Bedrer forbrukervernet på håndverkertjenester

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det skal bli enklere for forbrukerne å ta gode og bevisste valg ved kjøp av håndverkertjenester på bolig. Departementet har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å utvikle en markedsportal for håndverkertjenester – Håndverkerportalen.

- Håndverkerportalen skal blant annet gi forbrukerne kvalitetssikret informasjon om seriøsiteten til virksomheter i byggebransjen. Trygghet og forutsigbarhet for den enkelte forbruker står høyt på dagsorden når det gjelder kjøp av håndverkertjenester, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

På klagetoppen
Nordmenn bruker mye penger på oppussingsprosjekter. Samtidig er håndverkerbransjen en av de næringene forbrukerne klager mest på, og tilliten til bransjen er lav. I statistikken over klagesaker til Forbrukerrådet, lå saker knyttet til håndverkertjenester på tredjeplass i 2014 – etter bruktbil og angrerett. I 2012 og 2013 var håndverkertjenester listet som nummer to – etter bruktbil. De fleste sakene blir løst gjennom mekling, men der hvor mekling ikke fører til enighet ender saken i Forbrukertvistutvalget, som i fjor behandlet 231 saker knyttet til håndverkertjenester.

Bra for både forbrukere og bransje
Håndverkerportalen skal gi forbrukerinformasjon om alle relevante forhold ved planlegging, bestilling og kjøp av håndverkertjenester på bolig. Det skal legges stor vekt på å skape økt forståelse for hvor viktig det er med skriftlige avtaler, og å tilrettelegge for bruk av kontrakter. Målet er å kunne tilby kontrakter som også håndverkerbransjen kan stille seg bak. Forbrukerrådet skal jobbe for at portalen skal være lenket til private anbudsløsninger, slik at den blir et supplement og ikke en konkurrent til denne type løsninger.

- Å ivareta forbrukernes rettigheter gjennom en god portalløsning er også til det beste for seriøse aktører i bransjen. Både små og store håndverksbedrifter lever av sitt gode navn og rykte. I portalen vil bedriftenes seriøsitet synliggjøres, sier Solveig Horne.

Håndverkerportalen skal sammenstille data fra relevante offentlige registre og bransjeregistre, som blant annet Enhetsregisteret, Brønnøysundregisteret, Mesterbrevnemnda og Kompetansesjekk.no. Større tilgjengelighet på slik informasjon kan bidra til økt transparens i håndverkerbransjen. Slik kan portalen også være et godt bidrag i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og for økt seriøsitet i bransjen.

Lanseres tidlig neste år
Forbrukerrådet starter nå arbeidet med den tekniske utviklingen av Håndverkerportalen, som skal være klar for lansering i løpet av vinteren 2017. Ved siden av Barne- og likestillingsdepartementet er også Kommunal- og moderniseringsdepartementet involvert i arbeidet.