Åpning av nytt produksjonsanlegg BioMar

Innlegg ved statssekretær Roy Angelvik, Karmøy, 25.okt 2017

*sjekkes mot fremføring*

Kjære alle sammen,

Det hyggeligste jeg gjør som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet er å få være med å markere bedrifter som satser.

Som har ambisjoner for fremtiden.

Og som ser mulighetene for grønn omstilling.

Åpninga av dette nye anlegget hos dere i BioMar er et vitnesbyrd på dette. Gratulerer med dagen!

***

Dette anlegget snakker for seg selv:

En investering på 430 millioner som vil øke kapasiteten med 140 000 tonn fiskefôr.

Det er en del av et større bilde, som vitner om en langsiktig og nytenkende satsing:

  • Dere er den eneste produsenten som bruker krill i fôret.
  • Dere er den første bærekraftsertifiserte havbruksbedriften og det er gjennomgående i hele virksomheten, om det er å produsere olje fra alger, bruk av restråstoff og når tar i bruk moderne fôrbåter med lavere utslipp.
  • Og som et resultat av gode tider og høye inntekter, så velger dere å investere i kompetanse og produksjon – som dette anlegget.

Når administrerende direktør i Schouw, Jens Bjerg Sørensen sier til ilaks.no: "Når det går godt, skal man gjøre sånn", så er dere et forbilde for resten av bransjen, ja for hele norsk næringsliv.

 ***

Alt dette vet dere, men jeg synes nå velfortjent skryt alltid kan gjentas.

Jeg liker også å utfordre bedriftene jeg besøker.

Men for BioMars del kan jeg ikke si annet enn at dere må fortsette det gode arbeidet dere gjør, at dere investerer i fremtiden og ikke kviler på laurbærene.

Og jeg er optimistisk på deres vegne. Skal veksten i oppdrettsnæringen fortsette, trenger vi en tilgang på bærekraftige råvarer til fiskefôr.

Dere svarer på denne utfordringen og dette behovet, noe jeg tror markedet også vil gjøre i større grad fremover, gjennom økt etterspørsel.

***

Nå er ikke dette anledninga til å holde et lengre sjømatpolitisk innlegg.

Men er det noe jeg vil si, så er det at BioMars virksomhet deler mange fellestrekk med den politikken vi fører for denne industrien:

For det første, hvis det norske oppdrettseventyret skal fortsette er næringen nødt til å vokse på naturen sine premissa – og ikke omvendt.

Dette er grunntanken bak det nye vekstregimet som nylig trådte i kraft. Vi har no et moderne, forutsigbart og fleksibelt system.

Det er en stor milepæl for både næring og forvaltning.

For det andre, som dere ser vi viktigheten av å investere i kunnskap for fremtiden.

Denne regjeringa slår stadige rekorder i satsinga på forskning.

Til neste år foreslår vi å bruke 9,2 milliarder til næringsretta forskning og innovasjon. Det er ei økning på 4,3 milliarder siden 2013. Altså nesten ei dobling!

En del av denne økte satsinga går til marin forskning, og ikke minst så har vi utviklingstillatelsene som vi lanserte i 2015. Dette har og vil utløse mange spennende innovasjoner og ny teknologi.

I dette ligger det selvfølgelig at det det skal forskes mer på alternative fôrkilder, ikke bare krill, men også restråstoff, tang og tare, mikroalger, insekter og treflis, bare for å nevne noe.

Kanskje kan dette være nye forretningsområder for en nytenkende bedrift som BioMar?

Og ikke minst, så er dere, som sjømatnæringa, en global næring.

Dere skal vite, at når vi reiser utenlands er det ikke først og fremst på grunn av mottakelser med champagne og kanapeer. Det e hyggelig, men vårt fokus er alltid å promotere norsk sjømat og åpne nye markeder.

Og det e mer enn bare sjømat. Det som etterspørres ute e også den teknologien og kunnskapen vi har på oppdrettsområdet, som dere også e gode representanter for.

***

Dette, og hele vår næringspolitikk, skal legge til rette for at næringslivet vårt, sjømatindustrien og BioMar skal gripe mulighetene og bidra til omstillingen av økonomien vår, det grønne skiftet og at vi utnytter teknologi og kunnskap.

Jeg pleier å si at vi står midt oppi en "havbruksrevolusjon". Som med jordbruksrevolusjonen for rundt 10 000 år siden, da vi tok til oss husdyr og dyrket maten vår, gjør vi nå det samme med matressursene fra havet.

Av det jeg har sett i dag har dere alle forutsetninger for å ta en viktig del i denne revolusjonen, og den bærekraftige veksten i sjømatnæringa. Et viktig skritt på veien blir åpningen av dette produksjonsanlegget.

Så, på vegne av Regjeringen, gratulerer med dagen til alle dere og lykke til videre.

 

 


 

 

Til toppen