Saudi-Arabia - reiseinformasjon

Landets sikkerhetssituasjon preges av krigen i Jemen som har ført til jevnlige missil- og droneangrep primært i sør, men også mot Riyadh og andre byer. Også i lys av den generelt sett spente situasjonen i Gulfregionen bes nordmenn på reise være årvåkne, holde seg oppdatert via medier og unngå folkeansamlinger. Ta gjerne kontakt med Norges ambassade i Riyadh for mer informasjon. Fra 3. januar 2021 ble internasjonal flytrafikk og grenseovergangene åpnet igjen (det vil si kun for personer med visum/ innreisetillatelse), men fra 3. februar 2021 ble det innført full innreisestans for personer fra et tyvetalls land, inkl. mange transittland for norske reisende. Full åpning av flytrafikken ventes å skje først i midten av mai 2021. Det kan imidlertid skje raske endringer i landets inn- og utreiseregler og karantenereglene. Saudi-Arabia har ikke gjenopptatt utstedelse av vanlig turistvisum. For mer informasjon om koronavirus, se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Saudi-Arabia - reiseråd

Det frarådes mot alle reiser til eller opphold innenfor 50 kilometer fra grensen mot Jemen.

Sikkerhet

Årsaken til at det frarådes mot alle reiser i grenseområdet mot Jemen er den pågående krigen og risikoen for angrep fra opprørerne i Jemen over grensen til Saudi-Arabia, inklusive missilangrep, droneangrep og trefninger. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Saudi-Arabia.

Siden 2017 har det blitt gjennomført enkelte missilangrep mot Riyadh og i retning Jeddah, Mekka og Yanbu, og det kan skje igjen at opprørerne i Jemen har de store byene i Saudi-Arabia som mål. Riyadh var målet for to missilangrep i januar 2021. Også turistdestinasjonen Abha i fjellene sør i Saudi-Arabia og områdene rundt Abha (og særlig Abha flyplass), har blitt rammet av flere missil- og droneangrep i 2019 og 2020. I september 2019 ble dessuten to store oljeanlegg i den saudiske Øst-Provinsen angrepet med droner og missiler, noe som ga store materielle skader men ingen personskader. Oljeinstallasjoner eller andre vestlig tilknyttede kommersielle interesser kan bli rammet igjen.

Det er dessuten en generell risiko for terrorangrep i Saudi-Arabia. Terrorhendelser og lignende voldelige anslag har de siste årene skjedd i regi av ekstremistiske grupperinger både i Riyadh, Jeddah, i Øst-Provinsen og i nord. De fleste angrep, også selvmordsaksjoner, har blitt stanset av saudiske sikkerhetsstyrker. I oktober og november 2020 var det angrep mot det franske generalkonsulatet i Jeddah og mot en minnemarkering på en kirkegård i Jeddah, som IS/Daesh sa de sto bak. Tilløp til demonstrasjoner og andre uroligheter har forekommet særlig i deler av byen Qatif, i Øst-Provinsen. Kraftige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker har skjedd. Utlendinger har sjelden blitt rammet.

Målene eller stedene for angrepene og urolighetene har f.eks. vært moskeer, offentlige bygninger og markedsplasser og både landets egne borgere og utlendinger har blitt rammet.

Ved opphold i Saudi-Arabia oppfordres derfor alle reisende om å ta forholdsregler av hensyn til egen sikkerhet. Begivenheter i landet og regionen – og ellers i utlandet – kan raskt påvirke stemningen i landet, sosiale medier og holdningen overfor tilreisende visse steder. Man bør følge godt med på utviklingen i lokale og internasjonale media, samt søke råd hos sin arbeidsgiver, oppdragsgiver eller reisearrangør. Generelt sett bør man vise aktsomhet ved f.eks. offentlige bygninger og steder, ved moskeer, hoteller, restauranter og kjøpesentra.

Demonstrasjoner er ulovlige i Saudi-Arabia.

Under den årlige store pilegrimsreisen Hajj bør pilegrimer være oppmerksom på risikoen knyttet til store menneskeansamlinger (i den ekstreme varmen), særlig trengselsulykker.

ID-dokumenter, Iqama (id-kort) for nordmenn med oppholdstillatelse, eventuelt kopi av pass bør man ha tilgjengelig til enhver tid. Passet bør man oppbevare på trygt sted.

