Konseptvalutgreiing om Tullinløkka-området

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statsbygg har på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidd ein KVU (konseptvalutgreiing) om Tullinløkka-området.

Måndag 25. april mottek kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner KVUen frå Statsbygg.

Tidspunkt: Måndag 25. april kl. 10.00
Stad: Statsrådens møterom, Akersgt. 59

Oppmøte klokka 09.45 i resepsjonen i Akersgata 59.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00