Senior Communications Adviser Camilla Samuelsen Fosse

portrett av kvinne

E-mail camilla.fosse@jd.dep.no
Mobile phone: 920 41 038

Press contact