Senior adviser Hong Pham

Bilde av Hong Pham

E-mail Hong.Pham@kd.dep.no
Mobile phone: 911 35 990