Bort med bompengene

Nå er det slutt på bompengeinnkrevingen på riksvei 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjektet er nedbetalt og det er for meg lite som kan rettferdiggjøre at innkrevingen opprettholdes. Samtidig vi skal følge nøye med på trafikksituasjonen i tiden som kommer.

Avslutning av bompengeinnkreving er noe som gleder et FrP-hjerte spesielt mye. I regjering har vi gjennom ekstraordinære bevilgninger allerede nedbetalt gjeld på en rekke bompengestrekninger, og derved fjernet bommen lenger før tiden. Samtidig må jeg også konstatere at stortingsflertallet i 2016-budsjettet sa nei til en del av de bompengekuttene som regjeringen hadde lagt opp til. Jeg har derfor en jobb å gjøre for å finne nye løsninger for å få redusert bompengeinnkreving på våre veier.

Noen av disse løsningene finner vi i bompengereformen, hvor vi i hvert fall kan gjøre systemet mindre byråkratisk og mer effektivt. Dersom stortingsflertallet først krever en bompengeordning, må vi i det minste forsikre oss om at bompengene faktisk brukes til å finansiere prosjektet, og at innkrevingen avsluttes når prosjektet er nedbetalt. Og nå står endelig bommen på RV23 for tur til å tas ned. En økonomisk barriere forsvinner, og gjør at folk på hver sin side av fjorden nå litt enklere kan se på et utvidet geografisk område for aktiviteter innen arbeid, kultur og fritid.

Jeg har merket meg at enkelte utrykker bekymring for en potensiell økt trafikkmengde og belastning på veinettet nå som forbindelsen gjøres gratis. Det har også opptatt meg. Statens vegvesen er nå i gang med å gjennomføre risikoanalyser og vurdere hvilke tiltak som eventuelt vil bli nødvendig.

Samtidig som jeg nå gleder meg over at bompengene forsvinner, så jobber vi dedikert for å finne bedre løsning for krysning av Oslofjorden i fremtiden. Vegvesenet utreder og vurderer ulike løsninger, basert på ny bro eller tunnelløp. Det er fordeler og ulemper med begge deler, og det har skapt betydelig engasjement. Vi mener det er fornuftig og snu flere steiner, for å sikre at vi ikke kommer ut med et middelmådig resultat.

Det skal ikke herske noen tvil om at trafikksikkerhet er viktigst for meg, det vil vi følge opp. Dette samtidig som vi må være redelige med bilister og næringsliv som har tatt del i den regningen de har blitt forespeilet. Nå er den betalt – da skal bommen bort.

 

Foto: Kjell Brataas/SD

 

Til toppen