Naturkatastrofer: Risikoen for f.eks. jordskjelv eller orkaner er liten. Det forekommer lokale oversvømmelser i flere deler av landet i forbindelse med kraftig nedbør. Dette skaper ofte store problemer i trafikken. Vær også oppmerksom på muligheten for kraftige sandstormer i deler av landet ved lengre bilturer.

Norsk næringsliv bør ha fokus også på egen sikkerhet, og søke råd hos saudiske samarbeidspartnere og hos den norske ambassaden.

Ambassaden bes kontaktet ved hendelser som kan gi grunn for en endret vurdering av sikkerhetssituasjonen. 

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Saudi-Arabia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Riyadh for oppdatert informasjon samt å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Når det gjelder koronaviruset og reiserestriksjoner, se nedenfor i avsnittet om helse. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Saudi-Arabia innførte 27. september 2019 e-visum for turister og muslimer som ønsker å gjennomføre Umrah. Prosessen er relativt enkel, med kort behandlingstid. Norske borgere kan søke om visum på forhånd eller på flyplassene i Saudi-Arabia. Visumets varighet er ett år, man kan oppholde seg i landet opptil 90 dager, og det er mulighet for flere innreiser.

Det er viktig å sette seg godt inn i visumkravene, samt hvilke regler og kulturelle og sosiale retningslinjer som må følges når man oppholder seg i Saudi-Arabia, før man bestiller reisen. Se Laws and Etiquette.

Turistvisum koster SAR 440 (per september 2019), har en varighet på ett år, opptil 90 dagers opphold og mulighet for flere innreiser (mutiple-entry). Visumet kan søkes på forhånd via denne linken, eller man kan søke om visum ved ankomst ved utvalgte flyplasser. Hajj-visum må søkes om gjennom en Hajj-operatør i Oslo.

Personer med diplomatpass som skal på tjenestereise til Saudi-Arabia, bes om å kontakte den norske ambassaden i Riyadh for informasjon og veiledning. 

Utstedelse av e-visum/turistvisum ble suspendert i februar 2020 pga. koronaviruset og er foreløpig ikke gjenopptatt. Det ventes at turistvisum vil bli gjenopptatt i forbindelse med den annonserte åpningen av vanlig flytrafikk inn/ut av Saudi-Arabia fra 17. mai 2021.

Kontaktinformasjon til Saudi-Arabias ambassade i Oslo er: 
The Royal Embassy of Saudi-Arabia
Frøyas gate 11
0273 Oslo
Telefon: 22 04 90 10 / 22 04 90 11
E-post: osemb@mofa.gov.sa
Nettside


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Saudiske helsemyndigheter har registrert ca. 370.000 tilfeller av koronasmittede, ca. 6.400 er døde og antallet nye smittede øker med ca. 300 personer daglig. Smitten er økende og spredt over hele landet.

Den 15. mars 2020 ble alle internasjonale flyvninger inn/ut av Saudi-Arabia suspendert. Innenlands flytrafikk ble gjenopptatt 31. mai, mens internasjonal flytrafikk ble til en viss grad gjenopptatt 15. september, dvs. for de kategorier/personer som har innreisetillatelse/visum.

En viss gjenåpning av grensene skjedde 3. januar 2021, men smittesituasjonen og inn- og utreisebegrensningene vurderes fortløpende i tiden framover. I januar annonserte saudiske myndigheter også at full, vanlig gjenopptakelse av all flytrafikk inn/ut av Saudi-Arabia og full åpning av grensene til nabolandene vil skje 31. mars 2021, underforstått også gjenopptakelse av utstedelse av turistvisum. Dette ble senere justert til 17. mai 2021.

I starten av januar ble det også annonsert at saudiske borgere frarådes sterkt (det kreves særskilt tillatelse) å reise til land som Syria, Libanon, Jemen, Tyrkia og en rekke andre land (ikke Norge) pga. ukontrollert smittesituasjon og nye varianter av viruset i disse landene.

