Erklæring om likestilling i idretten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og barne- og likestillingsminister Solveig Horne la i dag frem en felles erklæring om hvordan man kan få flere kvinner i lederposisjoner i idretten.

Gruppebilde fra rundebordskonferanse med nasjonale og internasjonale ledere fra idretten i Bergen 24. – 25. mai 2016.
Foto: Kulturdepartementet

Erklæringen kommer som resultat av en rundebordskonferanse med nasjonale og internasjonale ledere fra idretten i Bergen 24. – 25. mai 2016.

- Dette har vært et meget inspirerende møte med mange spennende perspektiver. Nå har vi begynt arbeidet med en anbefalingsliste som skal legges frem for IOC. Flere dyktige kvinnelige ledere vil bidra til at internasjonal, nasjonal og regional idrett blir bedre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Kvinner i ledende posisjoner både på organisasjonsnivå, som trenere og i styrer er viktig også i idrett. På alle områder der kvinner deltar i beslutninger er de også med på å drive utvikling framover. Vi trenger toppledere og rollemodeller som er med på å vise vei, også i idrettens verden, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne