Møte om frivillig innsats for bosetting og integrering av flyktninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 24. september er åtte frivillige organisasjoner invitert til å møte Regjeringen for å diskutere mottak, bosetting og integrering av flyktninger.

Det er barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), kulturminister Thorhild Widvey (H) og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Jøran Kallmyr (FrP) som inviterer til møtet.

Bakgrunnen for møtet er at det den siste tiden har kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Norge. Det har økt behovet for å engasjere frivillige organisasjoner og frivillige krefter i integreringsarbeidet.

Tema for møtet vil være hvordan frivilligheten kan bidra til et langsiktig lokalt engasjement i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger.

Tid: Torsdag 24. september, kl. 12-13
Sted: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Akersgata 59 (R5)

For spørsmål ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Rune M. Akselsen på mobil: 934 19 667 eller e-post: rak@bld.dep.no.