Saudiske myndigheter innførte imidlertid fra 3. februar 2021 stans, på ubestemt tid, for reisende (med unntak av saudiske borgere, diplomater og helsepersonell og deres familier) fra et tyvetalls land. Norge er ikke på denne listen, men nordmenn vil i de aller fleste tilfellene uansett måtte reise via et av landene som er listet for å komme til Saudi-Arabia. De grupper nevnt som er unntatt, må i 14 dagers karantene (i deres hjem).

Landene er Argentina, Forente arabiske emirater, Tyskland, USA, Indonesia, Irland, Italia, Pakistan, Brasil, Portugal, Storbritannia, Tyrkia, Sør-Afrika, Sverige, Sveits, Frankrike, Libanon, Egypt, India og Japan, og ordlyden i denne saudiske beslutningen er: “Any person having spent time in one of the 20 countries two weeks prior to their arrival in the kingdom or having transited through one of them will be banned from entering”.

Det ventes flere innstramningstiltak de neste dagene, kanskje full nedstengning igjen. Fra 3. februar er også helse/smittesporingsapplikasjonen Tawakkalna obligatorisk for alle som vil inn på et supermarked, hotell, flyplass, o.l. Alle restauranter o.l. er stengt ned og arrangementer er avlyst, foreløpig for 10 dager.

For alle reisende som ikke kommer fra et av landene nevnt ovenfor, gjelder karantene/selv-isolering i syv dager eller i tre dager med negativ PCR-test (fra den dagen man tar testen). Man får nærmere informasjon om alt dette på flyvningene til Saudi-Arabia.

Reglene for innreise, utreise, karantene og testing er med andre ord stadig i endring og norske reisende bør holde seg oppdatert via saudiske myndigheters websider.

Dersom du befinner deg i Saudi-Arabia og trenger råd i forbindelse med reise hjem til Norge, kontakt gjerne ambassaden pr. e-post: emb.riyadh@mfa.no.

Utenlandske borgere som skal med fly til Saudi-Arabia, har hittil måttet framvise en egenerklæring og (negativ) PCR-test fra et anerkjent sted på engelsk som ikke er eldre enn 48 timer. Ved ankomst skal man laste ned to applikasjoner for bl.a. å registrere hvor man er til enhver tid og om man er symptomfri, se lenke til mer informasjon fra Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA) nedenfor.

Saudiske myndigheter har laget en liste over hvilke personkategorier som kan få reise inn til landet. Den norske ambassaden i Riyadh har erfaring med at f.eks. også norske forretningsreisende som tar kontakt med den saudiske ambassaden i Oslo (eller et annet sted) og legger fram behovet for å reise inn, kan i en del tilfeller få ordnet visum/innreisetillatelse. Det gjelder også nordmenn som har syke slektninger i Saudi-Arabia som de trenger å besøke.

Myndighetene har innført strenge reguleringer og forskrifter om sosial distansering, påbudt bruk av munnbind, ingen ansamlinger/møter/arrangementer med flere enn 10 personer og andre smittevernregler, og meget høye bøter, evt. fengselsstraff, for alle virksomheter og enkeltpersoner som ikke følger reglene. Alle skoler og andre utdanningsinstitusjoner har fortsatt kun online undervisning.

I februar 2020 innførte saudiske myndigheter midlertidig stans i utstedelse av turistvisum til borgere fra et stort antall land, deriblant også fra Norge. Dette gjelder fortsatt. Det ble også innført stans i utstedelse av visum til pilegrimer fra hele verden. De hellige områdene i Mekka og Medina var lenge stengt for utenlandske pilegrimer, men fra og med november 2020 tas mindre kvoter av visse utenlandske borgere imot, etter å ha vært hyppig testet og sittet i en lengre karanteneperiode.

Landegrensene (grenseovergangene) til Bahrain, FAE, Kuwait og Jordan er delvis gjenåpnet for kommersiell trafikk og for persontrafikk/ borgere fra disse landene og andre som har gyldig visum/arbeids-/oppholdstillatelse. Også grenseovergangen til Irak skal åpnes. Grensen til Qatar ble åpnet 13. januar 2021, jfr. gjennombruddet på GCC-toppmøtet i starten av januar.

Ved grensestasjonen til Bahrain (broforbindelsen King Fahd Causeway) blir alle reisende testet (som må betales selv) og man må laste ned en applikasjon og selvisolere seg fram til man mottar testresultatet. Det er meldt om vanlig, full åpning av King Fahd Causeway fra 17. mai 2021. Bøtene ved å ikke følge smitteverns- eller innreisereglene i Saudi-Arabia (og i Bahrain) er svært høye.

