Saudi-Arabia - reiseinformasjon

Landets sikkerhetssituasjon preges av krigen i Jemen som har ført til missil- og droneangrep primært i sør, men også i noen tilfeller mot Riyadh og andre byer, senest i mars 2020. I september 2019 var det et stort angrep mot oljeinstallasjoner i Øst-Provinsen. I lys av en generelt sett spent situasjon i Gulfregionen bes nordmenn på reise være årvåkne, holde seg oppdatert via medier og unngå folkeansamlinger. Ta gjerne kontakt med Norges ambassade i Riyadh for mer informasjon. Fra og med 15. mars ble all internasjonal flytrafikk inn/ut av Saudi-Arabia suspendert. Den 15. september ble noe trafikk gjenopptatt, men kun for visse grupper. 1. januar 2021 har myndighetene sagt vil være dato for full gjenopptakelse av vanlig internasjonal flytrafikk, dersom smittesituasjonen tillater det. For mer informasjon om koronavirus, se punktet om Helse. Se også informasjon nedenfor om særskilte flyvninger fra Saudi-Arabia til Europa.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Kalmar. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Saudi-Arabia - reiseråd

Det frarådes mot alle reiser til eller opphold innenfor 50 kilometer fra grensen mot Jemen.

Sikkerhet

Årsaken til at det frarådes mot alle reiser i grenseområdet mot Jemen er den pågående krigen og risikoen for angrep fra opprørerne i Jemen over grensen til Saudi-Arabia, inklusive missilangrep, droneangrep og trefninger. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Saudi-Arabia.

Siden 2017 har det  blitt gjennomført enkelte missilangrep mot Riyadh og i retning Jeddah, Mekka og Yanbu, og det kan skje igjen at opprørerne i Jemen har de store byene i Saudi-Arabia som mål. Også turistdestinasjonen Abha i fjellene sør i Saudi-Arabia og områdene rundt Abha (og særlig Abha flyplass), har blitt rammet av flere missil- og droneangrep i 2019 og 2020. I september 2019 ble dessuten to store oljeanlegg i den saudiske Øst-Provinsen angrepet med droner eller missiler, noe som ga store materielle skader men ingen personskader. Oljeinstallasjoner eller andre vestlig tilknyttede kommersielle interesser kan bli rammet igjen.

Det er dessuten en generell risiko for terrorangrep i Saudi-Arabia. Terrorhendelser og lignende voldelige anslag har de siste årene skjedd i regi av ekstremistiske grupperinger både i Riyadh, Jeddah, i Øst-Provinsen og i nord. De fleste angrep, også selvmordsaksjoner, har blitt stanset av saudiske sikkerhetsstyrker. Tilløp til demonstrasjoner og andre uroligheter forekommer særlig i deler av byen Qatif, i Øst-Provinsen. Kraftige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker har skjedd. Utlendinger har sjelden blitt rammet.

Målene eller stedene for angrepene og urolighetene har f.eks. vært moskeer, offentlige bygninger og markedsplasser og både landets egne borgere og utlendinger har blitt rammet.

Ved opphold i Saudi-Arabia oppfordres derfor alle reisende om å ta forholdsregler av hensyn til egen sikkerhet. Begivenheter i landet og regionen kan raskt påvirke stemningen i landet og holdningen overfor tilreisende visse steder. Man bør følge godt med på utviklingen i lokale og internasjonale media, samt søke råd hos sin arbeidsgiver, oppdragsgiver eller reisearrangør. Generelt sett bør man vise aktsomhet ved f.eks. offentlige bygninger og steder, ved moskeer, hoteller, restauranter og kjøpesentra.

Demonstrasjoner er ulovlige i Saudi-Arabia.

Under den årlige store pilegrimsreisen Hajj bør pilegrimer være oppmerksom på risikoen knyttet til store menneskeansamlinger (i den ekstreme varmen), særlig trengselsulykker.

ID-dokumenter, Iqama (id-kort) for nordmenn med oppholdstillatelse, eventuelt kopi av pass bør man ha tilgjengelig til enhver tid. Passet bør man oppbevare på trygt sted.

Naturkatastrofer: Risikoen for f.eks. jordskjelv eller orkaner er liten. Det forekommer lokale oversvømmelser i flere deler av landet i forbindelse med kraftig nedbør. Dette skaper ofte store problemer i trafikken. Vær også oppmerksom på muligheten for kraftige sandstormer i deler av landet ved lengre bilturer.

Norsk næringsliv som engasjerer seg i det saudiske markedet bør ha fokus også på egen sikkerhet, og søke råd hos saudiske samarbeidspartnere og hos den norske ambassaden.

Ambassaden bes kontaktet ved hendelser som kan gi grunn for en endret vurdering av sikkerhetssituasjonen. 

