Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ID-avklaringsprogram skal avklare irakeres identitet

En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har over lengre tid ventet på å få statsborgerskap. Utfordringen har vært at identiteten deres ikke er dokumentert. Nå iverksetter regjeringen et ID-avklaringsprogram som skal verifisere opplysningene deres.

– Dette er mennesker som har levd lenge i Norge, og mange av dem vil kvalifisere for å få norsk statsborgerskap dersom identiteten deres blir avklart. Det vil gi dem muligheten til å delta i samfunnet med fulle rettigheter og plikter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Irakerne har oppholdstillatelse, men ikke klarlagt identitet

Rundt år 2000 kom om lag 1000 irakere fra kurdiske områder som asylsøkere til Norge. De fikk innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til tross for at det var tvil om navn og/eller fødselsdato. På grunn av denne tvilen, har de ikke fått innvilget norsk statsborgerskap. Statsborgerloven stiller krav om at søkere har klarlagt sin identitet før det kan innvilges norsk statsborgerskap.

– Å få norsk statsborgerskap skal henge høyt. Gjennom programmet får de som deltar mulighet til å klarlegge sin identitet, men de må også oppfylle de øvrige vilkårene i statsborgerloven for å få innvilget norsk statsborgerskap, sier Sanner.

Nytt program gjør verifisering mulig

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i flere år jobbet med å lage et program som tilfredsstiller lovens strenge krav til klarlagt identitet, og som kan brukes på et stort antall saker. UDI vil nå få beskjed om å iverksette et tidsavgrenset program med oppstart 1. mai. Søknadsfristen for å delta i programmet er 31. desember 2019.

– Dette er en krevende og utfordrende sak som det er viktig for oss å løse. Pilotprosjektene i 2017 og 2018 ga gode resultater. Flere fikk sin identitet verifisert, og det legger et godt grunnlag for programmet vi nå skal gjennomføre. Jeg håper dette vil føre til at irakerne kan gå videre med livene sine, sier Sanner. 

Om ID-avklaringsprogrammet

 • ID-avklaringsprogrammet omfatter personer som har fått innvilget oppholdstillatelse eller fornyet en oppholdstillatelse innen 31. desember 2010, til tross for at utlendingsmyndighetene var kjent med at det var tvil om identiteten.
 • Programmet omfatter ikke personer som har gitt uriktige opplysninger om nasjonalitet.
 • Det er en forutsetning at man kommer fra det kurdiske selvstyreområdet eller Kirkuk, og er folkeregistrert hos de kurdiske selvstyremyndighetene (KRG). Irakere som opprinnelig er fra en by utenfor det kurdiske selvstyreområdet, men er folkeregistrert i KRG, er også omfattet.
 • Både irakere som tidligere har fått avslag på søknad om statsborgerskap, og irakere som ennå ikke har søkt om statsborgerskap, er omfattet av programmet.
 • Programmet er tidsavgrenset og søknad om å delta må fremmes innen 31. desember 2019. UDI kan vurdere forlengelse av fristen ved behov.
 • Søkere som ikke fyller de øvrige vilkårene for statsborgerskap etter endt verifisering, vil få avslag på søknaden om statsborgerskap.

Om statsborgerskap

En person som har rett til norsk statsborgerskap

 • har klarlagt identitet
 • har fylt tolv år
 • er og vil forbli bosatt i riket
 • fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven
 • har til sammen syv års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet
 • fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og samfunnskunnskap
 • er ikke ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid

Retten til norsk statsborgerskap gjelder ikke dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler mot.

Til toppen