Saudi-Arabia - reiseinformasjon

Saudi-Arabia er et religiøst konservativt land. En strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. Landets sikkerhet preges av krigen i Jemen, noe som har ført til missilangrep særlig i sør, men også mot Riyadh. Sikkerhetssituasjonen i landet varierer over tid og geografisk, og det anbefales å ta kontakt med Norges ambassade i Riyadh for spørsmål eller mer informasjon vedrørende dette.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17.01.2018 - FORTSATT GYLDIG

Saudi-Arabia - reiseråd

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Saudi-Arabia.

Det frarådes mot alle reiser til eller opphold innenfor 50 kilometer fra grensen mot Jemen.

Sikkerhet

Årsaken til at det frarådes mot alle reiser i grenseområdet mot Jemen er den pågående krigen og risikoen for angrep fra opprørerne i Jemen over grensen til Saudi-Arabia, inklusive rakettangrep.

I november og desember 2017 ble det også gjennomført missilangrep mot Riyadh, og det kan skje igjen at opprørerne i Jemen også har de store byene i Saudi-Arabia som mål.

Det er dessuten en generell risiko for terrorangrep i Saudi-Arabia.

Terrorhendelser og lignende voldelige anslag har de siste årene skjedd i regi av ekstremistiske grupperinger både i Riyadh, Jeddah, i Øst-Provinsen og i nord. De fleste angrep, også selvmordsaksjoner, har blitt stanset av saudiske sikkerhetsstyrker. Demonstrasjoner og andre uroligheter forekommer til tider i byen Qatif og området rundt i Øst-Provinsen. Kraftige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker har skjedd. Sikkerhetsstyrkene har også i 2017 foretatt mange arrestasjoner.

Målene eller stedene for angrepene og urolighetene har f.eks. vært moskeer, offentlige bygninger og markedsplasser og både landets egne borgere og utlendinger har blitt rammet.

Ved opphold i Saudi-Arabia oppfordres derfor alle reisende om å ta forholdsregler av hensyn til egen sikkerhet. Begivenheter i landet og regionen kan raskt påvirke stemningen i landet og holdningen overfor tilreisende visse steder. Man bør følge godt med på utviklingen i lokale og internasjonale media og søke råd f.eks. hos sin arbeidsgiver eller reisearrangør. Generelt sett bør man være forsiktig ved f.eks. offentlige bygninger og steder, ved moskeer, hoteller, restauranter og kjøpesentra.

Demonstrasjoner er ulovlige i Saudi-Arabia og eventuelle folkeansamlinger vil kunne bli oppløst med bruk av vold.

Under den årlige store pilegrimsreisen Hajj bør pilegrimer være oppmerksom på risikoen knyttet til store menneskeansamlinger, særlig trengselsulykker.

ID-dokumenter, Iqama (id-kort) for nordmenn med oppholdstillatelse, eventuelt kopi av pass bør man ha tilgjengelig til enhver tid. Passet bør man oppbevare på trygt sted.

Norsk næringsliv som vurderer å engasjere seg i det saudiske markedet bør ha fokus også på egen sikkerhet, og søke råd hos saudiske samarbeidspartnere og hos den norske ambassaden.

Ambassaden bes kontaktet ved hendelser som kan gi grunn for en endret vurdering av sikkerhetssituasjonen. 

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Saudi-Arabia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Riyadh for oppdatert informasjon og registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Alle tilreisende må ha visum, se den saudiske ambassadens nettsider/visumportalen. Turistbesøk er generelt sett vanskelig, men myndighetene har varslet endringer og mulig innføring av turistvisum i 2018. Det gis i dag visum til muslimer som ønsker å dra på pilegrimsreise til Saudi-Arabia i anledning Hajj eller Umrah, etter en bestemt kvote (per i dag 800-850 fra Norge). Dette visumet gjelder i prinsippet kun for områdene knyttet til Jeddah, Mekka og Medina.

Det gis visum til forretningsreisende og det kan gis visum under visse forutsetninger til familie og slektninger som besøker personer som allerede har arbeids- og oppholdstillatelse i landet. Det skal være mulig å få utstedt transittvisum på saudiske ambassader i nabolandene. Personer med israelsk stempel i passet sitt kan bli nektet innreise til Saudi-Arabia.

Søknadsprosessen for besøksvisum innledes gjerne av den tilreisende sitt vertskap (sponsor) i Saudi-Arabia. I motsetning til enkelte andre stater i verden kan ikke den reisendes hotell i Saudi-Arabia fungere som vertskap (sponsor). Når sponsor har mottatt nødvendige dokumenter, utført betaling av gebyr og fått et visumnummer fra saudiske myndigheter, kan man få visum utstedt på Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Visumprosedyrene for forretningsreisende er noe enklere.

