Kulturministeren presenterte hovedsatsinger for formannskapsåret i Nordisk ministerråd

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har i dag deltatt på nordisk kulturministermøte i København. Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd fra 2017 og Hofstad Helleland presenterte sine hovedsatsninger i formannskapsåret.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland taler til Nordisk kulturministermøte i København.
Foto: Haakon O. Vinje / Kulturdepartementet

- Jeg ønsker å bruke formannskapet neste år til å sette noen kultur- og  mediepolitiske temaer opp  på den nordiske dagsordenen. De nordiske samfunnene er i omstilling og endring, og det må også prege kulturpolitikken. Vi vil sette søkelys på integrering og inkludering, medieøkonomi, godt styresett i idretten, og kreative næringer.

Den nordiske språkforståelsen står også på dagsorden. Til neste år lanseres det et nytt, nordisk støtteprogram for barn og unge, kultur og språk.

- Vi er opptatt av å styrke det nordiske språksamarbeidet. Jeg er derfor veldig glad for at Nordisk ministerråd  opprettes et nytt, nordisk program for barn, unge, kultur og språk.

Nordisk medieøkonomi, og dermed også en viktige aktører for å bevare nordisk språk og kultur, er under press fra internasjonale aktører som Facebook og Google. Dermed trues også mediemangfoldet. Jeg vil derfor invitere til medietoppmøte under Nordiske Mediedager i Bergen i mai neste år for å diskutere disse utfordringene.

Norge vil lansere et treårig, nordisk prosjekt om kulturlivets bidrag til integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Både det profesjonelle og det frivillige kulturliv er viktige arenaer og møteplasser for integrering og inkludering. Prosjektet, som skal ledes av Norsk kulturråd, vil ha et nordisk fokus, og vil markeres med en lanseringskonferanse i Oslo, våren 2017. 

- Engasjementet for å ta i mot flyktninger og nye nordboere er stort, både i det profesjonelle og i det frivillige kulturlivet, i hele Norden. Nå skal de nordiske landene sammen sette seg ned og se på bl.a. hvordan flyktninger og nye nordboere kan bidra med sin kompetanse og bakgrunn inn i kulturlivet.

Ett av de store prosjektene for Nordisk Ministerråd neste år er Nordic Matters, en stor, nordisk kulturmønstring på The Southbank Centre i London. Her vil programmeringen gjennom hele 2017 ha et betydelig innslag av nordiske kunstnere, noe som vil gi god synlighet for nordisk kultur. 

- Jeg ser fram til Nordic Matters på Southbank Centre, som åpner 13. januar 2017. Kunst og kultur fra Norden skal presenteres gjennom hele året, noe som gir oss en unik mulighet til å synliggjøre norsk og nordisk kunst og kultur i en av verdens fremste kulturbyer, sier statsråden.

De nordiske kulturministrene samlet i København.
De nordiske kulturministrene samlet i København. Fra venstre: Linda Hofstad Helleland, Bertel Haarder (Danmark), Rigmor Dam (Færøyene), Sanni Grahn-Laasonen (Finland), Alice Bah Kuhnke (Sverige), Tony Asumaa (Åland) og Illugi Gunnarsson (Island). Foto: Haakon O. Vinje/KUD
Til toppen