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Saudi-Arabia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Riyadh for oppdatert informasjon samt å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Når det gjelder koronaviruset og reiserestriksjoner, se nedenfor i avsnittet om helse. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Saudi-Arabia innførte 27. september 2019 e-visum for turister og muslimer som ønsker å gjennomføre Umrah. Prosessen er relativt enkel, med kort behandlingstid. Norske borgere kan søke om visum på forhånd eller på flyplassene i Saudi-Arabia. Visumets varighet er ett år, man kan oppholde seg i landet opptil 90 dager, og det er mulighet for flere innreiser.

Det er viktig å sette seg godt inn i visumkravene, samt hvilke regler og kulturelle og sosiale retningslinjer som må følges når man oppholder seg i Saudi-Arabia, før man bestiller reisen. Se Laws and Etiquette.

Turistvisum koster SAR 440 (per september 2019), har en varighet på ett år, opptil 90 dagers opphold og mulighet for flere innreiser (mutiple-entry). Visumet kan søkes på forhånd via denne linken,  eller man kan søke om visum ved ankomst ved utvalgte flyplasser. Hajj-visum må søkes om gjennom en Hajj-operatør i Oslo. Personer med diplomatpass som skal på tjenestereise til Saudi-Arabia, bes om å kontakte den norske ambassaden i Riyadh for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Saudi-Arabias ambassade i Oslo er: 
The Royal Embassy of Saudi-Arabia
Frøyas gate 11
0273 Oslo
Telefon: 22 04 90 10 / 22 04 90 11
E-post: [email protected]
Nettside


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Saudiske helsemyndigheter har registrert i underkant av 350.000 tilfeller av koronasmitte og over 5100 er døde og antallet øker fortsatt. Smitten er spredt til hele landet. Den 15. mars ble alle internasjonale flyvninger inn/ut av Saudi-Arabia suspendert. Innenlands flytrafikk ble gjenopptatt 31. mai. Flyselskapene Saudi Airlines, Lufthansa og KLM har siden april satt opp særskilte fly til Europa, opptil tre-fire i uken, som nordmenn har kunnet benytte seg av. Slike flyvninger vil trolig bli satt opp videre i den nærmeste tiden. Også Saudi Airlines øker nå antallet flyvninger til Europa, Asia og Afrika. Man finner ikke alltid disse flyvningene på flyselskapenes nettsider og det er derfor ofte best å kontakte ambassaden om hvilke fly som med sikkerhet går.

Dersom du befinner deg i Saudi-Arabia og trenger å reise hjem til Norge, kontakt gjerne ambassaden pr. e-post: [email protected] eller telefon/tekst til +966 55075 9525 (Eivind Møllerhaug).

Saudiske myndigheter gjenopptok noe internasjonal flytrafikk fra og med 15. september og det er opplyst at full, vanlig internasjonal flytrafikk vil bli gjenopptatt 1. januar 2021, avhengig av smittesituasjonen. Utenlandske borgere som i dag kommer seg inn i landet, må framvise en egenerklæring og (negativ) PCR-test på engelsk som ikke er eldre enn 48 timer. Man testes pånytt ved ankomst (som må betales selv), må oppholde seg i tre eller syv dager i karantene, og laste ned to applikasjoner for bl.a. å registrere hvor man er til enhver tid og om man er symptomfri, se lenke til mer informasjon fra Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA) nedenfor. Saudiske myndigheter har laget en liste over hvilke personkategorier som kan få reise inn til landet. Den norske ambassaden i Riyadh har erfaring med at også norske forretningsreisende som tar kontakt med den saudiske ambassaden i Oslo og legger fram behovet for å reise inn, kan i en del tilfeller få ordnet visum/innreisetillatelse. Det gjelder også nordmenn som f.eks. har syke slektninger i Saudi-Arabia som de trenger å besøke.

Portforbudet og nedstengningen av samfunnet, som rammet alle byer og regioner fra mars til juni, er opphevet. Men myndighetene har innført en streng regulering med sosial distansering, påbudt bruk av munnbind, ingen ansamlinger med flere enn 50 personer og andre regler, og meget høye bøter for alle virksomheter og enkeltpersoner som ikke følger reglene. Skoler og andre utdanningsinstitusjoner startet undervisningen i september digitalt og vanlig fysisk undervisning vil neppe skje før i starten av 2021.

I februar 2020 innførte saudiske myndigheter midlertidig stans i utstedelse av turistvisum til borgere fra et stort antall land, deriblant også fra Norge. Dette gjelder fortsatt. (Se ellers informasjonen ovenfor om særskilte grupper som kan få reisetillatelse). Det ble også innført stans i utstedelse av visum til pilegrimer fra hele verden. De hellige områdene i Mekka og Medina har lenge vært stengt for utenlandske pilegrimer, men planen er nå å ta imot noen få tusen utvalgte utenlandske borgere hver uke fra og med oktober/november igjen.

