Fornyet konsesjon til Norsk Rikstoto for totalisatorspill

I Statsråd i dag er det ved kongelig resolusjon bestemt at Stiftelsen Norsk Rikstoto fra 1/1-2017 fortsatt skal ha all bevilling (konsesjon) til å arrangere totalisatorspill for en ny periode på inntil 5 år.

Alt totalisatorspill skal i henhold til regelverket foregå i betryggende former under offentlig kontroll. 

Konsesjonsvilkårene for den nye perioden blir innskjerpet med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spillene og styrke den offentlige kontrollen med spillvirksomheten.

Til toppen