- En merkedag i arbeidet mot rømming

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk er formelt stiftet

Sammenslutningen representerer mer enn 70 prosent av alle oppdrettstillatelser. - Dette viser at havbruksnæringen tar det ansvaret som ordningen legger opp til, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. -  Innslaget av rømt oppdrettsfisk er for høyt i mange elver. Derfor er etablering av denne sammenslutningen, er et viktig tiltak for å ta vare på villaksen, fortsetter hun.

Den nye sammenslutningen har fått følgende styre: leder Roar Paulsen (Lerøy), nestleder Aiono Olaisen (Nova Sea), styremedlem Ingrid Lundamo (Marine Harvest). I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt Heidi Hansen (Miljødirektoratet)  og Ståle Hansen (Fiskeridirektoratet) som styremedlemmer.


 
Til toppen