Landegrensene (grenseovergangene) til Bahrain, FAE, Kuwait og Jordan er delvis gjenåpnet både for kommersiell trafikk (varer) og for persontrafikk, men kun for borgere fra disse landene og andre som har gyldig visum/oppholdstillatelse. Grensen til Qatar har vært stengt siden juni 2017. Ved grensestasjonen til Bahrain (broforbindelsen King Fahd Causeway) blir alle reisende testet (som må betales selv) og man må laste ned en applikasjon og selvisolere seg fram til man mottar testresultatet. Bøtene (evt. fengselsstraff) ved å ikke følge smitteverns- eller innreisereglene i Saudi-Arabia er svært høye.

Følgende nettsteder og sosiale media plattformer (hvor Twitter er den mest brukte i Saudi-Arabia) gir informasjon om situasjonen:

Befinner du deg i Saudi-Arabia og tror du kan være smittet, kontakt den døgnåpne servicetelefonen: 937. Saudi-Arabia har et meget godt tilbud nå for rask koronatesting og lav-terskel klinikker hvor man kan få sjekket sine symptomer.

For spørsmål knyttet til reising fra Norge til Saudi-Arabia i den nåværende situasjonen, f.eks. spørsmål om visum eller helseattest, kontakt den saudiske ambassaden i Oslo, tel + 47 22 04 90 11, e-post: [email protected].

Det kan stadig komme endringer når det gjelder saudiske smitteverntiltak og reisebegrensninger; følg derfor godt med på lokale myndigheters informasjon og råd.

Nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Saudi-Arabia oppfordres om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

***

De fleste større sykehus i Saudi-Arabia holder god standard. Det er ofte tilbud om gratis behandling for pilegrimer i byene Mekka, Medina og Jeddah, men for øvrig drives saudiske sykehus på vanlig kommersielt grunnlag. Prisene kan være høye, og forskuddsbetaling kan bli krevd. Det anbefales derfor sterkt at man før reisen tegner en vanlig, god reiseforsikring som også omfatter muligheten for hjemtransport ved alvorlig sykdom. Mange sykehus er nå sterkt belastet for å kunne håndtere koronaepidemien.

For oppdatert informasjon om helse og sykdommer i regionen, se Folkehelseinstituttets hjemmesider. Det har bl.a. forekommet dengue-feber i Jeddah-området. Andre smittsomme sykdommer synes ikke utbredt, men de millioner av pilegrimer som årlig strømmer til Jeddah, Mekka og Medina innebærer alltid en mulighet for spredning av sykdom.

Dersom man utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter at man har kommet hjem fra reise i Midtøsten, bør man kontakte lege med tanke på sykdommen Mers-CoV. Personer med underliggende sykdommer, som f.eks. diabetes eller hjertesykdommer, som utvikler alvorlig infeksjon etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse), bør også kontakte lege. Informer legen om hvor og når man har vært på reise.

Nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Saudi-Arabia oppfordres om å registrere seg på www.reiseregistrering.no.


Praktisk informasjon

Saudi-Arabia er et konservativt land, og en strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste par årene har det imidlertid skjedd en form for oppmykning og «liberalisering» av mange regler og normer som berører samfunnsliv og dagligliv (f.eks. er det en oppmykning av regelen om at enslige menn og familier/kvinner skal sitte atskilt på kafeer og restauranter). Ta derfor gjerne kontakt med ambassaden for nærmere informasjon.

Innførsel av alkohol, pornografi og svinekjøtt er strengt forbudt. Det gjennomføres dødsstraff for bl.a. drap og besittelse og smugling av narkotika. Enkelte reseptbelagte medisiner anses som narkotika.

Når det gjelder påkledning, er hovedregelen at kvinner skal være tildekket fra halsen og ned, fortrinnsvis i en mørk kjortel, abaya. Flere saudiske kvinner dekker også til hodet, men det er ikke nødvendig for vestlige kvinner. Ved ankomst til Saudi-Arabia uten egen abaya bør man dekke seg til med det man har tilgjengelig av relativt store eller vide klær inntil egen abaya er anskaffet. Mange saudiske kvinner dekker også ansiktet (niqab).

Menn forventes ved ferdsel på offentlig steder å være kledd i langbukse og skjorte, men i visse fritidssammenhenger begynner shorts å bli akseptert. I forretningssammenheng forventes dress og slips, mens saudiske menn bruker som regel alltid sitt nasjonale antrekk.

Under ramadan bør heller ikke utlendinger spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang. Restaurantene holder stengt på dagtid og åpner etter solnedgang.

