikoen for f.eks. jordskjelv eller orkaner er liten. Kraftig regnvær kan ofte føre til lokale oversvømmelser, noe som ofte skaper store problemer i trafikken for en kortere periode. Vær også oppmerksom på sjansen for kraftige sandstormer i deler av landet ved lengre bilturer. Ha alltid med ekstra mat og drikke og klær på lengre bilturer.

Saudi-Arabia er et konservativt, muslimsk land, og en strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste par årene har det skjedd en betydelig oppmykning og liberalisering av mange regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv. F.eks. trenger ikke lenger enslige menn og familier/kvinner sitte atskilt på kaféer og restauranter.

Når det gjelder påkledning, er hovedregelen at kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en kappe, kalt abaya. De fleste saudiske kvinner dekker også til hodet, men dette er ikke nødvendig for vestlige kvinner. Mange saudiske kvinner dekker også ansiktet (niqab). Ved ankomst til Saudi-Arabia uten egen abaya bør man gå «anstendig kledd», som det heter. Det er ikke vanlig å se menn i shorts annet enn i private omgivelser.

Homoseksualitet er forbudt, men forfølges sjelden aktivt. Selv om det ikke finnes noen lov mot transpersoner, har flere blitt dømt for crossdressing.

Alle reisende bør sette seg inn i hvilke kulturelle og sosiale retningslinjer eller koder man bør følge; se særlig: Laws and Etiquette.

Under ramadan bør heller ikke utlendinger spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang. Restaurantene holder stengt på dagtid og åpner etter solnedgang.

Saudi-Arabia hadde i lang tid et mektig religiøst politi, kalt muttawa, som fulgte med på om saudiere og utlendinger fulgte reglene for påkledning og oppførsel. I dag er det religiøse politiet svært sjelden å se.

Fra og med juni 2018 kan også kvinner få kjøre bil. Man kan kjøre bil med internasjonalt førerkort, men ved lengre opphold anbefales det å anskaffe et saudisk kjørekort. Man bør utvise stor forsiktighet i trafikken, og det er generelt sett høy fart på veiene. Ved ulykker må man ikke flytte kjøretøyet før forsikringsselskapet har kommet og skrevet rapport. Ulykkesstedet må ikke forlates. Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Norske involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte vertskapet sitt og den norske ambassaden.

Fredag og lørdag er helg i Saudi-Arabia og offentlige kontorer er stengt, i alle fall fredagen. Søndag er vanlig arbeidsdag. Det er egne åpningstider under Ramadan og Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Fram til nylig stengte alle kontorer og butikker i 15-30 minutter under dagens fem bønnetider, men denne praksisen er i ferd med å endre seg, og mange holder åpent nå, avhengig av hvor i landet du befinner deg. Det er kun én fast, ikke-religiøs helligdag, 23. september, den saudiske nasjonaldagen. Ellers er det helligdager i forbindelse med de religiøse høytidene Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Næringsdrivende holder stengt fra én til tre virkedager i begynnelsen av disse høytidene, offentlige kontorer kan holde stengt i opptil én til to uker.

Alle former for telekommunikasjon er på internasjonalt nivå. Det brukes en blanding av europeiske, britiske og amerikanske kontakter og støpsler, men adaptere er lett tilgjengelig.

Kontaktinformasjon til den norske ambassaden: 
Royal Norwegian Embassy
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854
E-post: emb.riyadh@mfa.no

Nettsider  Facebook  Twitter LinkedIn Instagram

Besøksadresse: Diplomatic Quarter, ved Roundabout #4, Riyadh.

Åpningstider: Søndag til torsdag 08.30-16.00. Stengt fredag og lørdag.

Norge har også et honorært generalkonsulat i Jeddah:

Royal Norwegian Consulate General
Dr. Abdullah M. Binmahfouz
P.O. Box 4100
Jeddah 21491
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 12) 668 5656 eller (+966 12) 668 8464
Faks: (+966 12) 668 5959
E-post: consulate@norway-jed.com 
Besøksadresse: Al Aziziah District, Mohammad Al Turki Street (behind the Ikea Center building) no 8730
Google-adresse
Åpningstider: Søndag til torsdag 08:00-16:00. Fredag og lørdag stengt.

Utenom ambassadens og konsulatets åpningstider kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Lokale nødtelefonnumre i Saudi-Arabia: Øyeblikkelig hjelp: 911, Politi: 999, Ambulanse: 997. Send koordinater for hvor du befinner deg og snakk tydelig, da operatører ved nødtelefonene ikke alltid er gode i engelsk.

Kontaktinformasjon til Saudi-Arabias ambassade i Oslo: 
The Royal Embassy of Saudi-Arabia
Frøyas gate 11
0273 Oslo
Telefon: 22 04 90 10 / 22 04 90 11
E-post: osemb@mofa.gov.sa
Nettside

Reise/turistinformasjon: VisitSaudi 

 

Saudi-Arabia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Saudi-Arabia.