Anleggsstart for E39 Aksdalskrysset i 2017

Samferdselsdepartementet har i dag sluttet seg til søknaden fra Tysvær kommune som nå får mulighet til å forskuttere den statlige andelen av utgiftene til bygging av prosjektet E39 Aksdalskrysset

 - Prosjektet har vært planlagt i lang tid, og både på grunn av trafikkavvikling og kollektivløsning er det viktig å komme i gang. Jeg er derfor glad for at vi nå har kommet til en løsning som bidrar til raskere anleggsstart, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Prosjektet er beregnet å koste 55 millioner kroner.

Til toppen