Følgende nettsteder og sosiale media plattformer (hvor Twitter er den mest brukte i Saudi-Arabia) gir informasjon om situasjonen:

Befinner du deg i Saudi-Arabia og tror du kan være smittet, kontakt den døgnåpne servicetelefonen: 937. Saudi-Arabia har et meget godt tilbud for rask koronatesting og lav-terskel klinikker hvor man kan få sjekket symptomer.

For spørsmål knyttet til reising fra Norge til Saudi-Arabia i den nåværende situasjonen, f.eks. spørsmål om visum eller PCR-attest, kontakt den saudiske ambassaden i Oslo, tel + 47 22 04 90 11, e-post: osemb@mofa.gov.no.

Det kan stadig komme endringer når det gjelder saudiske smitteverntiltak og reisebegrensninger. Følg derfor godt med på lokale myndigheters informasjon og råd.

Nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Saudi-Arabia oppfordres om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

***

De fleste større sykehus i Saudi-Arabia holder god standard. Det er ofte tilbud om gratis behandling for pilegrimer i byene Mekka, Medina og Jeddah, men for øvrig drives saudiske sykehus på vanlig kommersielt grunnlag. Prisene kan være høye, og forskuddsbetaling kan bli krevd. Det anbefales derfor sterkt at man før reisen tegner en vanlig, god reiseforsikring som også omfatter muligheten for hjemtransport ved alvorlig sykdom. Mange sykehus er nå sterkt belastet for å kunne håndtere koronaepidemien.

For oppdatert informasjon om helse og sykdommer i regionen, se Folkehelseinstituttets hjemmesider. Det har bl.a. også forekommet dengue-feber i Jeddah-området. Andre smittsomme sykdommer synes ikke utbredt, men de millioner av pilegrimer som årlig strømmer til Jeddah, Mekka og Medina innebærer alltid en mulighet for spredning av sykdom.

Dersom man utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter at man har kommet hjem fra reise i Midtøsten, bør man kontakte lege med tanke på sykdommen Mers-CoV. Personer med underliggende sykdommer, som f.eks. diabetes eller hjertesykdommer, som utvikler alvorlig infeksjon etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse), bør også kontakte lege. Informer legen om hvor og når man har vært på reise.

Nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Saudi-Arabia oppfordres om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.


Praktisk informasjon

Saudi-Arabia er et konservativt land, og en strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste par årene har det imidlertid skjedd en form for oppmykning og «liberalisering» av mange regler og normer som berører samfunnsliv og dagligliv (f.eks. er det en oppmykning av regelen om at enslige menn og familier/kvinner skal sitte atskilt på kafeer og restauranter). Ta derfor gjerne kontakt med ambassaden for nærmere informasjon.

Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Det gjennomføres dødsstraff for bl.a. drap og besittelse og smugling av narkotika. Enkelte reseptbelagte medisiner anses som narkotika.

Når det gjelder påkledning, er hovedregelen at kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en mørk kjortel, abaya. Flere saudiske kvinner dekker også til hodet, men det er ikke nødvendig for vestlige kvinner. Ved ankomst til Saudi-Arabia uten egen abaya bør man dekke seg til med det man har tilgjengelig av relativt store eller vide klær inntil egen abaya er anskaffet. Mange saudiske kvinner dekker også ansiktet (niqab).

Menn forventes ved ferdsel på offentlig steder å være kledd i langbukse og skjorte, men i visse fritidssammenhenger begynner shorts å bli akseptert. I forretningssammenheng forventes dress og slips, mens saudiske menn bruker som regel alltid sitt nasjonale antrekk.

Under ramadan bør heller ikke utlendinger spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang. Restaurantene holder stengt på dagtid og åpner etter solnedgang.

Homoseksualitet er forbudt, men forfølges sjelden aktivt.

Saudi-Arabia har i lang tid hatt et religiøst politi, kalt muttawa, som følger med på om saudiere og utlendinger bryter reglene for påkledning, oppførsel og andre religiøse prinsipper på offentlig steder. I dag er det religiøse politiet sjelden å se.

