Senior Adviser Sandra Mørkestøl

Senior Adviser Sandra Mørkestøl

Sandra Mørkestøl

Web editor

E-mail sandra.morkestol@aid.dep.no
Mobile phone: + 47 454 19 677