Senior kommunikasjonsrådgiver Camilla Samuelsen Fosse

portrett av kvinne

E-post: camilla.fosse@jd.dep.no
Mobil: 920 41 0 38

Pressekontakt