Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Frivilligheten er en ressurs for å bosette og integrere flyktninger

I dag møtte åtte frivillige organisasjoner politisk ledelse fra fire departementer.

Det er et stort engasjement fra frivillig sektor når det den siste tiden har kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Norge. Bakgrunn for dagens møte  var hvordan frivilligheten og offentlig sektor sammen kan bidra til et langsiktig arbeid for å bosette og integrere flyktninger.

Innsats over tid

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), kulturminister Thorhild Widvey (H) og statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet deltok på møtet.

- Regjeringen ønsker å støtte opp om den frivillige innsatsen og engasjementet for å hjelpe flyktninger. Det vil være stort behov for frivillig innsats over lang tid. Vi kan ikke få god integrering og gode nærmiljø uten frivillighetens bidrag, sa inkluderingsminister Solveig Horne da hun møtte organisasjonene.

Brev til kommunene

Statsrådene i de fire departementene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet, vil nå sende brev til kommunene. Kommunene oppfordres til å arrangere møter med frivillige lag og organisasjoner.

- Integrering skjer lokalt, og for å få til et godt integreringsarbeid må hele lokalsamfunnet engasjeres. Derfor er det viktig hvordan offentlig sektor og frivilligheten kan samarbeide tettere om integrering av flyktninger, sier Horne.  

Organisasjonene som deltok på møtet var:

  • Norges Røde Kors
  • Redd Barna
  • Norsk Folkehjelp
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Frivillighet Norge
  • Norges Idrettsforbund
  • Norges fotballforbund
  • Den Norske Turistforeningen
Til toppen