Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre samarbeid om drivstoffberedskap

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift for samarbeidet mellom myndighetene og drivstoffnæringen. Formålet med reglene er å gi et trygt rettslig grunnlag for forsyningen av drivstoff i kriser.

Den nye forskriften skal for å sørge for at befolkningens behov for drivstoff dekkes i krisesituasjoner. I tillegg skal reglene sørge for at Forsvarets behov dekkes, og at Norge kan ivareta sine internasjonale forpliktelser. I en sivil eller militær krise vil reglene gi et trygt rettslig grunnlag for å prioritere viktige interesser.

Departementet har hatt en god dialog med drivstoffnæringen ved utarbeidelsen av forslaget. NHOs bransjeorganisasjon, Drivkraft Norge, har vært positive til forslaget. Et konstruktivt samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, er det beste verktøyet for å sikre en god forsyning av drivstoff.

De nye reglene gir også adgang til å pålegge drivstoffselskapene plikter. Blant annet kan myndighetene pålegge næringen å stille produkter, infrastruktur og ekspertise til disposisjon. Drivstoffselskapene kan også pålegges å utføre tjenester. Dette er nødvendig av hensyn til en effektiv beredskap på feltet.

Forskriften bestemmer at drivstoffbransjen og myndighetene jevnlig skal møtes, og legger til rette for en arena for informasjonsutveksling og øvelser.

Forskriften finner du her

Til toppen