Opphold i Saudi-Arabia utover angitt visumperiode vil medføre en betydelig bot som deles mellom sponsor og den besøkende. Dette praktiseres strengt, og man får ikke forlate Saudi-Arabia før boten er betalt. Det er den enkeltes ansvar å overholde sitt visum.

I forbindelse med Hajj eller Umrah må man være oppmerksom på at det ikke er lov til å gifte seg på Hajj-/Umrah-visum, og at et slikt ekteskap blir erklært ugyldig i henhold til saudisk lov.

Kontaktinformasjon til Saudi-Arabias ambassade i Oslo er: 
The Royal Embassy of Saudi-Arabia
Drammensveien 102H
0273 Oslo
Telefon: 22049010, 22049011
Faks: 22049014
Nettside
E-post: osemb@mofa.gov.sa

Ambassaden gjør oppmerksom på at opphold i Saudi-Arabia utover angitt visumperiode medfører bot på minimum SAR 10.000,-  som deles mellom sponsor og den besøkende. Regelen praktiseres strengt, og man får ikke forlate Saudi-Arabia før boten er betalt.  Det er den enkeltes ansvar å overholde sitt visum.

I forbindelse med Hajj/Umrah gjør ambassaden oppmerksom på at det ikke er lov til å gifte seg på Hajj/Umrah-visum, og et slikt ekteskap blir erklært ugyldig i henhold til saudisk lov.


Helse

De fleste sykehus i Saudi-Arabia, da særlig de private sykehusene, holder god standard. Det er ofte tilbud om gratis behandling for pilegrimer i byene Mekka, Medina og Jeddah, men for øvrig drives saudiske sykehus på vanlig kommersielt grunnlag. Prisene kan være høye, og forskuddsbetaling kan bli krevd.

Det anbefales derfor sterkt at man før reisen tegner en vanlig, god reiseforsikring som også omfatter muligheten for hjemtransport ved alvorlig sykdom.

For oppdatert informasjon om helse og sykdommer i regionen, se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det har forekommet dengue-feber i Jeddah-området. Sykdommen gir raskt høy feber og sterke smerter, men går over av seg selv i løpet av 14 dager. Andre smittsomme sykdommer synes ikke utbredt, men de millioner av pilegrimer som årlig strømmer til Jeddah, Mekka og Medina innebærer alltid en mulighet for spredning av sykdom langveisfra.

Dersom man utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter at man har kommet hjem fra reise i Midtøsten, bør man kontakte lege med tanke på sykdommen Mers-CoV. Tegn på lungebetennelse kan være hoste, feber, brystsmerter, pustevansker. Personer med underliggende sykdommer, som f.eks. diabetes eller hjertesykdommer, som utvikler alvorlig infeksjon etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse) bør også kontakte lege. Informer legen om hvor og når man har vært på reise.

Naturkatastrofer: Risikoen for f.eks. jordskjelv eller orkaner er relativt liten. Det forekommer årlig lokale oversvømmelser i de sørvestre delene av landet, inklusive i Jeddah, i forbindelse med kraftig nedbør. Dette skaper ofte store problemer for transporten. Vær også oppmerksom på muligheten for kraftige sandstormer i deler av landet ved lengre bilturer.


Praktisk informasjon

Saudi-Arabia er et konservativt land og en strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen. I løpet av 2017 skjer det imidlertid en form for oppmykning og liberalisering av mange regler og ordninger som berører samfunnsliv og dagligliv. Ta derfor gjerne kontakt med ambassaden for nærmere informasjon.

Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Det gjennomføres dødsstraff for bl.a. drap og besittelse og smugling av narkotika. Enkelte reseptbelagte medisiner anses som narkotika.

Kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en mørk kjortel, abaya. Saudiske kvinner dekker også til hodet, men dette forventes ikke av vestlige kvinner. Ved ankomst til Saudi-Arabia uten egen abaya bør man dekke seg til med det man har tilgjengelig av relativt store eller vide klær inntil egen abaya er anskaffet. Mange saudiske kvinner dekker også ansiktet (niqab). Det er ikke nødvendig for vestlige kvinner.

Menn forventes ved ferdsel på offentlig steder å være kledd i langbukse og skjorte, men i visse fritidssammenhenger begynner shorts å bli akseptert. I forretningssammenheng forventes dress og slips, mens saudiske menn bruker som regel sitt nasjonale antrekk.

Under ramadan bør heller ikke utlendinger spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang. Restaurantene stenger på dagtid og åpner etter solnedgang.

Homoseksualitet er forbudt, men forfølges sjelden aktivt.

Saudi-Arabia har i lang tid hatt et religiøst politi, kalt muttawa, som følger med på om saudiere og utlendinger bryter reglene for påkledning, oppførsel og andre religiøse prinsipper på offentlig steder. Muttawa har imidlertid i løpet av 2017 mistet mer og mer av sin innflytelse og betydning og er langt sjeldnere å se.

