Covax AMC er fullfinansiert

Den globale fordelingsmekanismen Covax AMC har nådd innsamlingsmålet på 9,6 milliarder dollar. Pengene skal sikre vaksiner til 30 prosent av befolkningen i lav- og mellominntektsland.

– En milepæl som viser at en mer rettferdig fordeling er mulig. Målet er likevel først nådd når folk er vaksinert og også fattige land kan planlegge gjenåpning, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). 

Covax AMC (Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment) har som mål å levere 1,8 milliarder vaksinedoser til 92 lav- og mellominntektsland i 2022. Så langt har mekanismen fordelt 81 millioner vaksiner i 129 land.  Covax er del av pandemikoalisjonen ACT Accelerator (ACT-A) som ledes av Norge og Sør-Afrika.

Det har lenge sett mørkt ut både med tanke på finansiering og vaksinetilgang. Under innsamlingsaksjonen Covax AMC Summit "One World Protected", som ble arrangert av Japan og vaksinealliansen Gavi, ble det samlet inn nye 2,4 milliarder amerikanske dollar fra rundt 40 land, privat sektor og stiftelser. 

– Det er mulig å stanse pandemien, men det må politisk vilje til. I tillegg til at man har nådd pengemålet, vil USAs løfter om å gi bort 500 millioner doser av PfizerBioNTech-vaksinen blir et stort løft for Covax-samarbeidet som fordeler vaksiner til fattige land. Jeg har også håp om at G7-landene under helgens toppmøte samlet vil mobilisere én milliard vaksinedoser til lav- og mellominntektsland, sier Ulstein.

Også Norge har bidratt til Covax AMC. Norge hadde 1,9 millioner vaksineopsjoner gjennom fordelingsmekanismen Covax. Dette har resultert i 1,7 millioner vaksiner som er overført til bistandsdelen. I tillegg bidrar Norge med 1,3 milliarder kroner som gjør at Covax AMC kan levere rundt 25 millioner vaksinedoser til lav- og mellominntektsland. Norge var blant de første landene til å bidra til den globale fordelingsmekanismen, og vil også bidra med fem millioner overskuddsvaksiner.

– Nyhetene om både bevilgninger og vaksinedonasjoner er først gode når vi ser at vaksiner settes i lavinntektsland. Dessverre er tallene på vaksinedekning i Afrika et illevarslende eksempel på hvor mye dette haster. Ni av ti afrikanske land kommer ikke til å nå målet om å ha vaksinert ti prosent av befolkningen innen september. Det er fortsatt helsearbeidere og risikogrupper som ikke har fått vaksine, og dette skjer samtidig som smittetallene øker, sier Ulstein.

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at smittetrenden er stigende i ti afrikanske land. Afrika har så langt satt under en prosent av verdens 2,1 milliarder vaksinedoser. Under to prosent av kontinentets 1,3 milliarder mennesker er vaksinert.

– Dessverre ser vi at mange land får vaksiner som går raskt ut på dato og at det mangler både penger og logistikk for å sikre rask vaksinasjon. Man har også undervurdert folks skepsis til vaksiner. Vi må ikke se oss blinde på at vaksiner er løsningen alene, sier Ulstein.

Det er kun vaksinemekanismen Covax AMC som er fullfinansiert. Det mangler fortsatt 16,8 milliarder amerikanske dollar for å finansiere pandemikoalisjonen ACT-A, som i tillegg til vaksiner også skal sikre at lavinntektsland får tilgang til medisiner, tester og beskyttelsesutstyr mot covid-19.

– Pandemien er absolutt ikke over. For mange mennesker vil den trolig vedvare i svært lang tid fremover, med de konsekvensene det har på helse, økonomi og livskvalitet. Nå som vi i Vesten ser begynnelsen på slutten, hviler et stort ansvar for å sikre at resten av verden også får tidlig tilgang til nok vaksiner og medisiner. Får de ikke det, vil krisen fortsette og trolig komme tilbake til oss i form av nye virusvarianter og økt fattigdom i verden. Det er ingen tjent med, sier Ulstein.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, mob.:93 23 18 83