Lanserer strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

Freds- og menneskerettighetssentrene bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge. Derfor lanserte regjeringen i dag en felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene som får penger over statsbudsjettet.

-  Vi lever i en tid med økt polarisering, og vi ser at hatefulle ytringer har blitt vanligere. Freds- og menneskerettighetssentrene har en viktig rolle å spille i kampen mot denne utviklingen. Derfor ønsker vi en mer samordnet innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

De syv freds- og menneskerettighetssentrene som omtales i strategien bidrar på hver sin måte til å styrke ytringsfrihet og toleranse. Det skjer blant annet gjennom Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme som skal bidra til forebygging av rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger.

Freds- og menneskerettig­hets­sentrene vil gjennom dette og andre tiltak ha en viktig rolle i bevisstgjøringen av barn og unge også i årene som kommer.

En felles strategi for freds-og menneskerettighetssentrene. pdf

Til toppen