Senior adviser Tuva Gaarder Nordlie

Bilde av Tuva Gaarder Nordlie

E-mail Tuva-Gaarder.Nordlie@kd.dep.no
Mobile phone: 936 68 715

(permisjon)