Integrering og hatefulle ytringer tema på ministermøte

Det nordiske ministerrådet for likestilling diskuterte blant annet bekjempelse av hatefulle ytringer og hvordan få flere innvandrerkvinner inn i arbeid. Årets møte ble holdt på Hurtigruten 9. mai.

- Vi har hatt et godt møte med diskusjoner om viktige likestillingsutfordringer i Norden. En av utfordringene er hvordan vi skal få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet bidrar til selvforsørgelse og integrering, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Kvinner med innvandrerbakgrunn har noen generelle fellestrekk i nordiske land. De har blant annet lavest sysselsetting. Samtidig er det forskjeller mellom de nordiske landene. Sysselsettingraten til utenlandsfødte menn og kvinner i Norge er betydelig høyere enn til utenlandsfødte i Sverige, Danmark og Finland. Les mer om integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn i perspektivnotatet fra Agenda som ble presentert under møtet. 

- Det er viktig at vi fortsetter å ha en integreringspolitikk med tydelige plikter og krav slik at vi også lykkes fremover, sier Horne.

 

Fra venstre: Sveriges representant Berit Jernberg, generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten, Islands likestillingsminister Þorsteinn Víglundsson, Grønlands likestillingsminister Sara Olsvig, likestillingsminister Solveig Horne, Danmarks likestillingsminister Karen Ellemann, Finlands representant Tanja Auvinen og Færøyenes likestillingsminister Eyðgunn Samuelsen. Foto: BLD

- Arbeid er utvilsomt en avgjørende nøkkel til god integrering. Ministerrådet vil bidra til utveksling av beste praksis og oppbygging av kunnskap gjennom Integrasjonsprogrammet og den clearingsentral som nylig er etablert ved Nordens Velferdssenter, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Ministermøtet var ledet av likestillingsminister Solveig Horne. Generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten, Danmarks likestillingsminister Karen Ellemann, Islands likestillingsminister Þorsteinn Víglundsson, Grønlands likestillingsminister Sara Olsvig, Færøyenes likestillingsminister Eyðgunn Samuelsen, samt representanter fra embetsverkene i Finland og Sverige deltok på møtet.

Norge har i år formannskapet i Nordisk ministerråd og har fire hovedprioriteringer: Likestilling i arbeidslivet, bekjempelse av vold i nære relasjoner, menn og likestilling og bekjempelse av hatefulle ytringer. Les mer om formannskapet her.

Hatefulle ytringer var også et tema de nordiske representantene diskuterte.

- Jeg er glad for at vi diskuterte hvordan vi kan motarbeide hatefulle ytringer på ministermøtet. Det er en utfordring vi står overfor i alle nordiske land. Ytringsfriheten skal stå sterkt og den skal vi hegne om. Samtidig vet vi at hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet, sier Horne.

21. juni inviterer barne- og likestillingsminister Solveig Horne til en internasjonal konferanse om hatefulle ytringer. Les mer om konferansen og meld deg på her.

Til toppen