Homoseksualitet er forbudt, men forfølges sjelden aktivt.

Saudi-Arabia har i lang tid hatt et religiøst politi, kalt muttawa, som følger med på om saudiere og utlendinger bryter reglene for påkledning, oppførsel og andre religiøse prinsipper på offentlig steder. I dag har det religiøse politiet mistet mye av sin innflytelse, og er langt sjeldnere å se.

Offentlig ikke-muslimsk religionsutøvelse er forbudt.

Det er en fortsatt atskillelse av menn, kvinner og familier (dvs. par, familier, kvinner) på mange områder i den saudiske hverdagen. Men kvinner (og dermed familier) kan f.eks. nå delta på kultur- og idrettsarrangementer på lik linje som menn.

Fra og med juni 2018 kan også kvinner få kjøre bil. Man kan kjøre bil med internasjonalt førerkort, men ved lengre opphold anbefales det å anskaffe et saudisk kjørekort. Det anbefales for øvrig å utvise stor forsiktighet i trafikken, og det er generelt sett høy fart på veiene. Ved ulykker må man ikke flytte kjøretøyet før forsikringsselskapet har kommet og skrevet rapport. Ulykkesstedet må ikke forlates. Ved personskader blir gjerne alle involverte fengslet, uavhengig av skyldforhold, inntil avklaring foreligger. Involverte bør i slike tilfeller umiddelbart kontakte vertskapet sitt og den norske ambassaden.

Valuta: Sedler finnes i valører fra 1 til 500 rialer. Rialer er bundet til amerikanske dollar i forholdet 3,77 SAR = 1 $.

Strøm og telefon: Både 220 volt og det vanligere 110 volt elektriske anlegg finnes. 220 volt-strømmen har 60 Hz, mot 50 Hz som er vanlig i Europa. Dette betyr at enkelte typer apparater for 50 Hz vil gå «for fort». Det brukes en blanding av europeiske, britiske og amerikanske kontakter og støpsler, men adaptere er lett tilgjengelig.

Telekommunikasjonene er på internasjonalt nivå. Mobiltelefoner brukes av alle, og dekningen er god over hele landet. Det finnes en rekke mobiltelefonoperatører. Ved å fremvise gyldig visum til Saudi-Arabia, er det også mulig for utlendinger å kjøpe forhåndsbetalte sim-kort.

Minibanker er meget utbredt og aksepterer alle vanlige kort. Man kan betale med kort i de aller fleste hoteller, restauranter og forretninger.

Banker/kontorer er vanligvis åpne 08.30 – 15.00. Butikker/kjøpesentre og en del kontorer er åpne 08.00-12.00 og 16.00-20.00 (eventuelt senere). Det er endrede åpningstider under ramadan og på fredager. Kontorer og butikker stenger i 15-30 minutter under dagens fem bønnetider, men denne praksisen er i ferd med å endre seg.

Fredag og lørdag er helg i Saudi-Arabia. Søndag er vanlig arbeidsdag.

Nasjonale helligdager: Det er bare én fast, ikke-religiøs helligdag, 23. september, den saudiske nasjonaldagen. Ellers er det helligdager i forbindelse med de religiøse høytidene Eid al-Fitr og Eid al-Adha som varierer i tid fra år til år. Næringsdrivende holder stengt fra én til tre virkedager i begynnelsen av disse høytidene, offentlige kontorer kan holde stengt i opptil én til to uker.

Tidsforskjellen til Saudi-Arabia er to timer. Én time når det er sommertid i Norge.

Lokale nødtelefonnummer: Politi 999, ambulanse 997, brann: 998
Operatører på nødtelefoner er ofte ikke engelsktalende.

Ambassadens kontaktinformasjon er: 

Royal Norwegian Embassy in Riyadh
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: [email protected]

Nettsider  Facebook  Twitter

Besøksadresse: Diplomatic Quarter (ved Roundabout #4), Riyadh, Saudi Arabia.

Åpningstider søndag til torsdag, 08.30-16.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

I tillegg til ambassaden i Riyadh har Norge en honorær konsul i Jeddah:

Honorary Consul General
Mr. Sami Attar
Royal Norwegian Consulate General
P.O.Box 18600
Jeddah 21425
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966 12) 665 4111
Faks: (+966 12) 665 5611
E-post: [email protected] 
Besøksadresse: Attar Travel center 5th floor, Jeddah
Åpningstider: Søndag - torsdag 09.00-15.00. Fredag og lørdag stengt.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon:  +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected].

Ved særskilte hendelser eller situasjoner legger ambassaden i Riyadh ut ny og viktig informasjon på sine nettsider, facebook eller via stasjonssjefens twitterkonto, se lenkene over.