Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konferansen IDAHOT + Forum 2019 avholdt i Oslo

IDAHOT +/IDAHOTB står for "The International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia". Dagen markeres verden rundt 17. mai. I Norge ble dagen markert gjennom IDAHOT + Forum 2019, en europeisk konferanse, som fant sted i Oslo 13.-15. mai 2019. Den norske regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var vertskap for konferansen.

IDAHOT + Forum holdes en gang i året, og er en arena for det europeiske LHBTI myndighetsnettverket (The European Governmental LGBTI Focal Points Network). Det er i alt 34 land i nettverket, etter at Andorra, Bulgaria og Kosovo sluttet seg til nettverket i år.

Deltakere på konferansen samlet på trappa foran rådhuset i Oslo.
Konferansedeltakerne samlet på trappen foran Oslo Rådhus i forbindelse med en middagsmottakelse som ble holdt under konferansedagene i Oslo. Foto: Jarle Nyttingnes/Kulturdepartementet

I år var regjeringen i Norge vertskap for arrangementet ved kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande. Det var første gang Norge var vertsland. I tillegg til medlemslandene deltok Europarådet, EU, OECD, FN-programmet for HIV og AIDS (UNAIDS), Europarådets Kommissær for menneskerettigheter, den europeiske paraplyorganisasjonen for LHBTI (ILGA Europe), den europeiske paraplyorganisasjonen for interkjønnpersoner, (OII- Europe), IGYO Europe og Trans.

Årets IDAHOT + Forum hadde tittelen: LGBTIQ-policies on the move. Challenges and next steps. For første gang ser vi at tidligere opparbeidede LHBTI-rettigheter reverseres i enkelte europeiske land. Dette gir grunn til bekymring.

IDAHOT + 2019 - erklæringen IDAHOT + Declaration (August 2019)(.pdf) 

Et viktig resultat fra årets konferanse er IDAHOT + 2019 erklæringen. Dette er en politisk erklæring hvor flere land har forpliktet seg til å:

  • jobbe for å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å fremme likestilling for LHBTI-personer
  • gjøre tilgjengelig ressurser for LHBTI-arbeidet
  • sørge for at internasjonale organisasjoner har mandat til å integrere LHBTI-perspektiver i relevant politikk-, lov- og forskningsinitiativ

21 av landene som var tilstede på konferansen har gitt sin tilslutning til erklæringen. Erklæringen holdes åpen for tilslutning fram til utgangen av juni, slik at flest mulig land kan gi sin støtte til den.

 

Baronessen og kultur- og likestillingsministeren holder i et stort regnbuebanner på scenen.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande overrakte regnbuebanneret til den britiske regjeringen ved Baroness Williams of Trafford. Foto: Jarle Nyttingnes/Kulturdepartementet

Statsråd Grande leverte stafettpinnen for IDAHOT + Forum videre til den britiske regjeringen ved Baroness Williams of Trafford, Minister for Equalities, Home Office. Storbritannia er vertskap for IDAHOT + Forum 2020.

Se opptak fra konferansen IDAHOT + Forum 13. mai

Les generalsekretær for Europarådet, Torbjørn Jaglands uttalelse i forbindelse med markering av IDAHOTB, den internasjonale dagen som markeres 17. mai

 

Til toppen