Whaling

As a part of old traditions in Norway, hunting for minke whale is being done in Norwegian waters. After a five year break, whaling started up again in 1993.

Trading with whale products

I januar 2001 opna regjeringa for eksport av vågekvalprodukt. Styresmaktene gir løyve på nærare bestemte vilkår og i form av eksportlisens.