Lucie Katrine Sunde-Eidem er ny styreleder for Stiftelsen Miljømerking

Barne- og likestillingsdepartementet har oppnevnt Lucie Katrine Sunde-Eidem som ny styreleder for Stiftelsen Miljømerking. Oppnevningen gjelder fram til sommeren 2021.

Sunde-Eidem jobber som HR-direktør i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge. I tillegg er hun bystyrerepresentant for Trondheim Venstre og medlem i oppvekstkomiteen.

– Jeg er trygg på at Lucie Katrine Sunde-Eidem, med sin bakgrunn og sitt samfunnsengasjement, har mye å bidra med som styreleder for Miljømerking, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Stiftelsen Miljømerking ble i sin tid opprettet for å forvalte den nordiske miljømerkeordningen, Svanen, i Norge. Miljømerking forvalter også den europeiske miljømerkeordningen, EU Ecolabel, tidligere kjent som EU-Blomsten. 

Miljømerking ledes av et styre hvor Barne- og likestillingsdepartementet oppnevner leder. Øvrige medlemmer oppnevnes av miljøvernmyndighetene, Næringslivets hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Landorganisasjonen i Norge, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Det finnes for tiden om lag 60 fellesnordiske kravsett for miljømerket Svanen, og flere enn 18 000 svanemerkede produkter og tjenester på det norske markedet.

Om Miljømerking

Til toppen