Offentlig ikke-muslimsk religionsutøvelse er forbudt; det gjelder også feiring av religiøse høytider som f.eks. jul.

Det er en fortsatt atskillelse av menn, kvinner og familier (dvs. par, familier, kvinner) i de fleste steder i den saudiske hverdagen. Det er for eksempel egne bankfilialer for kvinner og egne avdelinger for familier på mange spisesteder. På spisesteder uten familiesone vil kvinner kunne bli nektet adgang. På visse konserter og idrettsarrangementer begynner det nå (høsten 2017) å bli tillatt for både menn og kvinner.

Utlendinger i Saudi-Arabia merker imidlertid ikke så mye til restriksjonene da de fleste ofte bor i inngjerdede og bevoktede internasjonale boligområder.

Det ble høsten 2017 besluttet at kvinner skal få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia fra og med juni 2018. Menn kan kjøre bil med internasjonalt førerkort, men ved lengre opphold anbefales det å anskaffe et saudisk kjørekort.

Det bør generelt utvises forsiktighet ved fotografering, og det kan bli reagert på fotografering av kvinner uten tillatelse. Fotografering av offentlige bygninger, ambassader, militære anlegg og palasser er stort sett forbudt.

Det anbefales å utvise stor forsiktighet i trafikken og det er generelt sett høy fart på veiene. Ved ulykker skal man ikke flytte kjøretøyet før forsikringsselskapet har kommet og skrevet rapport. Ulykkesstedet må ikke forlates. Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte vertskapet sitt og den norske ambassaden.

Valuta: Sedler finnes i valører fra 1 til 500 rialer. Rialer er bundet til amerikanske dollar i forholdet 3,77 SAR = 1 $.

Strøm og telefon: Både 220 volt og det vanligere 110 volt elektriske anlegg finnes. 220 volt-strømmen har 60 Hz, mot 50 Hz som er vanlig i Europa. Dette betyr at enkelte typer apparater for 50 Hz vil gå «for fort». Det brukes en blanding av europeiske, britiske og amerikanske kontakter og støpsler, men adaptere er lett tilgjengelig.

Telekommunikasjonene er på internasjonalt nivå. Mobiltelefoner brukes av alle, og dekningen er god over hele landet. Det finnes en rekke mobiltelefonoperatører. Ved å fremvise gyldig visum til Saudi-Arabia, er det også mulig for utlendinger å kjøpe forhåndsbetalte sim-kort.

Minibanker er meget utbredt og aksepterer alle vanlige kort. Man kan betale med kort i de aller fleste hoteller, restauranter og forretninger.

Banker/kontorer er vanligvis åpne 08.30 – 15.00. Butikker/handlesentra og en del kontorer er åpne 08.00-12.00 og 16.00-20.00 (eventuelt senere). Det er endrede åpningstider under ramadan. Kontorer og butikker stenger under dagens fem bønnetider.

Fredag og lørdag er helg i Saudi-Arabia. Søndag er vanlig arbeidsdag.

Nasjonale helligdager: Det er bare én fast, ikke-religiøs helligdag, 23. september, den saudiske nasjonaldagen. Ellers er det helligdager i forbindelse med de religiøse høytidene Eid al-Fitr og Eid al-Adha som varierer i tid fra år til år. Næringsdrivende holder stengt fra én til tre virkedager i begynnelsen av disse høytidene, offentlige kontorer kan holde stengt i opptil én til to uker.

Tidsforskjellen til Saudi-Arabia er to timer. Én time når det er sommertid i Norge.

Lokale nødtelefonnummer: Politi 999, ambulanse 997, brann: 998
Operatører på nødtelefoner er ofte ikke engelsktalende.

Ambassadens kontaktinformasjon er: 

Royal Norwegian Embassy in Riyadh
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: emb.riyadh@mfa.no

Nettsider  Facebook  Twitter

Besøksadresse: Diplomatic Quarter (ved Roundabout #4), Riyadh, Saudi Arabia.

Åpningstider søndag til torsdag, 08.30-15.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

I tillegg til ambassaden i Riyadh har Norge en honorær konsul i Jeddah:

Honorary Consul General
Mr. Sami Attar
Royal Norwegian Consulate General
P.O.Box 18600
Jeddah 21425
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 12) 665 4111
Faks: (+966 12) 665 5611
E-post: mcg@attartravel.com
Besøksadresse: Attar Travel center 5th floor, Jeddah
Åpningstider: Søndag - torsdag 09.00-15.00. Fredag og lørdag stengt.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon:  +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ved særskilte hendelser eller situasjoner så legger ambassaden i Riyadh ut ny og viktig informasjon på sine nettsider, facebook eller via stasjonssjefens twitterkonto.

Til toppen