Norge og Chile lanserer bilateral havdialog

Chile blir det tredje landet Norge har en formalisert havdialog med. - Avtalen vitner ikke bare om vårt nære bilaterale samarbeid med Chile om hav, men også om vårt felles internasjonale engasjement for å utvikle en bærekraftig havøkonomi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen med Chile ble underskrevet mandag 1. mars, i et digitalt møte mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Chiles utenriksminister Andrés Allamand.

Norge ønsker å styrke dialogen og samarbeidet om hav-relaterte spørsmål med aktuelle land, som en viktig oppfølging av stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Norge har tidligere formalisert havdialoger med Australia og India. Norge og Chile har allerede et omfattende samarbeid og sammenfallende interesser på hav, spesielt når det gjelder havnæringer, bærekraftig forvaltning av havområdene rundt Antarktis, og multilateralt havengasjement. Formålet med avtalen er å synliggjøre og videreutvikle havdimensjonen i samarbeidet mellom Norge og Chile.

En viktig del av havdialogen er oppfølging av Havpanelets konklusjoner, som ble lansert i desember 2020. Havpanelet ble etablert og ledet av statsminister Erna Solberg, og  sammen med Chile og tolv andre land ønsker Norge å skape økt internasjonal forståelse for sammenhengen mellom havets økonomiske betydning og havets miljøtilstand. Landene som var med i panelet har forpliktet seg til en planmessig, bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. Dette betyr at 40 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av verdens eksklusive økonomiske soner vil være underlagt helhetlige forvaltningsplaner innen fem år.