Gratulerer med Samefolkets dag!

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gratulerer med dagen til alle samer! Den samiske kulturen er en del av den norske kulturen – denne dagen er derfor viktig for Norge. Det er fint å se at så mange markerer Samefolkets dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg skal markere dagen på Geitmyra matkultursenter for barn, hvor det skal være en feiring av den samiske matkulturen. Arrangementet er positivt både for å vise mangfoldet i landet, og for å synliggjøre en del av den samiske kulturen for barn i Oslo, sier statsråden.

En representant fra Sametinget skal også delta på markeringen, og Internasjonalt reindriftssenter bidrar til arrangementet.

Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Dagen ble for første gang feiret i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!