Etablering av forprosjekt for testfasiliteter på Fiskebøl

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å etablere et forprosjekt for testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl. – Dette betyr flere arbeidsplasser, en styrking av kompetansemiljøene og mer verdiskaping i regionen Vesterålen og Lofoten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De nye fasilitetene vil bli en del av virksomheten til Senter for oljevern og marint miljø som ble offisielt åpnet i Svolvær i desember 2018.

- Etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl vil styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi rettet mot aktivitet i isfylte farvann. Testing av utstyr vil derfor kunne skje under realistiske forhold, påpeker Dale.

Som regjeringen tidligere har varslet, skal Senter for oljevern og marint miljø være lokalisert i både Vesterålen og Lofoten. Testfasilitetene skal blant annet kunne simulere forurensing i islagte farvann samt utfordringer med marin forsøpling.

Det videre arbeidet med forprosjektet vil involvere både Senter for oljevern og marint miljø og Kystverket, som er ansvarlig etat for statens beredskap mot akutt forurensning. 

 

Fakta om Senter for oljevern og marint miljø:

  • Et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter som fremmer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Det er en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.
  • Budsjett i 2020: 27,3 millioner kroner
  • Antall ansatte pr. desember 2019: 12