Friske midler til foreldrestøttende tiltak i kommunene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye tildelinger foreldrestøttende tiltak i kommunene er nå klare. Totalt 44 foreldrestøttende prosjekter i 38 ulike kommuner mottar støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i år.

Dette er ulike tiltak som skal brukes lokalt for å hjelpe foreldrene til å se barna og ungdommenes behov. 

- Regjeringen vil bidra til å styrke støtteapparatet rundt foreldrene og familien. Trygge foreldre gir trygge barn. Vi vet at det er stor etterspørsel i kommunene etter denne typen tiltak, noe den store søkningen på eksisterende midler i 2014 viste. Derfor styrket vi ordningen ytterligere, sier barneminister Solveig Horne. 

Tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene ble økt med 11,9 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det er totalt bevilget 18,1 millioner til ordningen i 2015. 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn tidlig hjelp gjennom å stimulere kommunene til å iverksette foreldrestøttende tiltak. Dette er tiltak som skal hjelpe foreldrene å se sine barns emosjonelle, kognitive og fysiske behov. Direktoratets tildelinger viser at foreldrestøttende tiltak brukes i mange sammenhenger – i barnehager, i barnevernet, ved helsestasjonene, overfor familier med minoritetsbakgrunn, og overfor flyktningfamilier. 

Satsing på ordningen er en oppfølging av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, og er også del av regjeringens strategi mot barnefattigdom. 

- Det er viktig å satse forebyggende – slik at samfunnet ikke må gripe inn senere hvis det går galt. Vi mener at gode og målrettede foreldrestøttende tiltak reduserer sjansen for en omsorgsovertakelse av barnevernet senere, sier Horne. 

På Bufdirs nettsider kan du lese mer om tildelingen.