Offentlig, ikke-muslimsk religionsutøvelse er forbudt.

Det er en fortsatt atskillelse av menn, kvinner og familier (dvs. par, familier, kvinner) på mange områder i den saudiske hverdagen. Men kvinner (og dermed familier) kan f.eks. nå delta på kultur- og idrettsarrangementer på lik linje som menn.

Fra og med juni 2018 kan også kvinner få kjøre bil. Man kan kjøre bil med internasjonalt førerkort, men ved lengre opphold anbefales det å anskaffe et saudisk kjørekort. Det anbefales for øvrig å utvise stor forsiktighet i trafikken, og det er generelt sett høy fart på veiene. Ved ulykker må man ikke flytte kjøretøyet før forsikringsselskapet har kommet og skrevet rapport. Ulykkesstedet må ikke forlates. Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte vertskapet sitt og den norske ambassaden.

Valuta: Sedler finnes i valører fra 1 til 500 rialer. Rialer er bundet til amerikanske dollar i forholdet 3,77 SAR = 1 $.

Strøm og telefon: Både 220 volt og det vanligere 110 volt elektriske anlegg finnes. 220 volt-strømmen har 60 Hz, mot 50 Hz som er vanlig i Europa. Dette betyr at enkelte typer apparater for 50 Hz vil gå «for fort». Det brukes en blanding av europeiske, britiske og amerikanske kontakter og støpsler, men adaptere er lett tilgjengelig.

Telekommunikasjonene er på internasjonalt nivå. Mobiltelefoner brukes av alle, og dekningen er god over hele landet. Det finnes en rekke mobiltelefonoperatører. Ved å fremvise gyldig visum til Saudi-Arabia, er det også mulig for utlendinger å kjøpe forhåndsbetalte sim-kort.

Minibanker er meget utbredt og aksepterer alle vanlige kort. Man kan betale med kort i de aller fleste hoteller, restauranter og forretninger.

Banker/kontorer er vanligvis åpne 08.30 – 15.00. Butikker/kjøpesentre og en del kontorer er åpne 08.00-12.00 og 16.00-20.00 (eventuelt senere). Det er endrede åpningstider under ramadan og på fredager. Kontorer og butikker stenger i 15-30 minutter under dagens fem bønnetider, men denne praksisen er i ferd med å endre seg, og mange holder åpent nå, avhengig av hvor i landet du befinner deg.

Fredag og lørdag er helg i Saudi-Arabia. Søndag er vanlig arbeidsdag.

Nasjonale helligdager: Det er bare én fast, ikke-religiøs helligdag, 23. september, den saudiske nasjonaldagen. Ellers er det helligdager i forbindelse med de religiøse høytidene Eid al-Fitr og Eid al-Adha som varierer i tid fra år til år. Næringsdrivende holder stengt fra én til tre virkedager i begynnelsen av disse høytidene, offentlige kontorer kan holde stengt i opptil én til to uker.

Tidsforskjellen til Saudi-Arabia er to timer. Én time når det er sommertid i Norge.

Lokale nødtelefonnummer: Politi 999, ambulanse 997, brann: 998
Operatører på nødtelefoner er ofte ikke engelsktalende.

Ambassadens kontaktinformasjon er: 

Royal Norwegian Embassy in Riyadh
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: emb.riyadh@mfa.no

Nettsider  Facebook  Twitter

Besøksadresse: Diplomatic Quarter (ved Roundabout #4), Riyadh, Saudi Arabia.

Åpningstider søndag til torsdag, 08.30-16.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

I tillegg til ambassaden i Riyadh har Norge en honorær konsul i Jeddah:

Honorary Consul General
Mr. Sami Attar
Royal Norwegian Consulate General
P.O.Box 18600
Jeddah 21425
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 12) 665 4111
Faks: (+966 12) 665 5611
E-post: yimo@live.com 
Besøksadresse: Attar Travel center 5th floor, Jeddah
Åpningstider: Søndag - torsdag 09.00-15.00. Fredag og lørdag stengt.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon:  +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ved særskilte hendelser eller situasjoner legger ambassaden i Riyadh ut ny og viktig informasjon på sine nettsider, facebook eller via stasjonssjefens twitterkonto, se lenkene over.