Diskuterte Arktis i Det hvite hus

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var én av 25 forskningsministre som var invitert til Det hvite hus for å diskutere hvordan vi kan styrke arktisk forskning.

Ministrene undertegnet, sammen med representanter for urbefolkning i Arktis, en erklæring om samarbeid om forskning, deling av forskningsdata og respekt for lokal og tradisjonell kunnskap.

Ministrene undertegnet, sammen med representanter for urbefolkning i Arktis, en erklæring om samarbeid om forskning, deling av forskningsdata og respekt for lokal og tradisjonell kunnskap.

Den arktiske miljøet endrer seg i et en enestående tempo, og på en måte som truer både livsgrunnlag og økosystemer. Derfor inviterte Det hvite hus forskningsministre fra 25 land til et møte i dag. Målet er å fremme lovende forskningsinitiativ på kort sikt og skape en ramme for økt internasjonalt forskningssamarbeid om Arktis på lenger sikt.

– Jeg er glad for at Det hvite hus tok dette initiativet. Det bidrar til at vi får større trykk på arbeidet med å frembringe kunnskap som bygger opp under en bærekraftig forvaltning av nordområdene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han beskriver et fruktbart møte der diskusjonen blant annet dreide seg om hvordan vi kan:

  • Identifisere forskningsutfordringer i Arktis
  • Styrke innsamlingen og delingen av data om Arktis
  • Øke engasjement for Arktis gjennom styrket utdanning i naturfag, teknologi og matematikk

­– Jeg tror dette møtet kan bidra til flere forskningsresultater av betydning for lokalsamfunn i Arktis, og bedre beslutningsgrunnlag for samfunnsutviklingen i en tid hvor klimaendringene kan innebære store utfordringer, sier Røe Isaksen.

Norge er en stor aktør i Arktis. Vi er medlem av Arktisk råd, og målt i antall publikasjoner er Norge den tredje største forskningsnasjonen i Arktis.

– For oss er Arktis en del av det normale Norge og ikke utelukkende noe fjernt, eksotisk og utilgjengelig. Vi lever i og av Arktis, og vi mener at solid kunnskap kan brukes for å skape gode rammer for bærekraftig bruk av ressursene. Vi deltar aktivt i Arktisk råd, og rådet er en naturlig kandidat for å følge opp mange at møtets konklusjoner og anbefalinger, sier kunnskapsministeren.

Til toppen